Námořní doprava

ABB s partnery připravuje první říční loď s vodíkovými palivovými články

ABB s partnery připravuje první říční loď s vodíkovými palivovými články Premium

6.6. – Koncern ABB se zapojil do projektu FLAGSHIPS, který je financován z prostředků Evropské unie. Iniciativa usiluje o komerční nasazení plavidel s nulovými emisemi v příbřežní a vnitrozemské vodní dopravě. ABB dodá pohonný systém s vodíkovými palivovými články pro novostavbu tlačného remorkéru ve francouzské loděnici Compagnie Fluviale de Transport (CFT) skupiny Sogestran.

Nizozemský námořní průmysl roste, ale potřebuje podporu

Nizozemský námořní průmysl roste, ale potřebuje podporu Premium

22.5. – Aktivita v nizozemském námořním průmyslu, který tvoří více než stovka loděnic a přes 800 dodavatelů námořních technologií, v roce 2018 mírně stoupla. Celkový obrat sektoru meziročně vzrostl o 400 milionů EUR 7,3 miliardy €, zaměstnanost se zvýšila o necelá čtyři procenta na 29 072 osob na plný úvazek.

​CSA Alliance 2020 trvá na účinnosti a nezávadnosti systémů EGCS v námořní dopravě

​CSA Alliance 2020 trvá na účinnosti a nezávadnosti systémů EGCS v námořní dopravě Premium

17.5. - „Celá Clean Shipping Alliance 2020 (CSA 2020) je zděšena zprávami médií informujících o ničím nepodložených prohlášeních aktivistických skupin o systémech čištění výfukových plynů (EGCS). Mnohé z těchto tvrzení jsou kontraproduktivní a málo přispívají k neustálému úsilí globálního námořního průmyslu o prevenci před škodlivým vlivem emisí síry, uhlíku, pevných částic a dalších látek na životní prostředí a lidské zdraví,“ uvedl včera Ian Adams, výkonný ředitel CSA 2020.

​Kyberkriminalita je stále větší hrozbou i pro námořní dopravu

​Kyberkriminalita je stále větší hrozbou i pro námořní dopravu Premium

15.5. - „Je hluboce znepokojující, že čtyři tankery byly napadeny vně strategicky důležitého Hormuzského průlivu. Podle našich informací se jeví, že tyto incidenty mohly probíhat tak, že zahrnovaly kybernetické útoky na plavidla provozovaná v daném regionu,“ řekl Itai Sela, ředitel společnosti Naval Dome se sídlem v Izraeli, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost včetně detekce hrozeb a ochrany v námořní dopravě.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - duben 2019

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA
ELA PODPORUJE KONFERENCI COASTLINK VE VELKÉ BRITÁNII
Konference proběhne 12. a 13. června v Southamptonu. Její zaměření udává již sám název, Budoucnost krátké námořní dopravy. Navazuje na spolupráci započatou v roce 2004, která se týkala setkávání profesionálů tohoto oboru, inovací a ekonomického i ekologického rozhodování pro vzájemný prospěch. 

Aktuality ze světa 18/2019

Aktuality ze světa 18/2019 Premium

3.5. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Kontejneroví rejdaři zakládají v USA digitální asociaci. Námořní rejdařství A. P. Møller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC a Ocean Network Express vytvořila Digitální kontejnerovou námořní asociaci (DCSA: Digital Container Shipping Association), kterou již schválila Federální námořní komise USA. Původní start loni v listopadu se začleněním CMA CGM byl následně odložen pro vládní zásahy prezidenta Donalda Trumpa. Nově jmenovaný ředitel Thomas Bagge, dřívější zaměstnanec Maersk Transport and Logistics řekl, že DCSA je neutrální nezisková organizace se zaměřením na spolupráci rejdařů cestou standardizace. Thomas Bagge má více než desetiletou zkušenost z jednání s představiteli multinacionálních organizací. Hlavní manažer DCSA uvedl: „Poprvé za 20 let se schází obor kontejnerových rejdařství kvůli společnému cíli dostat jej do digitální epochy. S úředním schválením za zády se těšíme, že asociace zahájí svou práci a začne spolupracovat s množstvím subjektů z celé odborné oblasti.“ Asociace uvádí, že „není jejím záměrem vyvinout nebo provozovat nějakou digitální platformu a vyměňovat jakékoli informace o obchodě či o konkurenci“. Cílem je rozvíjet IT a bezpečnostní standardy, což napomůže výměně údajů ku prospěchu celého oboru kontejnerové plavby, jeho partnerů a členů.

​Stále častější opravy námořních kontejnerů významně navyšují náklady na přepravu zboží

Vlivem světové finanční krize a následující cenové krize v námořní kontejnerové dopravě, zostřené konkurence, na kterou většina rejdařů reagovala masívními investicemi do rozvoje lodního parku (především v segmentu ULCC neboli ultravelkých kontejnerových nosičů), se jaksi pozapomnělo na obnovu flotily kontejnerů. Standardní kontejner je přitom zákazníkovi mnohem blíž než obrovitá loď někde na moři; odesílatel se s ním fyzicky potkává při nakládce svého zboží, zatímco příjemce se zatajeným dechem otevírá vrata a očekává svoji zásilku v perfektním stavu. Ne vždy však je tomu tak.

​Co přinesl březen 2019 v dopravě

S nástupem jara spatřilo na úseku dopravy světlo světa několik odborných studií a také konkrétních organizačních záměrů. V dnešním komentáři zmíním dvě studie; jednu věnovanou rostoucímu uplatňování zemního plynu v dopravním sektoru a další na téma vysoce kapacitní silniční dopravy. A nelze pominout železnici: v závěru se věnuji nové Evropské drážní zbožové koalici. Zkapalněný zemní plyn (mezinárodně značený LNG) má podle analýzy energetického koncernu Shell vysoký potenciál snížit v Evropské unii emise z výfukových plynů lodí a těžkých nákladních aut. Do roku 2040 by se mohly jenom v plavbě snížit emise o 132 milionů tun za rok; studii o tom zveřejnila v minulých dnech společně s Německým centrem pro leteckou a kosmickou dopravu (DLR) Technická univerzita Harburg. Autoři vycházejí z toho, že až 6000 hlavně velkých námořních lodí bude poháněno LNG.

Aktuality ze světa 15/2019

Aktuality ze světa 15/2019 Premium

15.4. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Francie a Čína uzavírají námořní a leteckou obchodní dohodu. Rejdařství CMA CGM objednalo 10 kontejnerových lodí o 15 000 TEU, pět poháněných zkapalněným plynem a pět vybavených hybridními čističkami plynu; dodávky od roku 2021 nahradí současnou kapacitu na trasách mezi Asií a Středomořím. K tomuto ohlášení došlo v minulých dnech během státní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Francii a následovala informace, že Airbus podepsal dohodu s Čínským leteckým dodavatelským holdingem o nákupu 300 Airbusů A320 a A350 pro čínské aerolinie. Čínští operátoři v současnosti provozují přes 1 700 Airbusů; výrobcova poslední předpověď o čínském trhu uvádí, že země bude potřebovat 7 400 nových osobních a nákladních letadel v příštích 20 letech. G. Faury, budoucí prezident Airbusu, řekl: „Naše expanzní stopa v Číně demonstruje naši trvalou důvěru v čínský trh a náš dlouhodobý závazek vůči Číně a našim partnerům“. Gen. ředitel CMA CGM R. Saadé takto komentoval podnikovou zakázku: „Cestou strategického partnerství s Čínskou státní korporací pro stavbu lodí se opět rozhodujeme pro plynový pohon a posilujeme naše úsilí pořizovat efektivnější a prostředí přátelštější lodě. Potvrzujeme tím naši vedoucí roli ve změně energie v námořní plavbě“. V listopadu 2017 CMA CGM oznámila objednávku devíti lodí o 22 000 TEU, poháněných LNG a stala se prvním námořním podnikem na světě, jenž zvolil nový zdroj energie pro lodě této velikosti.

​ECSA představila priority evropských rejdařů

​ECSA představila priority evropských rejdařů Premium

12.4. – Evropský svaz rejdařů ECSA zveřejnil své strategické priority, které chce v následujících pěti letech prosazovat při jednání s evropskými i mezinárodními regulačními úřady. Na setkání více než 120 členů v Bruselu proběhly diskuse o budoucnosti námořní přepravy na evropské a globální úrovni.

spinner