Vydání 14/2023

Vydání DN č. 14 - 15

Výběr článků z DN č. 14 – 15 přineseme 24.8.

(red)

JUDr. Václav Kobera (MD/EUSPA): Přínos z investic do kosmických aktivit v ČR je až osminásobný

18.7. – Podpora kosmických aktivit a rozvoj ITS je jednou priorit stávajícího českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce. O přiblížení současného stavu těchto odvětví v České republice jsme požádali JUDr. Václava Koberu, ředitele Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy a předsedu správní rady Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

​Německo: Železnice získá 93 milionů euro na alternativní pohony

„V roce 2023 investujeme 93 milionů eur do alternativních pohonů na železnici,“ řekl německý spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Program financování alternativních pohonů v železniční dopravě Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) vstupuje do třetího kola.

​IRU: Dekarbonizace regionálních autobusů musí probíhat podle realistického plánu

Veřejné i soukromé organizace silniční dopravy a výrobci vozidel vyzývají Evropskou unii, aby uznala rozdíly mezi městskými a meziměstskými autobusy a stanovila realistické cíle pro dekarbonizaci regionálních autobusů.

​Komentář: Co přinesl červen v dopravě

Spolková vláda SRN schválila návrh novely zákona o mýtném na spolkových dálničních a rychlostních komunikacích. Tím otevírá cestu parlamentnímu legislativnímu projednávání pro nově navrhované nařízení. Než však bude zákon schválen, musí ještě projít Spolkovým sněmem a výborem pro dopravu jako odpovědným odborným orgánem. Tyto etapy lze zvládnout ještě před parlamentní letní přestávkou se zrychleným programem. Mýtné pro nákladní vozidla bude odstupňováno více podle emisí CO₂, což poskytuje silnou pobídku pro průmysl, aby přešel na vozidla šetrná ke klimatu. Užitková vozidla v současné době představují přibližně třetinu celkových emisí CO₂ v odvětví dopravy.

​EU investuje 6,2 miliardy eur do účinné infrastruktury

Evropská komise vybrala 107 projektů dopravní infrastruktury, které obdrží více než 6 miliard EUR ve formě grantů EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), což je nástroj EU pro strategické investice do dopravní infrastruktury.

Ing. Roman Srp a Ing. Jiří Matějec (SDT): Inteligentní technologie umožňují efektivnější využití stávajících zdrojů

19.7. – Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) dlouhodobě podporuje tzv. chytré vládnutí v oblasti inteligentní mobility. Některá z konkrétních témat, na které se SDT zaměřuje letos, nám přiblížili prezident sdružení Ing. Roman Srp a viceprezident Ing. Jiří Matějec.

Integrované řešení od společnosti Eurowag pomáhá dopravcům snižovat náklady

13.7. – Integrované řešení EVA, které společnost Eurowag nabízí jako součást svých komplexních služeb dopravcům, zvládne opravdu hodně. Palubní jednotka sotva dvakrát větší než mobil umí obstarat elektronické mýtné platby, prostřednictvím chytré telematiky usnadnit správu vozu i celé flotily a v neposlední řadě disponuje vyspělým systémem ochrany proti krádežím paliva.

​ČD Cargo – lídr elektronizace na železničním dopravním trhu

13.7. – Společnost ČD Cargo dosáhla v IT v posledních letech významného pokroku a patří v tomto oboru k opravdovým lídrům. Zároveň vyvíjí trvalé úsilí, aby se nové IT trendy projevily ve zvýšené úrovni služeb. Díky našemu inovativnímu přístupu jsme v posledních letech vytvořili a implementovali řadu efektivních řešení, která přinášejí skutečnou hodnotu nejen nám, ale zejména našim zákazníkům.

Ing. Štefan Mestický: OLTIS Group má velké zkušenosti s realizací komplexních IT systémů v celém dopravním řetězci

17.7. – Společnost OLTIS Group působí na trhu s informačními systémy pro dopravu a logistiku již od roku 1997. Jaké je její současné postavení a na co se v této oblasti zaměřuje, to nám přiblížil generální ředitel OLTIS Group Ing. Štefan Mestický.

​SŽ získala z programu CEF dalších 10,9 miliardy korun

Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF) v novém dotačním období 2021 – 2027. V druhé výzvě programu získalo grant pět velkých stavebních projektů.

​IRU: Pokyny EU týkající se závazků veřejné služby nesplňují očekávání

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vítá výkladové pokyny Evropské unie k závazkům veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici. Pokyny vyzývají k vytvoření otevřenějšího, spravedlivějšího a transparentnějšího konkurenčního prostředí, které umožní všem soukromým provozovatelům, včetně velkých a malých podniků, mít na trhu rovné příležitosti a konkurovat za rovných podmínek vnitřním provozovatelům z veřejného sektoru.

Zeptali jsme se Tomáše Budníka, technologického experta a zakladatele investiční skupiny Thein

14.7. – S rozvojem digitalizace a IOT vystupuje do popředí i nutnost ochrany systémů před útoky zvenčí, a to i u menších podniků. Jsou si toho podle vašich zkušeností firmy již více vědomy, nebo tuto oblast podceňují?

spinner