Spedice, logistika

Nicolette van der Jagt (ELP/CLECAT) : Předpokládám, že pandemie snahy o dekarbonizaci v logistice neovlivní

Evropský parlament a Rada se dohodly o návrhu rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy (CEF) ve výši 33,7 miliardy EUR s tím, že tento nástroj má podpořit rozvoj zelené a digitální transformace. Jak tato podpora může ovlivnit odvětví logistiky a jaké jsou perspektivy zelené logistiky obecně, to nám přiblížila předsedkyně Evropské logistické platformy (ELP) a generální ředitelka asociace evropských spedičních svazů CLECAT Nicolette van der Jagt.

​Kateřina Hájková (GEFCO): Udržitelnost stojí na odpovědnosti každého pracovníka

10.5. – Společnost GEFCO letos obdržela zlaté ocenění EcoVadis právě za politiku udržitelnosti, které ji z hlediska společenské odpovědnosti (CSR) řadí mezi top pět procent firem v podnikatelském sektoru. O tom, jak společnost GEFCO k udržitelnosti přistupuje, jsme hovořili s její manažerkou kvality a PMO pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Kateřinou Hájkovou.

VCHD Cargo zavedla přímé linkové přepravy do Irska

5.5. – Česká přepravní společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu „direct“. Pro společnost LEEL COILS EUROPE přepravuje výrobky pro segment OEM s využitím přímého trajektu z Francie do Irska. Řešení, které umožňuje vyhnout se celním procedurám při tranzitu přes Velkou Británii, přináší časový i ekonomický benefit.

Kyslík pro Indii, Česko předalo pomoc do epicentra covidu

5.5. - Hasiči dnes převezli do Vídně 500 kyslíkových lahví, které česká vláda poskytne koronavirem nejpostiženější Indii. Devítitunovou humanitární zásilku Rakousko spolu se svým darem dopraví letecky do Dillí. Tam kvůli krizi spalují mrtvé i v parcích.

Martin Baláž (PROLOGIS): Očekáváme růst v klíčových lokalitách

I přes ekonomické dopady, jež pandemie covid-19 způsobila globální ekonomice, byl rok 2020 pro společnost Prologis úspěšný. O poptávce po logistických prostorách, která nejen ve střední Evropě v posledních letech převyšuje nabídku, jsme hovořili s Martinem Balážem, viceprezidentem a country managerem Prologis pro Českou republiku a Slovensko.

Makro a Globus novými retailovými klienty C.S.CARGO

Dopravní a logistická společnost C.S.CARGO pokračuje v posilování svého působení na vnitrostátním trhu. Do portfolia svých FMCG klientů zařadila od letošního roku také Globus a Makro. Společný objem zakázek činí více než 80 milionů korun ročně.

Vypořádání důsledků blokády Suezu bude náročný proces

Svaz spedice a logistiky ČR z podstaty své existence žádné podnikatelské činnosti neprovádí, takže přímý dopad blokády Suezu na nás nelze stanovit. Jelikož jsme však byli mezi prvními, kdo o nehodě a následně i o vyhlášení Společné havárie informovali (naše členy), dostali jsme se do okruhu informačních zdrojů, které jsou více oslovovány a žádány o radu či postoj. To nás samozřejmě těší a budeme rádi, když budeme smět pomáhat méně zkušeným kolegům při jejím vypořádání (společné havárie jsou opravdu výjimečným počinem).

Anketa DN: Zablokování Suezu se projeví v dominovém efektu

Zablokování Suezského průplavu lodí Ever Given, která v bouři uvízla 23. března na mělčině a kterou se podařilo vyprostit až 29. března, mělo dopad nejen na mezinárodní obchod, ale také na odvětví spedice a logistiky. Jak konkrétně a zda tato situace ovlivní i nastavení obchodních procesů do budoucna, na to jsme se zeptali zástupů některých firem působících na českém trhu.

Automatizace není módní trend, má jasné racionální důvody

Úspora času, peněz, lidské práce, ale i další expanze bez ohledu na limity dané dispozicí stávajícího areálu, to jsou některé z hlavních důvodů, proč logistické firmy začínají ve stále větší míře uvažovat o automatizaci procesů.

Skupina DACHSER uzavřela rok 2020 s pozitivními výsledky

Obrat skupiny se v koronavirovém roce 2020 téměř nezměnil; silná druhá polovina roku vyvážila dopad evropských uzávěr v dubnu a květnu; na logistické kapacity, technické vybavení a digitální systémy vyčlenila společnost investice ve výši 190 milionů euro.

spinner