Železniční doprava

PKP CARGO INTERNATIONAL navýší zaměstnancům tarifní mzdy o 5 %

26.12. - Mezinárodní dopravní společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, člen skupiny PKP CARGO, dne 15. prosince 2021 úspěšně zakončila se vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi a byla podepsána nová Kolektivní smlouva na roky 2022 – 2025. Společnost a odborové organizace se mimo jiné shodly, že tarifní mzdy se v roce 2022 zvýší o 5 % oproti jejich výši v tomto roce a v dalších letech platnosti Kolektivní smlouvy minimálně o 2 %.

Správa železnic vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina

25.12. - Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.

České dráhy si objednaly dalších 31 RegioPanterů

23.12. - České dráhy objednaly dalších 31 elektrických třívozových jednotek RegioPanter od skupiny Škoda Transportation. Národní dopravce uplatnil opci ke smlouvě, kterou podepsal s výrobcem na podzim 2020. Nové vlaky, které budou určeny pro provoz v Praze, ve Středočeském, Ústeckém a Královehradeckém kraji, poskytnou cestujícím vysoký komfort dopravy. Bezbariérové jednotky nabídnou palubní Wi-Fi, klimatizované oddíly, prostor pro kočárky, jízdní kola i invalidní vozíky nebo možnost dobíjení mobilních telefonů a dalšího elektronického zařízení.

Systém ETCS a dálkové řízení se rozšíří na celou trať z Prahy do Českých Budějovic

22.12 - V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze začala příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku 4. koridoru mezi Prahou a Voticemi a rozšíří se o řízení úseku Votice – České Budějovice. V něm začalo budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) spojené s instalací jednotného evropského vlakového zabezpečovače na sklonku podzimu.

Siemens Mobility modernizuje flotilu vozidel belgických železnic

21.12. - Společnost Siemens Mobility získala zakázku od NMBS/SNCB, belgického národního železničního dopravce, na vybavení 390 vozidel evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS úrovně 2. Upgrade elektrických trakčních jednotek Desiro ML s ETCS 1. aplikační úrovně na systém ETCS 2. aplikační úrovně zajistí vyšší efektivitu a produktivitu provozu vlakové dopravy.

Vysokorychlostní tratě v České republice budou součástí hlavní sítě TEN-T

21.12. - Evropská komise zveřejnila 14. prosince 2021 návrh revize nařízení TEN-T , který zohledňuje cíle Evropské dopravní politiky, Strategie chytré a udržitelné mobility a Green Deal. Správa železnic v období přípravy tohoto návrhu usilovala o zařazení systému vysokorychlostních tratí (VRT), zejména Via Vindobona (Berlín – Vídeň) a Vídeň – Ostrava do hlavní sítě TEN-T, také z důvodu získání možnosti čerpání dotací z fondů EU.

Nová úprava schvalování a údržby drážních vozidel

Senát schválil 27. října komplexní novelu zákona o dráhách, která (byť s ročním zpožděním) transponuje evropské směrnice o interoperabilitě a o bezpečnosti do českého právního řádu. Jde o důležitý krok při implementaci tzv. „čtvrtého železničního balíčku“.

Koalice RFF chce zvýšit podíl železnice

Koalice RFF se řídí se společnou vizí „učinit železniční nákladní dopravu ekologickou, multimodální a logistickou páteří pro všechny lidi v Evropě. Abychom toho dosáhli, potřebujeme modalshift usilující o 30procentní podíl železniční nákladní dopravy do roku 2030, uvádí se v prohlášení RFF.

Je třeba podpořit budování hlavních koridorů

Generální ředitelé společností působících v oblasti železniční infrastruktury diskutovali v listopadu v Bruselu v rámci Setkání na vysoké úrovni k infrastruktuře (HLIM) diskutovali o nadcházejících revizích nařízení TEN‑T a RFC, významu mezinárodní osobní železniční dopravy a urychlení digitalizace železnic.

ČD Cargo chce do roku 2030 investovat ročně tři až pět miliard korun

Začátkem listopadu se ve Špindlerově Mlýně uskutečnila tradiční Obchodní konference ČD Cargo, na níž se sešel management společnosti s obchodními partnery. Poté, co účastníky přivítal předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth a on‑line předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik, který se nemohl zúčastnit osobně, začal první blok patřící hostům.

spinner