Kombinovaná doprava

Vydání DN č. 5

Výběr článků z DN č. 5 přineseme 21. března.

(lan)

​Lodě rejdařů stále obeplouvají Afriku, očekává se růst zájmu o železniční přepravy

29.2. – Námořní přepravy mezi Asií a Evropou jsou stále ovlivněny tím, že mnozí rejdaři kvůli útokům na lodě zastavili využívání Suezského průplavu. Lodě tak dočasně obeplouvají Afriku, což má za následek delší přepravní časy a zdražení přeprav. Proto se očekává růst zájmu o železniční spojení se sběrnými kontejnery, které společnost PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje s pravidelnými odjezdy a servis je schopna okamžitě zajistit i pro celé kontejnery jak z, tak do Číny.

Schmitz Cargobull zvyšuje efektivitu intermodální dopravy

21.2. - Nové jméno s osvědčenou kvalitou a funkčností – tak německý výrobce Schmitz Cargobull charakterizuje změnu názvů návěsových kontejnerových podvozků S.CF a zdůrazňuje jejich individuální určení.

Lodě dvou velkých dopravních firem se vracejí do Rudého moře

28.12. - Plavidla francouzské dopravní skupiny CMA CGM se po útocích jemenských povstaleckých Húsíů vracejí do Rudého moře, totéž činí lodě konkurenční společnosti Maersk. S odkazem na sdělení obou přepravních gigantů o tom včera informovala agentura AFP. Obě firmy jsou důležité mimo jiné i pro přepravu ropy.

Kvůli útokům na lodě rostou ceny i přepravní časy, řešením je železniční kontejnerová přeprava

26.12. - Vzhledem k aktuální eskalaci problémů v Rudém moři rejdaři zastavili využívání Suezského průplavu. Množí se totiž útoky na lodě. Někteří rejdaři lodě proto pozastavili a vyčkávají, většina ale oznámila, že lodě budou dočasně obeplouvat Afriku při cestě mezi Evropou a Asií. To má zásadní důsledek: vedle předpokládaného zvyšování ceny se velmi razantně prodlužuje tranzitní čas. Konkrétně o cca dva týdny, což představuje navýšení o zhruba 50 procent. Proto se teď očekává vyšší využití železničního spojení. Společnost PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje sběrné kontejnery s pravidelnými odjezdy a servis je schopna okamžitě zajistit i pro celé kontejnery jak z, tak do Číny.

​UIRR vítá návrh novely směrnice o kombinované dopravě

Mezinárodní unie pro silniční a železniční kombinovanou dopravu (UIRR) představila začátkem listopadu budově Evropského parlamentu prostřednictvím výstavy Combined Transport Delivers přednosti kombinované dopravy. Evropská dopraví komisařka Adina Valeanová při této příležitosti představila návrh novely směrnice o kombinované dopravě.

Vyšlo v DN č. 24

Martina Kholová (ČD Cargo Logistics): Nově zajišťujeme konvenční i intermodální přepravy z Beneluxu

27.11. - Společnost ČD Cargo Logistics spustila letos dva nové projekty v relaci z a do zemí Beneluxu. Bližší informace o těchto novinkách i o dalších aktivitách v západní Evropě nám poskytla Martina Kholová, ředitelka oddělení mezinárodní spedice a logistiky ČD Cargo Logistics.

České dráhy podporují Světový den udržitelné dopravy

26.11. – Světová organizace OSN vyhlásila 26. listopad jako Světový den udržitelné dopravy. České dráhy se ke Světovému dni udržitelné dopravy hlásí. Doprava je dnes celosvětově jedním z velkých zne­čišťovatelů životního prostředí a producentů skleníkových plynů. K podstatnému snížení jejich produkce lze dosáhnout prostřednictvím podpory udržitelných forem dopravy a přesunutím značného množství přeprav osob a nákladů na železnici.

Vyšlo v DN č. 24

METRANS: Další zákazníky na železnici může přivést pouze souhra všech hlavních aktérů

24.11. - Deset měsíců letošního roku se dá bezesporu definovat jako náročné období a bohužel, ani podzimní měsíce nepřinesly žádnou předvánoční přepravní špičku a k očekávanému oživení mezinárodního obchodu nedošlo. Potvrdil se trend započatý v prvním pololetí – objem námořních přeprav stagnuje, což se jasně ukazuje na ukazatelích překladu v evropských námořních přístavech.

Co přineslo září v dopravě

Za zcela zásadní a výbušnou zprávu ze sektoru dopravy v září je nutno považovat do poslední chvíle utajovanou dohodu o prodeji významného (přes 49procentního) podílu ve společnosti HHLA, z velké části vlastněné městem Hamburk, dnes největšímu námořnímu dopravci MSC Ženeva. Zcela zásadním je především skutečnost, že na rozdíl od předchozích podobných „dealů“ v Evropě i ve světě není předmětem eventuálního prodeje jeden konkrétní terminál, ale celý provoz kontrolovaný HHLA včetně intermodální sítě Metrans (která mimochodem činí z Hamburku nejsilněji na železniční přepravu napojený přístav v Evropě).

spinner