Vydání 13/2020

Ing. Petr Rožek, Ph.D.: V následujících letech čekají námořní přepravu velmi nejisté vyhlídky

Námořní doprava nyní prochází velmi turbulentním obdobím a s tím jsou spojena značná rizika. Svůj pohled na aktuální dění na moři nám poskytl Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR (SSL).

Hospodářský výbor žádá o program podpory dopravců

Ministerstvo dopravy by mělo podle sněmovního hospodářského výboru připravit podporu společností podnikajících v hromadné dopravě. Členové výboru se na tom usnesli minulý týden po debatě o případné státní pomoci letecké společnosti Smartwings. K takovému postupu se přiklání ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Výbor si od něho vyžádal také rozbor situace v letecké dopravě v souvislosti s epidemií nového koronaviru.

Co přinesl červen 2020 v dopravě

Připomeňme, že pandemie se rovněž zapříčinila o odklad řady významných mezinárodních akcí prvního pololetí. Tak například evropská logistická asociace ELA přeložila svůj každoroční jarní logistický kongres EUROLOG 2020 plánovaný do Portorože v Chorvatsku nově na přelom září a října – konkrétně od 30. září do 2. října 2020. EUROLOG bude již tradičně spojen s Výzkumnou konferencí ELA – označovanou za neutrální platformu multilaterální výměny ideji mezi evropskými experty. Na přelom listopadu a prosince se překládá také významná mezinárodní drážní akce plánovaná pro Prahu. Jde o 7. Mezinárodní drážní fórum a konferenci (IRFC), jež je jednou z předních událostí v mezinárodním drážním kalendáři. Namísto od 1. až 3. dubna se bude konat od 30. listopadu do 2. prosince 2020. Její motto zní: „Budujme společně novou generaci železnic“.

Další hrozba pro světový obchod: Vyčerpané posádky chtějí opustit nákladní lodě

Globální obchod čelí nové krizi právě v době, kdy se ekonomiky po vyvrcholení pandemie koronaviru začínají znovu otevírat – na 200 000 námořníků zůstalo na mořích o několik měsíců déle než měli, hlavně kvůli uzavření přístavů a kolapsu letecké dopravy.

Nejnadějnější paliva k dekarbonizaci nákladní lodní dopravy

Studie AP Moller – Maersk a Lloyds Register potvrdila, že největší šance pro dekarbonizaci lodní dopravy spočívají v hledání nových udržitelných zdrojů energie. Na základě tržních prognóz jsou nejnadějnějšími palivy.

Pirátských útoků a ozbrojených loupeží přibývá, varoval Mezinárodní námořní úřad

Námořníci čelí přetrvávajícím hrozbám ze strany pirátů a ozbrojených lupičů na světových mořích, uvedl ve své poslední zprávě Mezinárodní námořní úřad (IMB) s tím, že nebezpečí v poslední době vzrostlo.

Evropská komise nemá zvýhodňovat lodní společnosti

Evropská organizace pro spedici a logistiku (CLECAT) a Federace soukromých evropských přístavních společností a terminálů (FEPORT) vyzvaly Evropskou komisi, aby se vyhnula narušování trhu v EU a aby oddělila činnosti způsobilé pro zvýhodněné daňové zacházení v rámci režimů daně z tonáže.

Evropská komise navrhla, aby se jednotlivé státy vzdaly poplatků za přístup na trať

Evropská komise navrhla nařízení, které členským státům EU umožní vzdát se nebo snížit poplatky za přístup na trať a poplatky za rezervace. Jde o podporu železničních podniků, které čelí náročným časům kvůli klesajícím objemům.

Přepravu zkapalněného plynu bude zajišťovat tahač IVECO S‑WAY NP

Jednatel společnosti SPOLGAS Igor Brik převzal v Iveco Truck Centru v Loděnici první tahač nové generace poháněný zkapalněným zemním plynem IVECO S‑WAY NP v České republice.

spinner