Námořní doprava

Přístav Göteborg: Koronavirus by mohl urychlit digitalizaci v lodním průmyslu

12.4. - Pandemie koronaviru vystavila lodní dopravu nové zkoušce, která může podle Přístavu Göteborg přinést i pozitiva. V čase, kdy je třeba fyzický kontakt mezi členy posádky na palubě lodi a pracovníky na nábřeží udržet na minimu, jsou vyžadovány nové postupy – a rychle. V přístavu v Göteborgu existuje silný tlak na to, aby by koronavirová krize urychlila digitalizaci v jinak hodně konzervativním odvětví lodní dopravy.

Ředitelství vodních cest: Unikátní remorkér pomohl dopravit do ČR pivní tanky

11.4. – Loď Andrea 2 s pomocí remorkéru Beskydy přepravila z Hamburku po obtížně splavném úseku Labe do České republiky náklad pivních tanků. Informovalo o tom Ředitelství vodních cest. Od Ústí nad Labem už Andrea 2 přípřež remorkéru nepotřebovala a samotná doplula do přístavu Lovosice.

Hamburk: Lodní kontejnerová doprava do vnitrozemí na vzestupu

10.4. - Přeprava kontejnerů čluny z Přístavu Hamburk a do něj se zvyšuje. Na rozdíl od celostátní bilance s poklesem o 4,1 procenta zaznamenal přístav Hamburk v roce 2019 nárůst o 13 procent v kontejnerové přepravě plavidly vnitrozemské plavby s 145.078 TEU.

Göteborský přístav začal nabízet skladování dováženého zboží ve vnitrozemí

9.4. Náhlá změna poptávky po zboží dováženém do Švédska po zahájení koronavirové krize vedla k potřebě dočasného skladování zboží, které již bylo objednáno a je na cestě do Švédska, zejména v kontejnerech. Přístav v Göteborgu vytvořil řešení v rámci přístavního systému Railport. Řada terminálů Railport s přímým železničním spojením do přístavu v Göteborgu je nyní připravena fungovat jako dočasné skladovací prostory pro kontejnery a přívěsy, čímž se zboží přiblíží k jejich konečnému místu určení. 

​Námořní sektor přechod na nízkosirná paliva zvládá dobře

Od 1. ledna letošního roku se globálně stanovený horní limit pro obsah oxidu siřičitého v lodním palivu (těžkém topném oleji) snížil z 3,5 na 0,5 %. Jde o výrazné omezení emisí produkovaných námořní dopravou, což je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí ve světě, ale zejména pro obyvatele žijící v bezprostředním okolí přístavů a na pobřeží. Nový limit přinese pokles celkových emisí SOx z námořní dopravy o 77 procent, což odpovídá ročnímu snížení přibližně o 8,5 milionu tun SOx. Mimo to se sníží i emise drobných škodlivých částic vznikajících při spalování lodního paliva.

​Federace pracovníků v dopravě je proti prodloužení blokové výjimky pro námořní konference

26.3. – Evropská komise tento týden deklarovala čtyřleté prodloužení blokové výjimky pro liniové námořní konference Consortia Block Exemption Regulation – CBER), která nyní platí do roku 2024. Podle Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) toto rozhodnutí nebere v úvahu veřejné konzultace a zesiluje nerovnost a nespravedlnost, která se v námořním odvětví rozmáhá.

​HHP: Prázdné kontejnery jsou v námořních přístavech stále dostupné

24.3. – V uplynulých dnech se opakovaně objevovaly informovace o váznoucí dostupnosti prázdných kontejnerů. A to většinou s odvoláním na index CAx (Container Availability Index), který zveřejňuje společnost xChange. Dodávky prázdných kontejnerů mají zásadní význam pro přístavní hospodářství – pro obchodníky, výrobce i dopravce. Hamburský přístavní podnik HHM (Port of Hamburg Marketing) proto provedl rychlé dotazování mezi rejdaři, zda pociťují problémy s dostupností kontejnerů v Hamburku i ostatních německých námořních přístavech. Odpovědi byly jednoznačné – nedostatek nepociťují a ani se jej neobávají.

Německo rozšířilo hraniční kontroly na letiště a přístavy

18.3. - Německo s okamžitou platností rozšiřuje hraniční kontroly kvůli koronaviru na letiště a přístavy. Kontrolovat budou policisté letadla a lodě, s nimiž do země dorazí lidé ze sedmi zemí Evropské unie: Itálie, Španělska, Francie, Rakouska, Lucemburska, Švýcarska a Dánska. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo německé ministerstvo vnitra. Už od pondělí Německo kontroluje své pozemní hranice s pěti sousedy na západě a jihu. Hranici s Německem bude naopak od dnešní půlnoci přísně kontrolovat Rakousko.

Překlad v Rotterdamu loni dosáhl 469,4 milionu tun

Objem překladu v přístavu Rotterdam v roce 2019 dosáhl 469,4 milionů tun zboží, což je jen nepatrně více než v předchozím roce (2018: 469 milionů tun). Investice zajišťované přístavní správou zůstaly opět na vysoké úrovni (338,3 milionu €), ačkoli zdaleka nedosáhly objemu z předloňského roku (408,1 milionu €). Čistý zisk činil 241 milionů € (2018: 254,1 milionu €).

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží Premium

21.2. – Německý největší univerzální přístav Hamburk vykázal v roce 2019 s 136,6 m­ilionu tun přeloženého zámořského zboží (+1,1 %) dobrý výsledek. Hamburk tak velmi dobře obstál i přes oslabující světový obchod a existující obchodní sankce v těžkém konkurenčním prostředí.

spinner