Dopravní politika

ČR představí své výhrady vůči návrhu emisní normy EURO 7 španělskému předsednictví

19.7. - Při dnešním jednání Výboru stálých zástupců COREPER I představí Česká republika své výhrady vůči současnému návrhu emisní normy EURO 7 zástupcům Španělska, které od 1. července předsedá Radě EU. Jedná se o další krok ve vyjednávání o změně znění normy. Česká republika dlouhodobě usiluje o odložení účinnosti emisní normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů a na její straně stojí další členské státy.

Firmy šetří s energií, pomáhají tím i státu plnit cíle energetických úspor

13.7. - Loňské vysoké ceny energie a nejistota ohledně jejich budoucího vývoje v důsledku ruské invaze na Ukrajinu podporují u firem snahu s energií šetřit. Do svých provozů instalují obnovitelné zdroje energie, úsporné osvětlení či vytápění, nebo mění stávající technologie za novější a úspornější. S jejich zaváděním podnikům pomáhají i některé dotační programy od Ministerstva průmyslu a obchodu a Státního fondu životního prostředí nebo zvýhodněné úvěry od Národní rozvojové banky.

Zelená dohoda pro Evropu: Ekologizace nákladní dopravy

12.7. – Evropská komise včera navrhla opatření ke zvýšení účinnosti a udržitelnosti nákladní dopravy tím, že zlepší řízení železniční infrastruktury, poskytne silnější pobídky pro nákladní automobily s nízkými emisemi a zlepší informovanost o emisích skleníkových plynů z nákladní dopravy. Cílem je zvýšit účinnost v tomto odvětví a pomoci mu přispět k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu, a zároveň umožnit, aby jednotný trh EU nadále rostl.

České dráhy posilují svoji pozici v digitálním prostředí

11.7. – Na nedávném CEO Summitu velkých železničních dopravců v Evropě, který se konal ve švýcarském Bernu, prezentoval Michal Krapinec, předseda a generální ředitel Českých drah, novinky v mobilní aplikaci Můj vlak a sdílel úspěchy aplikace s ostatními šéfy evropských železničních dopravců.

​Martin Kupka: Stát bude na infrastrukturu do roku 2050 potřebovat 5,1 bilionu korun

27.6. – Stát bude na investice do rozvoje dopravní infrastruktury, na opravy a údržbu potřebovat v letech 2024 až 2050 celkem 5,1 bilionu korun. Z toho v příštích deseti letech půjde o 2,8 bilionu Kč v cenách roku 2022. V průměru bude potřeba zajistit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 182 miliard korun ročně. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Martin Kupka. Dopravní sektorovou strategií by se měla v nejbližší době zabývat vláda.

​Česká republika představila své dopravní priority pro nadcházející předsednictví V4

26.6. – Koordinace přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v regionu střední Evropy, spolupráce v oblastech kosmických aktivit a ITS a čistá mobilita. To budou hlavní dopravní témata předsednictví České republiky v rámci Visegrádské skupiny, které začíná už 1. července. Na jednání ministrů dopravy států V4 ve Vysokých Tatrách je minulý týden kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska představil náměstek ministra dopravy Václav Bernard.

​Česko ve vodíku zaostává, firmy vyzývají stát k aktivní podpoře

23.6. – Rozvoj vodíkové mobility v Česku zaostává za vyspělými zeměmi. Ačkoli byla na začátku března v Praze slavnostně otevřena první tuzemská veřejná plnička pro vodíkové vozy, přední světoví výrobci vozidel jako Alstom a Toyota spolu s výrobci a distributory vodíku ORLEN Unipetrol a Air Products upozorňují, že jednorázové dílčí kroky nestačí. Stát podle nich v oblasti bezemisní vodíkové dopravy při jeho nástupu před lety zaspal a pokud svůj přístup nepřehodnotí a nezačne její rozvoj systematicky a účinně podporovat, Česko bude mezi zeměmi s plnohodnotným vodíkovým hospodářstvím chybět.

​Ministerstvo dopravy by podle návrhu rozpočtu přišlo o 12,5 miliardy korun

8.6. – Rozpočet ministerstva dopravy by měl být v příštím roce podle předběžného návrhu rozpočtu zhruba o 12,5 miliardy korun nižší než letos. Výdaje úřadu by byly zhruba 100 miliard korun. Rozpočet by tak byl nejnižší od roku 2019, kdy na dopravu připadlo asi 75 miliard Kč. Ministerstvo financí, které předběžný rozpočet připravilo, počítá s podobnými příjmy ministerstva dopravy jako letos, a to s téměř 29 miliardami Kč.

​Český ministr dopravy se zúčastnil Mezinárodního dopravního fóra v Lipsku

26.5. – Stovky zástupců zemí z celého světa v těchto dnech zasedají v Lipsku na summitu Mezinárodního dopravního fóra. Čtvrteční části třídenního programu se zúčastnil i český ministr dopravy Martin Kupka. S ministerskými kolegy zodpovědnými za dopravu jednal o aktuálních světových dopravních výzvách, dopravní pomoci Ukrajině nebo o ekologizaci dopravy. Na okraj společného programu absolvoval ministr Kupka i řadu důležitých bilaterálních jednání.

​Svaz průmyslu a dopravy ČR: Vodík může být klíčovým prvkem dekarbonizace

23.5. – Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá vodík jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy. Jeho využití vidí zejména v dopravě, jako surovinu v průmyslových procesech s vysokými emisemi nebo jako nosič energie umožňující její přepravu na dlouhé vzdálenosti. Aby ale bylo v budoucnu možné vodík takto využít, je potřeba upravit legislativní rámec využití vodíku a také přesně definovat jeho roli v energetickém mixu ČR. Svaz průmyslu o tom diskutoval s odborníky na pracovní snídani o budoucnosti vodíku v České republice.

spinner