Kombinovaná doprava

​DB loni přepravily mezi Německem a Čínou rekordní počet kontejnerů

​DB loni přepravily mezi Německem a Čínou rekordní počet kontejnerů Premium

16.1. – Rok 2016 byl pro německý koncern Deutsche Bahn (DB) rekordní. Dráhy na nejdelší železniční trase světa – mezi Německem a Čínou – přepravily více než 40 tisíc kontejnerů. „Je to skvělý základ pro další období. Do roku 2020 chceme počet kontejnerů zvýšit na 100 tisíc, tedy trojnásobek objemu přepravy z roku 2014,“ uvedl člen představenstva DB Ronald Pofalla. Nadějný výsledek byl patrný již koncem září, kdy Deutsche Bahn přepravily 35 tisíc kontejnerů, což je objem přepravy na relaci s Čínou za celý rok 2015.

​Železniční terminál v Malešicích vadí okolním městským částem

​Železniční terminál v Malešicích vadí okolním městským částem Premium

5.1. – Plánované železniční překladiště v Malešicích vadí okolním městským částem. Negativní stanovisko k posudku vlivu na životní prostředí proti němu podaly Praha 9, Praha 10 a Praha 14. Nový terminál nedaleko spalovny má nahradit ten, který skončil v areálu nákladového nádraží na Žižkově. Předpokládá se pohyb dvou až tří vlakových souprav a 110 kamionů denně. Obyvatelé proti němu sepisují petici.

​Samskip a Rail Cargo Group spouštějí nové spojení Skandinávie a Balkánu

​Samskip a Rail Cargo Group spouštějí nové spojení Skandinávie a Balkánu Premium

30.12. – Poskytovatel globálních logistických služeb Samskip a nákladní složka rakouských spolkový drah ÖBB Rail Cargo Austria nabídnou od ledna 2017 multimodální spojení mezi rumunským terminálem Curtici a největšími logistickými centry ve Švédsku. Služba kombinuje dvě stávající trasy a představuje první přímé spojení mezi Skandinávií a východní Evropou. Systém využívá moderní překladový uzel, který Samskip provozuje v německém Duisburgu.

​AWT získala dotaci z Evropské unie na modernizaci terminálu Paskov

19.12. – Podpisem grantové dohody s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA) Evropské komise bylo završeno úsilí společnosti AWT k získání dosud nejvyšší dotace v historii společnosti. Rozvoji terminálu věnuje AWT velkou pozornost a v budoucnu by měl hrát velkou roli v logistickém trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře, kde bude hlavním uzlem na jeho jižní straně.

​Aktuality ze světa 31

​Aktuality ze světa 31 Premium

16.12.  – Německé drážní svazy Allianz pro Schiene, VDV a VPI považují návrh zákona, předložený spolkovým ministerstvem dopravy k zákazu provozu hlučných nákladních vagonů za správný směr k tomu, aby se do konce roku 2020 snížil drážní hluk na polovinu. Jednotně se však také vyslovují kriticky k ministerstvem plánovanému omezování rychlostí vagonů s nesníženým hlukem. To by prý mělo za následek prodlužování jízdních dob a ztráty kapacit. S oběma dalšími svazy je jednota v požadavku, aby se ceny tras pro hlučné nákladní vlaky od prosince 2020 výrazně zvýšily.

​FELB nabízí nové spojení z Kantonu do Moskvy

11.11. – Železniční operátor Far East Land Bridge Ltd. (FELB) nabízí od 29. září nové spojení z čínského Kantonu (Guangzhou) do Moskvy. V průběhu října najela služba na dvoutýdenní frekvenci, od listopadu jsou k dispozici odjezdy každý týden.

Aktuality ze světa 23

Aktuality ze světa 23 Premium

17.9. - Ruská dovozní cla na papír, chladničky a palmový olej porušují pravidla Světové obchodní organizace (WTO). Tuto námitku sdělila Evropské komisi. Rusko je členem WTO přesně čtyři roky, přesto ignoruje povinnosti, které členství přináší. Také zákaz zvyšovat cla přes dohodnuté „navázané sazby“. Rusko stanovilo cla pro určité papírové produkty, která se nacházejí až o deset bodů výše než schválených pět procent, se kterými Moskva při vstupu do WTO souhlasila.

​Společnost METRANS si pořídí další nové lokomotivy

Skupina METRANS přepravila v loňském roce 900 346 TEU, což byl meziroční nárůst pět procent. Letos chce toto číslo ještě zvýšit, a to se neobejde bez potřebných investic jak do vozového parku, tak do terminálů. METRANS se v posledních letech soustřeďuje na snižování nákladů formou investic v řádu několika miliard korun ročně do nových produktivnějších vagonů a lokomotiv, ale i do rozšiřování počtu a kapacit stávajících terminálů. Využívá přitom nízké inflace, tudíž nízkých úroků.


​Mělnický přístavní terminál splňuje hlukové limity, město chce omezit dopravu

​Mělnický přístavní terminál splňuje hlukové limity, město chce omezit dopravu Premium

8.9. – Mělnický přístavní terminál, který zároveň funguje jako překladiště kontejnerů vlakové a kamionové dopravy, splňuje limity vlivu na životní prostředí. Potvrdila to studie, kterou si nechalo zpracovat vedení radnice po stížnostech na hluk a emise z výfukových plynů. Právě proto radnice nadále požaduje, aby se množství nákladních aut i kontejnerů nepohybovalo na povoleném maximu.

Objem KP na české železnici loni vzrostl o 11 procent

Meziroční nárůsty objemu nedoprovázené kombinované přepravy po železnici (vyjádřené v přepravených hrubých tunách) se mezi roky 1993 až 2007 pohybovaly většinou mezi 10 až 15 procenty, výjimku tvořil rok 2009, kdy s ohledem na celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi došlo i v ČR k poklesu o zhruba 10,5 procenta. Od roku 2010 se pak meziroční nárůsty pohybují kolem jednoho milionu hrt, což odpovídá zhruba 10 procentům. V roce 2015 činil meziroční nárůst více než 1,22 milionu hrt, tedy 11 procent.

spinner