Vydání 5/2024

Vydání DN č. 5

Výběr článků z DN č. 5 přineseme 21. března.

(lan)

​Martin Hořínek (ŽESNAD.CZ): Nákladní dopravci potřebují kvalitní časy na infrastruktuře

Výkony železniční nákladní dopravy a kombinované dopravy loni klesaly. O přiblížení aktuální situace v těchto oborech jsme požádali prezidenta Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a jednatele společnosti METRANS Rail, s.r.o., Martina Hořínka.

​Komentář: Co přinesl měsíc únor v oblastech dopravy a logistiky

Mnoho dlouhých let, a vlastně ještě před několika měsíci panoval v laické veřejnosti pocit, že se Labe ztrácí někde v kaňonu pod Děčínem. Řeka, za našich předků po většinu roku jediná cesta k našim sousedům (již do 10. století umisťuje Kosmas strážní a celní hradiště na hranicích se Saskem) jak obchodního, tak i cestovatelského významu, byla ale

Zeptali jsme se Vladimíra Doboše, ředitele pražského zastoupení Hafen Hamburk Marketing (HHM)

Jaký dopad na námořní dopravu a chod přístavů má situace v Rudém moři a v Panamském průplavu?

V Praze se jednalo o budoucnosti vysokorychlostních tratí

Na konci února v Praze ve Fantově budově na hlavním nádrží se uskutečnila konference Vysokorychlostní tratě – realita budoucnosti. Uspořádala ji Stavební správa vysokorychlostních tratí Správy železnic pod záštitou Asociace krajů ČR. Cílem konference bylo podpořit diskusi o podobě VRT na všech úrovních, přijmout strategické závěry, zvýšit informovanost o aktuální fázi příprav a urychlit tak proces výstavby vysokorychlostních tratí v ČR.


MD: Je žádoucí rozvíjet kombinovanou dopravu na bázi pravidelných linek

Kombinovaná doprava a železniční nákladní doprava jsou Evropskou komisí pokládány za důležitou cestu k dekarbonizaci dopravy. O modal shift ze silnice na železnici EU usiluje již dlouho, avšak zatím prakticky bezvýsledně. Abychom přiblížili pohled Ministerstva dopravy na tuto problematiku, zaslali jsme tiskovému oddělení následující dotazy; odpovědi resortu přinášíme v nezměněném znění.

Jan Sechter (HK ČR): Emisní povolenky v dopravě mohou ohrozit i další odvětví ekonomiky

Doprava i celá ekonomika se musí stále více vypořádávat se snahou Evropské komise o dekarbonizaci. Jak se na tuto problematiku a preferovaný modal shift od silniční dopravy k železniční dívá Hospodářská komora České republiky, to nám přiblížil předseda její Dopravní sekce Jan Sechter.

Ralf-Charley Schultze (UIRR): Kapacitu tratí pro nákladní dopravu by zvýšilo prodloužení osobních vlaků

V kombinované dopravě pokračoval loni pokles přepraveného zboží. Vyjádření k tomu, co je třeba učinit pro zastavení tohoto trendu, nám poskytl Ralf-Charley Schultze, prezident Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR).

Luka Koper: Na cestě k hledání zelené rovnováhy

Vzhledem k tomu, že přístavní činnost má dopad na lidi, kteří v přístavu pracují a žijí v jeho okolí, a na přírodní prostředí, snaží se společnost Luka Koper plc, provozovatel přístavu Koper, již mnoho let o vyváženost zájmů společnosti a přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že přístavní činnost má dopad na lidi, kteří v přístavu pracují a žijí v jeho okolí, a na přírodní prostředí, snaží se společnost Luka Koper plc, provozovatel přístavu Koper, již mnoho let o vyváženost zájmů společnosti a přírodního prostředí.


​IRU: Respektujte řidiče i při silničních kontrolách

Na konferenci na vysoké úrovni o silniční kontrole, kterou uspořádalo belgické předsednictví Rady Evropské unie, Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nastínila klíčová opatření ke zlepšení zacházení s řidiči při silničních kontrolách a k digitalizaci kontrolních dokumentů.

spinner