​SVOD Bohemia: ETCS bezpečnost železnice zvýší, výhradní provoz je však třeba zavádět koordinovaně

​SVOD Bohemia: ETCS bezpečnost železnice zvýší, výhradní provoz je však třeba zavádět koordinovaně

11.7. - Po nedávném železničním neštěstí, kdy po čelní srážce vlaků v blízkosti stanice Pardubice hlavní nádraží zahynuli 4 cestující, se bezpečnost železničního provozu stala předmětem veřejné diskuse. V této souvislosti považujeme za důležité zmínit následující: Na silnici zahynulo za posledních 10 let 5,5 tisíce cestujících. Na železnici 7. Uvedl to Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia).

ETCS je podle něj krokem vpřed. Ale jen tehdy, pokud bude výhradní provoz pod jeho dohledem realizován předvídatelně a koordinovaně se všemi dalšími změnami na železniční infrastruktuře.

„Cestování vlakem je bezpečné, ve srovnání se silničním provozem je riziko nehody minimální. pZa posledních 10 let zahynulo při mimořádnostech vzniklých v českém železničním provozu 7 cestujících. Za stejné období se stalo obětí dopravních nehod na silnici 5,5 tisíce lidí, tedy 785x více,“ uvedl Petr Moravec.

Zavádění ETCS je třeba koordinovat s elektrizací tratí

„Vzhledem k tomu, že na železnici se přepravilo 1,8 mld. cestujících a na silnici 26,5 mld., je poměr obětí na železnici 3,9 na 1 mld. přepravených cestujících, na silnici 207,5 na 1 mld. přepravených cestujících, tedy 53x více,“ řekl Petr Moravec.

Zavedení ETCS je podle něj nezbytný krok posouvající bezpečnost železničního provozu dál na jednotnou evropskou základnu. Podporuje vzájemnou interoperabilitu a celoevropský rozvoj železniční dopravy. Do zavedení evropského zabezpečovače ETCS vynakládají stát i dopravci částky v řádu desítek miliard korun. Efektivita těchto investic však závisí na mnoha dalších vzájemně propojených faktorech.

Z pohledu SVOD Bohemia je proto jednoznačnou prioritou, aby bylo zavádění ETCS realizováno v úzké koordinaci s připravovanou elektrizací železniční infrastruktury. Všechny technologické změny vyžadující investice do vozidel musí probíhat s garantovanou předvídatelností. Jinak může dojít ke zmaření investic a bezpečnost železničního provozu se nezvýší.

„Je žádoucí, aby současně s instalací traťové části ETCS proběhla i změna trakce, která umožní nasazení nových elektrických vozidel vybavených palubní jednotkou již z výroby. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti, které je navíc dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Situace, kdy v dobré víře osadíte drahou palubní jednotku ETCS do odepsaného dieselového vozidla a za dva roky dojde k elektrizaci trati, je ekonomicky i morálně naprosto nepřijatelná,“ řekl Petr Moravec.

Investice do vybavení vozidel systémem ETCS často přesahuje samotnou hodnotu vozidla

Zavedení tzv. výhradního provozu pod dohledem ETCS znamená, že na trať nesmí vyjet vozidlo, které není vybaveno funkční palubní jednotkou. V případě starších železničních vozidel, zejména například motorových vozů či lokomotiv jezdících na regionálních tratích, to znamená investici, která mnohdy převyšuje reálnou hodnotu vozidla samotného.

Bezpečnost železnice je nejvyšší prioritou

Výstupy a informace zveřejněné v poslední době mohou vyvolat v laické veřejnosti dojem, že cestování vlakem není bezpečné. To však není pravda – železnice je už dnes nejbezpečnějším módem dopravy. Bezpečnost na železnici je nejvyšší prioritou všech zúčastněných. Cestování po železnici, zejména na vytížených tratích, se už nyní opírá o funkční a efektivní zabezpečovací systém.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner