DN č. 24 - Logistika, Železniční doprava, Dopravní infrastruktura - vychází 22. 11., uzávěrka již 1. 11.!!! 

Vnitrozemská plavba

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SVAZŮ 8

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SYMPOZIUM O LOGISTICE V ČERVNU 2016

ELA upozorňuje na akci, která proběhne 15. a 16. června 2016 v Karlsruhe pod patronací německého svazu logistiky BVL. Tématem sympozia bude Logistika v době čtvrté průmyslové revoluce – ideje, koncepce, vědecká báze. Od prvního sympozia tohoto zaměření v Magdeburgu v roce 2002 se tyto akce staly ústředními fóry pro vědecky orientovanou logistickou obec. Jejich snahou je podpořit výměnu idejí mezi odborníky přes zeměpisné hranice, aby se posílil vývoj nových modelů poskytujících řešení témat reálného světa.

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SVAZŮ 7

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

KONFERENCE O VNITROZEMSKÝCH TERMINÁLECH V ANTVERPÁCH

ELA zve na konferenci, která se koná ve dnech 26. a 27. listopadu v Antverpách na téma budoucnost evropských vnitrozemských terminálů se zvláštním zaměřením na evropské vodní cesty. Význam efektivního zázemí námořních přístavů uznávají všechny zúčastněné strany: dostatečné plánování, užitečná partnerství a kombinované objemy jsou cestou vpřed pro vnitrozemskou dopravu. Vnitrozemské terminály hrají velmi významnou roli v této přeměně. Letošní, již desátá konference se zaměří na efektivní terminálové operace a vnitrozemskou dopravu, prováděnou různými aktéry. Konference počítá se 150 účastníky z celé Evropy včetně zhruba 90 ředitelů terminálových přístavních zařízení.

Speedchain 2015

Jubilejní SpeedCHAIN ukázal cesty k flexibilní logistice

Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN letos oslavila desetileté jubileum. Slavnostní desátý ročník se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu v tradičním prostředí Břevnovského kláštera v Praze pod heslem Logistika – transparentnost a flexibilita. Sešlo se zde více než 650 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů, kteří v rámci celodenního odborného programu společně diskutovali o aktuálních trendech a hledali řešení problémů, s nimiž se evropská logistika potýká.

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SVAZŮ 6

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

KONFERENCE SÍTĚ LOGISTICKÉHO VÝZKUMU PROBĚHLA V DERBY

ELA informovala členské svazy o akci, která se konala ve dnech 9. až. 11. září v na univerzitě v britském městě Derby. Výroční konference LRN (Logistics Research Network) byla významnou akademickou událostí. Zaujala akademiky i odborníky z praxe, kteří chtěli získat informace o posledních výzkumech v logistice a managementu dodavatelských řetězců. Konference LRN je jedním z hlavních evropských fór pro prezentaci výsledků výzkumu v těchto oblastech i v dopravě.

Český přístav v Hamburku

Pracovní skupina se bude zabývat budoucností českého přístavu v Hamburku

PRAHA (12.10.) – Ministr dopravy Dan Ťok po setkání s primátorem Svobodného a hanzovního města Hamburk Olafem Scholzem ustanovil pracovní skupinu, která se má zabývat budoucností českého přístavního území. Jeho využití by omezila výstavba spojená s kandidaturou města na pořádání Letních olympijských her v roce 2024.

Český přístav v Hamburku

Ťok: ČR je připravena v případě potřeby vyměnit své území v Hamburku

HAMBURK (27.9.) – Česká republika je připravena vyměnit dvě svá přístavní území v Hamburku za jinou lokalitu. „Zástupci německého města přitom nabízejí místo, které je výhodnější než to současné,“ prohlásil řekl ministr dopravy Dan Ťok, který v Hamburku jednal o budoucnosti přístavů. Hamburk plánuje v místě, kde jsou nyní české přístavy, výstavbu pro olympijské hry.

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 5

LOGISTIKA

Asociace evropské vozidlové logistiky – ECG

ECG POŽADUJE SJEDNOCENÍ PARAMETRŮ VOZIDEL

ECG (Association of European Vehicle Logistics) je neziskovou organizací, která podporuje zájmy provozovatelů přeprav nových automobilů. Byla zřízena v roce 1997 a v současnosti zastupuje kolem stovky podniků vozidlové logistiky z 27 zemí Evropské unie, Ruské federace, Ukrajiny a Turecka. Členové ECG zajišťují dopravu, distribuci, skladování a povýrobní servis výrocům, importérům, nájemným firmám a poskytovatelům leasingu vozidel.

Setkání ministrů dopravy

Dálnice D8 se zprovozní pravděpodobně před vánocemi 2016

PRAHA (30.8.) – Dálnice D8 do Německa bude zprovozněná před koncem příštího roku. Na vánoční trhy do Drážďan tak už bude možné jet po dálnici. Po setkání s německým ministrem dopravy Alexandrem Dobrindtem to řekl jeho český protějšek Dan Ťok. Drážďanská nebo taky Teplická dálnice měla být podle projektu dokončená do roku 2010, potýkala se ale s protesty ekologů i pozdějším sesuvem půdy.

Nový přístav na Baťově kanále

Petrov se stal největším přístavem na Moravě

PRAHA (28.8.) – Od druhé poloviny srpna má malebná jihomoravská obec Petrov další primát – kromě unikátního komplexu vinných sklepů je nyní největším přístavem na Baťově kanále. Slavnostní křest přístavu doprovázel bohatý program pro veřejnost a zakotvily zde bezpečně první motorové čluny a hausbóty. Řeší se tak dlouhodobý nedostatek míst pro zastavení lodí, který omezuje další rozvoj plavby a podnikání na vodní cestě. Investorem a provozovatelem přístavu je Ředitelství vodních cest.

Splavnění Labe

Zahájení procesu EIA u děčínského přístavu odsouvají problémy s překladem

PRAHA (13.7.) – Příprava jezu v Děčíně se opět komplikuje. Kvůli zdlouhavému překladu materiálu do němčiny se zahájení procesu posuzování vlivu této stavby na životní prostředí (proces EIA) posune až na konec srpna. Ministerstva dopravy a životního rozvoje přitom počítala s termínem v květnu, následně se ještě několikrát posouval.

spinner