Železniční doprava

Územní rozhodnutí pro odsun nádraží bude řešit soud v Brně

10.7. – Žalobu Dětí Země proti územnímu rozhodnutí pro odsun brněnského železničního nádraží bude řešit Krajský soud v Brně. Aktivisté žalobu původně podali do Ostravy, kde působí speciální senát pro velké dopravní stavby.

Vědeckotechnický sborník ČD má nové vydání

4.7. – Nové, v pořadí již 47. číslo Vědeckotechnického sborníku ČD je na světě. Můžete si je přečíst v elektronické podobě. Aktuální sborník, který vychází dvakrát ročně a pravidelně v něm publikují vědci a odborníci nejen z řad zaměstnanců Českých drah, SŽDC, ale i vysokých škol, veřejných a soukromých výzkumných ústavů, tentokrát přináší celkem třináct příspěvků.

Aktuality ze světa 26/2019 Premium

Aktuality ze světa 26/2019

28.6. – LETECKÁ DOPRAVA – Lufthansa Cargo snížila od 24. června palivový příplatek (Airfreight Surcharge – ASC) z 0,80 EUR na 0,75 EUR za kilogram objemové hmotnosti. Lufthansa Cargo počítá dopravní cenu zboží z částky základní sazby a ASC. Nejdůležitější je zde cena kerosinu, která sleduje cenu nafty a je mírně nad ní. V minulém cena kerosinu období klesala a tento vývoj se odráží v ASC.Relevantní datum pro sdělení ASC je datum vystavení nákladního leteckého listu, nikoliv den odletu. Německá letecká společnost také dále buduje svůj letadlový park: koncem minulého roku objednaný frachter typu B777F bude dodán letos v říjnu. Celkem bude Lufthansa Cargo létat letos se čtyřmi nákladními stroji.

Vladimír Kampík bude předsedat výboru evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS

26.6. – Na posledním pravidelném zasedání Řídícího výboru ERTMS (UESC) při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE v Bruselu byl pro nadcházející volební období zvolen za jeho předsedu zástupce společnosti AŽD Praha Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE. Mandát předsedy je stanoven na dva roky a začíná 1. ledna 2020.

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

RŽD Logistics a FESCO nabídnou zrychlenou přepravu z Japonska do Evropy

Logistická složka ruských státních drah RŽD Logistics ve spolupráci se spedičním koncernem FESCO v květnu testovala novou společnou službu zrychlené přepravy z Japonska do Evropy přes ruský Dálný východ po Transsibiřské magistrále. Odeslání prvního zkušebního kontejneru se uskutečnilo 23. května z japonského přístavu Jokohama za přítomnosti náměstka generálního ředitele RŽD Alexandra Mišarina.

Plzeňské hlavní nádraží prošlo rekonstrukcí

Po více než dvou letech stavebních prací má budova hlavního nádraží v Plzni a přilehlá infrastruktura podobu, která odpovídá jejímu významu v dálkové i regionální železniční dopravě. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v polovině května slavnostně ukončila celkovou přestavbu a modernizaci stanice. Práce začaly v prosinci roku 2016 a celkové náklady na modernizaci přesáhly 1,3 miliardy Kč.

V Ostravě se chystá jubilejní přehlídka železniční techniky a technologií i odborná konference

Tři červnové dny patří již tradičně v Ostravě všem příznivcům železnice. Letošní jubilejní, 20. ročník mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays proběhne od 11. do 13. června v areálu nákladového nádraží železniční stanice Ostrava hlavní nádraží. Součástí této jediné akce svého druhu v České republice bude také dvoudenní odborná konference zaměřená na aktuální stav budování moderní železnice v České republice. Záštitu nad veletrhem převzal primátor Ostravy Tomáš Macura, konference se uskuteční pod záštitou předsedy podvýboru pro dopravu Parlamentu ČR Martina Kolovratníka.

Jiří Babiš novým finančním ředitelem AWT

20.6. – Novým finančním ředitelem společnosti Advanced World Transport (AWT), člena skupiny PKP CARGO, byl jmenován Jiří Babiš, který dosud ve společnosti zastával pozici ředitele financování a vedoucího controllingu železniční dopravy. Včera to oznámil mluvčí AWT Lukáš Kresač.

Leo Express chce až 29 nových vlaků pro Olomoucko a Prahu

19.6. – Společnost Leo Express oslovila výrobce vlaků se zakázkou na výrobu nových vlaků pro regionální tratě na Olomoucku a v Praze. Soukromý dopravce se tam uchází o provoz regionálních tratí, které si objednávají kraje. Leo Express chce až 29 elektrických vlaků. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Předpokládané náklady dopravce neuvedl.

spinner