Železniční doprava

Vladimír Kampík bude předsedat výboru evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS

26.6. – Na posledním pravidelném zasedání Řídícího výboru ERTMS (UESC) při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE v Bruselu byl pro nadcházející volební období zvolen za jeho předsedu zástupce společnosti AŽD Praha Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE. Mandát předsedy je stanoven na dva roky a začíná 1. ledna 2020.

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

RŽD Logistics a FESCO nabídnou zrychlenou přepravu z Japonska do Evropy

Logistická složka ruských státních drah RŽD Logistics ve spolupráci se spedičním koncernem FESCO v květnu testovala novou společnou službu zrychlené přepravy z Japonska do Evropy přes ruský Dálný východ po Transsibiřské magistrále. Odeslání prvního zkušebního kontejneru se uskutečnilo 23. května z japonského přístavu Jokohama za přítomnosti náměstka generálního ředitele RŽD Alexandra Mišarina.

Plzeňské hlavní nádraží prošlo rekonstrukcí

Po více než dvou letech stavebních prací má budova hlavního nádraží v Plzni a přilehlá infrastruktura podobu, která odpovídá jejímu významu v dálkové i regionální železniční dopravě. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v polovině května slavnostně ukončila celkovou přestavbu a modernizaci stanice. Práce začaly v prosinci roku 2016 a celkové náklady na modernizaci přesáhly 1,3 miliardy Kč.

V Ostravě se chystá jubilejní přehlídka železniční techniky a technologií i odborná konference

Tři červnové dny patří již tradičně v Ostravě všem příznivcům železnice. Letošní jubilejní, 20. ročník mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays proběhne od 11. do 13. června v areálu nákladového nádraží železniční stanice Ostrava hlavní nádraží. Součástí této jediné akce svého druhu v České republice bude také dvoudenní odborná konference zaměřená na aktuální stav budování moderní železnice v České republice. Záštitu nad veletrhem převzal primátor Ostravy Tomáš Macura, konference se uskuteční pod záštitou předsedy podvýboru pro dopravu Parlamentu ČR Martina Kolovratníka.

Jiří Babiš novým finančním ředitelem AWT

20.6. – Novým finančním ředitelem společnosti Advanced World Transport (AWT), člena skupiny PKP CARGO, byl jmenován Jiří Babiš, který dosud ve společnosti zastával pozici ředitele financování a vedoucího controllingu železniční dopravy. Včera to oznámil mluvčí AWT Lukáš Kresač.

Leo Express chce až 29 nových vlaků pro Olomoucko a Prahu

19.6. – Společnost Leo Express oslovila výrobce vlaků se zakázkou na výrobu nových vlaků pro regionální tratě na Olomoucku a v Praze. Soukromý dopravce se tam uchází o provoz regionálních tratí, které si objednávají kraje. Leo Express chce až 29 elektrických vlaků. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Předpokládané náklady dopravce neuvedl.

Královéhradecký kraj vybere dopravce na železnici přímým zadáním

18.6. – Královéhradecký kraj vybere železniční dopravce pro zajištění dotované dopravy od prosince 2021 takzvaným přímým zadáním. Včera to schválili zastupitelé kraje. Dopravce bude kraj vybírat pro pět oblastí na deset let. Způsob přímého zadání zvolily již dříve i jiné kraje, včetně například sousedního Pardubického.

Do Hamburku směřovalo více zboží po kolejích Premium

Do Hamburku směřovalo více zboží po kolejích

17.6. – V největším německém univerzálním přístavu Hamburk se ročně odbaví přes 135 milionů tun zboží. Velká část tohoto zboží dorazí nebo opustí přístav po kolejích. Z hlediska podílů jednotlivých dopravních módů na přepravách mezi vnitrozemím a přístavem zaujímá železnice se 48,2 procenta před kamiony (41,4 %) a vnitrozemskou plavbou (10,2 %) vedoucí postavení.

Dozorčí rada ČD je kompletní, doplní ji Jan Vrátník

12.6. – Dozorčí rada Českých drah je kompletní. Devátým členem se stal Jan Vrátník z firmy ECF Corporate Advisory, do rady ho zvolil Řídící výbor podniku. Oznámil to mluvčí státního dopravce Radek Joklík. Místo v dozorčí radě bylo uvolněné po rezignaci bývalého předsedy rady Petra Moose. Rada v pondělí odvolala šéfa společnosti Miroslava Kupce.

spinner