DN č. 13 - Silniční nákladní doprava, Autobusová doprava, vychází 21.6., uzávěrka již 31.5.! 

Vnitrozemská plavba

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 5

LOGISTIKA

Asociace evropské vozidlové logistiky – ECG

ECG POŽADUJE SJEDNOCENÍ PARAMETRŮ VOZIDEL

ECG (Association of European Vehicle Logistics) je neziskovou organizací, která podporuje zájmy provozovatelů přeprav nových automobilů. Byla zřízena v roce 1997 a v současnosti zastupuje kolem stovky podniků vozidlové logistiky z 27 zemí Evropské unie, Ruské federace, Ukrajiny a Turecka. Členové ECG zajišťují dopravu, distribuci, skladování a povýrobní servis výrocům, importérům, nájemným firmám a poskytovatelům leasingu vozidel.

Setkání ministrů dopravy

Dálnice D8 se zprovozní pravděpodobně před vánocemi 2016

PRAHA (30.8.) – Dálnice D8 do Německa bude zprovozněná před koncem příštího roku. Na vánoční trhy do Drážďan tak už bude možné jet po dálnici. Po setkání s německým ministrem dopravy Alexandrem Dobrindtem to řekl jeho český protějšek Dan Ťok. Drážďanská nebo taky Teplická dálnice měla být podle projektu dokončená do roku 2010, potýkala se ale s protesty ekologů i pozdějším sesuvem půdy.

Nový přístav na Baťově kanále

Petrov se stal největším přístavem na Moravě

PRAHA (28.8.) – Od druhé poloviny srpna má malebná jihomoravská obec Petrov další primát – kromě unikátního komplexu vinných sklepů je nyní největším přístavem na Baťově kanále. Slavnostní křest přístavu doprovázel bohatý program pro veřejnost a zakotvily zde bezpečně první motorové čluny a hausbóty. Řeší se tak dlouhodobý nedostatek míst pro zastavení lodí, který omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní cestě. Investorem a provozovatelem přístavu je Ředitelství vodních cest.

Splavnění Labe

Zahájení procesu EIA u děčínského přístavu odsouvají problémy s překladem

PRAHA (13.7.) – Příprava jezu v Děčíně se opět komplikuje. Kvůli zdlouhavému překladu materiálu do němčiny se zahájení procesu posuzování vlivu této stavby na životní prostředí (proces EIA) posune až na konec srpna. Ministerstva dopravy a životního rozvoje přitom počítala s termínem v květnu, následně se ještě několikrát posouval.

Vodní doprava v ČR

Vodní doprava stále čeká na klíčové investice do splavnění Labe

V letošním roce se v médiích objevilo velké množství zpráv o vodní dopravě, o jejím rozvoji, o problémech spojených s výstavbou vodních cest, ale i o rekordních plavbách největších lodí v ČR. Vzhledem k takovému množství zpráv již ztrácí přehled i odborná veřejnost. Pokusíme se proto shrnout nejdůležitější letošní novinky.

Splavnění Labe

Podle ekologů prý může být stavba jezu na Labi protiprávní

DĚČÍN (10.7.) – Ekologové upozornili na to, že plánovaná stavba jezu na Labi může být protiprávní. Vycházejí z rozsudku Soudního dvora EU, který se týká nutnosti nezhoršit stavbou životní prostředí. Připomněli, že objem nákladní dopravy neustále klesá a zvyšuje se počet dní, kdy na řece panují nízké stavy. Jeden stupeň by přitom celoroční splavnost řeky nezajistil. Česko usiluje o splavnost Labe kvůli přístupu k Severnímu moři a využití řeky nejen pro nákladní dopravu, ale i pro turistiku.

DB Schenker

Nadrozměrné zásobníky putovaly do Rotterdamu po řece

PRAHA (10.7.) – Když si jeden z největších těžařů ropy v severním Skotsku koupí hned čtyři nadrozměrné zásobníky na zkapalněný plyn u předního českého výrobce, začne se řešit, jak zboží takových rozměrů na místo vůbec doručit. Říční přepravu z Děčína do Rotterdamu zajistila společnost DB Schenker.

Vnitrozemská plavba

Přesunu přeprav zboží na vodu stále brání řada překážek

Snahy přesunout nákladní dopravu v Evropě ze silnic na vnitrozemské vodní cesty vedly za posledních 15 let jen k malému pokroku. Podle auditorů EU nebyly projekty spolufinancované EU v rámci strategie pro větší využití vnitrozemských vodních cest realizovány účinným způsobem. Vnitrozemská vodní doprava si jako alternativa k silniční dopravě nepolepšila a nedošlo ani ke zlepšení splavnosti. Říká to nejnovější zpráva Evropského účetního dvora (EÚD), která se týkala i investic do splavnosti vodních toků včetně těch českých.

Splavnění Odry

Příhraniční regiony žádají splavnění Odry do Ostravy

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje společně s polským Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest – Radou Kapitánů – bude usilovat o splavnění řeky Odry k českým hranicím až po Ostravu-Mošnov. Shodli se na tom účastníci konference Oderské fórum – Forum Odrzańskie, která se konala na konci května v polských Chalupkách.

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 2

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA – Brusel

EVROPSKÁ ZLATÁ MEDAILE V LOGISTICE A PROJEKT ROKU 2015

ELA je udělila společnostem Nestlé a PepsiCo za vytvoření horizontální spolupráce v distribuci čerstvých a chlazených potravin. Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat speciální aspekt spolupráce v dodavatelském řetězci mezi společnostmi, jež jsou v zásadě velkými konkurenty.

spinner