​Vytíženost všech našich terminálů i nadále stoupá

​Vytíženost všech našich terminálů i nadále stoupá

Skupina METRANS se ve středoevropském regionu úspěšně rozvíjí. Loni začala působit v Polsku a letos začne společnost TIP Žilina, která je součástí skupiny, provozovat kontejnerový terminál v tomto slovenském městě. Tím se celkový počet provozovaných terminálů zatím ustálí na čísle patnáct. O dalších možnostech rozvoje terminálů, ale i celé přepravní sítě METRANS jsme hovořili s předsedou představenstva akciové společnosti METRANS Ing. Peterem Kissem.

Rok 2018 byl pro skupinu METRANS rokem změn. Můžete připomenout ty nejdůležitější?

Zcela zásadním krokem pro METRANS bylo v loňském roce rozšíření naší působnosti o další středoevropskou zemi. Převzetím aktivit, které dříve pokrývala naše sesterská organizace POLZUG, jsme aktivně vstoupili na polský intermodální trh. Výraz „převzetí aktivit“ zní celkem jednoduše, nicméně jednalo se o poměrně složitou akci, která vyžadovala součinnost a podporu mnoha útvarů. Opětovně se nám potvrdilo, že se můžeme opřít o náš interní informační systém, který tvoří páteř naší činnosti jak z hlediska plánovaní a odbavovaní vlaku, tak pro řízení terminálových operací. Po kratším zapracovaní našich nových kolegů jsme tedy mohli začít nabízet i na polském trhu produkt a kvalitu servisu, na jakou jsou zákazníci společnosti METRANS zvyklí.

Bohužel loňský rok byl také poznamenán velkou ztrátou. Zemřel Jiří Samek, zakladatel, dlouholetý ředitel naší společnosti a hlavně velký vizionář našeho oboru. Právě on postavil pevné základy společnosti METRANS, ale hlavně dovedl správně odhadnout budoucí vývoj a směřování intermodálních přeprav a tím připravit půdu pro další úspěšný rozvoj společnosti METRANS.

Jaký vliv měla na firmu skutečnost, že HHLA se stala jejím stoprocentním vlastníkem?

Změna ve vlastnické struktuře se provozní stránky činnosti společnosti METRANS nijak nedotkla. Přestože se HHLA stala stoprocentním vlastníkem, provozní řízení naší společnosti zůstalo i nadále plně v rukou lokálního managementu. Tuto skutečnost považujeme jak za ocenění naší práce, tak za projevení velké důvěry.

Můžete prozradit plány HHLA týkající se investic do skupiny METRANS?

Nadále budeme pokračovat v naší zavedené strategii. I v dalším období budou investice směřovat do hardwaru, obměny a rozšiřovaní flotily našich kolejových vozidel. V tomto kontextu nejde také opominout investice do rozšiřování terminálů a manipulační techniky. Vnitrozemské terminály jsou totiž klíčem na cestě zboží ke spotřebitelům.

Jaké jsou vaše priority po deseti měsících ve funkci? Na co byste se rád zaměřil do budoucna?

Hlavní priorita byla, je a bude zachování kontinuity vývoje společnosti METRANS. Tím myslím jak udržení vysoké kvality poskytovaných služeb, tak i rozvoj dalších produktů tak, jak bude vyplývat z poptávky našich zákazníků.

Tímto navazuji na druhou část vaší otázky: na jedné straně vidíme nové možnosti, kam METRANS do budoucna směřovat, na straně druhé zde máme již existující produkty, na kterých bychom mohli participovat. Jedním z nich je Hedvábná stezka, dnes ještě možná pro náš region stále okrajová záležitost, nicméně je to existující potenciál, jak zapojit přepravní síť společnosti METRANS do větších celků.

V Česku a na Slovensku je METRANS vnímán většinou jako operátor spojující vnitrozemské státy s přístavy, nicméně i nadále rozvíjíme naše intermodální aktivity v Německu, kde již také patříme mezi významné hráče na trhu. I tam máme nakročeno k dalšímu růstu.

Jak jsou vytížené linky, které provozujete? Došlo v poslední době na některých z nich k nárůstu nebo poklesu?

METRANS nežije ve vzduchoprázdnu, vozíme kontejnery se zbožím, které má konkrétní vlastníky, takže naše čísla nějakým způsobem kopírují mezinárodní obchodní výměnu. V celku lze konstatovat, že METRANS v loňském roce opět přepravil o něco větší množství kontejnerů. V žádné relaci jsme nezaznamenali žádný silnější pokles přeprav, pokud bychom měli nějaký směr naopak vyzdvihnout, jsou to přepravy do a z přístavu Koper.

Co podle vás nejvíce komplikuje přepravy?

Téma zastaralé nebo nedostatečné železniční infrastruktury je citováno průběžně na všech možných úrovních. Koleje jsou stále plnější, nové tratě se nebudují a opravy těch stávajících jsou pomalé. Navíc se jedná o projekty, jejichž realizace trvá roky.

Čím pomalejší nebo méně spolehlivá bude železniční přeprava, tím více bude přibývat kamionů na silnici i s jejich negativními dopady.

Stejně tak jako jiné obory i my máme problém s náborem nových pracovních sil. Vzhledem k šíři poskytovaných služeb hledáme pracovníky všech kategorií, od strojvůdců přes jazykově vybavené pracovníky do zákaznického servisu až po svářeče pro opravy kontejnerů.

Loni v říjnu jste převzali už čtyřicátou multisystémovou lokomotivu od společnosti Bombardier. Jaké je aktuální složení vozového parku METRANS?

Naše flotila průběžně roste tak, abychom byli schopni pokrýt většinu přepravních požadavků naší vlastní trakcí. Vedle již zmiňovaných 40 vlastních lokomotiv BOMBARDIER TRAXX MS2 provozujeme řádově dalších dvacet najatých lokomotiv BOMBARDIER/SIEMENS. Kromě těchto trakčních vozidel provozujeme ještě celou radu posunovacích lokomotiv. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout dvě hybridní posunovací lokomotivy ALSTOM PRIMA H3, které máme nasazené v Hamburku – a byli jsme první, kdo podobné zařízení v tomto německém přístavu uvedl do provozu.

Provozujete čtrnáct terminálů v pěti zemích. Rozšířily se v posledním roce jejich kapacity? Jak si vedou terminály v České republice?

Rozšiřování kapacity terminálů je složitá záležitost, protože je jejich území pevně ohraničené a nové vhodné lokality pro kontejnerové terminály lze nalézt jen těžko. Jedná se tedy většinou o hledání vnitřních rezerv a optimalizaci procesů. Právě tímto způsobem jsme v loňském roce rozšířili skladovací kapacity na terminálu Gadki u polské Poznaně. Vytíženost všech našich terminálů i nadále stoupá, což je také důvodem, proč ani číslo čtrnáct není konečné.

V průběhu prvního pololetí dojde k dalšímu rozšíření námi využívané terminálové sítě. Naše sesterská společnost ze skupiny METRANS Group – TIP Žilina, s. r. o. – začne provozovat kontejnerový terminál v Žilině. Celkový počet terminálů se prozatím zastaví na čísle patnáct.

(mna)

Foto: Metrans

spinner