Železniční doprava

SŽDC investuje ročně na zlepšení zabezpečení přejezdů přibližně miliardu korun Premium

SŽDC investuje ročně na zlepšení zabezpečení přejezdů přibližně miliardu korun

19.7. – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje ročně přibližně miliardu korun na zlepšení zabezpečení všech typů železničních přejezdů. Každý rok se tak zvýší úroveň zabezpečení na přibližně 150 úrovňových kříženích. Vzhledem k závažným střetnutím způsobeným nedodržováním pravidel silničního provozu jeho účastníky také aktuálně přehodnocuje pravidla pro přípravu dalších staveb, které souvisejí se zvyšováním bezpečnosti na železničních přejezdech. 

Bývalý rakouský kancléř Christian Kern je ve vedení ruských železnic

19.7. – Bývalý rakouský spolkový kancléř Christian Kern se stal členem rady ředitelů ruských státních železnic. Oznámila to ruská média. Christina Kern, který byl v minulosti šéfem rakouských státních drah (ÖBB), vedl rakouskou vládu od května 2016 do prosince 2017.

AWT ukončila další etapu modernizace terminálu Paskov

Společnost AWT ze skupiny PKP CARGO dokončila III. etapu modernizace terminálu Paskov. Moderní intermodální překladiště v Paskově o rozloze 70 000 m s kapacitou 4800 TEU a s třemi kolejemi o délce 270 metrů a dvěma kolejemi o délce 375 metrů leží v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Společnost AWT na terminálu Paskov nabízí zákazníkům komplexní služby spojené s intermodální překládkou zboží.

V Ostravě byly k vidění moderní lokomotivy i komponenty legendární Slovenské strely

Na návštěvníky jubilejního, 20. ročníku mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays čekala letos celá řada zajímavých novinek i několik křtů nových drážních vozidel. Milovníci železniční dopravy i odborná veřejnost mohli v polovině června na ostravském nákladovém nádraží obdivovat nejen prototyp modernizovaného osobního vozu řady Bdmtee Českých drah, zbrusu novou lokomotivu Vectron pro skupinu AWT a společnost UniCredit Leasing či modernizovanou jednotku pro Švestkovou dráhu. Společnost CZ LOKO v Ostravě dokonce představila hned dvě novinky – hybridní lokomotivu HybridShunter 400 a první EffiShunter 1000 pro český trh.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – červen 2019

SPEDICE

Evropský svaz spedice a logistiky – CLECAT

SPEDITÉRSKÁ INICIATIVA LOGISTIKA PRO EVROPU

K původní iniciativě Německého spedičního svazu DSLV se v květnu připojil CLECAT s širokou evropskou speditérskou komunitou. Podniky a národní svazy jsou zvány k podpoře iniciativy za otevřenou Evropu. Evropskou spedici a logistiku oslovil ve smyslu iniciativy za prosperující a udržitelnou Evropu prezident CLECAT Steve Parker, když sdělil: Od roku 1993 mají občané a obchodníci v Evropské unii prospěch ze společného trhu.

Územní rozhodnutí pro odsun nádraží bude řešit soud v Brně

10.7. – Žalobu Dětí Země proti územnímu rozhodnutí pro odsun brněnského železničního nádraží bude řešit Krajský soud v Brně. Aktivisté žalobu původně podali do Ostravy, kde působí speciální senát pro velké dopravní stavby.

Vědeckotechnický sborník ČD má nové vydání

4.7. – Nové, v pořadí již 47. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD je na světě. Můžete si je přečíst v elektronické podobě. Aktuální sborník, který vychází dvakrát ročně a pravidelně v něm publikují vědci a odborníci nejen z řad zaměstnanců Českých drah, SŽDC, ale i vysokých škol, veřejných a soukromých výzkumných ústavů, tentokrát přináší celkem třináct příspěvků.

Aktuality ze světa 26/2019 Premium

Aktuality ze světa 26/2019

28.6. – LETECKÁ DOPRAVA – Lufthansa Cargo snížila od 24. června palivový příplatek (Airfreight Surcharge – ASC) z 0,80 EUR na 0,75 EUR za kilogram objemové hmotnosti. Lufthansa Cargo počítá dopravní cenu zboží z částky základní sazby a ASC. Nejdůležitější je zde cena kerosinu, která sleduje cenu nafty a je mírně nad ní. V minulém cena kerosinu období klesala a tento vývoj se odráží v ASC.Relevantní datum pro sdělení ASC je datum vystavení nákladního leteckého listu, nikoliv den odletu. Německá letecká společnost také dále buduje svůj letadlový park: koncem minulého roku objednaný frachter typu B777F bude dodán letos v říjnu. Celkem bude Lufthansa Cargo létat letos se čtyřmi nákladními stroji.

Vladimír Kampík bude předsedat výboru evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS

26.6. – Na posledním pravidelném zasedání Řídícího výboru ERTMS (UESC) při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE v Bruselu byl pro nadcházející volební období zvolen za jeho předsedu zástupce společnosti AŽD Praha Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE. Mandát předsedy je stanoven na dva roky a začíná 1. ledna 2020.

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

spinner