Infrastruktura

Správa železnic loni zmodernizovala nejvíce přejezdů v historii

17.1. - Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je jednou z priorit Správy železnic. Uplynulý rok byl v tomto směru rekordní, díky dostatečnému objemu finančních prostředků se podařilo zrekonstruovat 233 úrovňových křížení. Původní plán přitom počítal s úpravou 150 přejezdů. Kromě modernizace a doplňování zabezpečovacího zařízení zajistilo vyšší bezpečnost dopravy také rušení přejezdů. K tomu došlo na více než stovce míst.

​Výběr mýtného na Slovensku loni stoupl o 4,4 procenta na 240,7 milionu eur

16.1. – Výběr mýtného za jízdu nákladních aut a autobusů po zpoplatněných silnicích na Slovensku loni stoupl o 4,4 procenta na 240,66 milionu eur (5,77 miliardy Kč). Informoval o tom provozovatel mýtného systému, společnost SkyToll, který spolu s českým správcem mýta CzechToll patří do skupiny ITIS Holding.

​ŘSD postaví na D1 podél obce Hulice protihlukovou stěnu

16.1. – „Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě napojení stěn bude provedeno odstranění koncového náběhu té původní, tj. dvou výplní a dvou sloupků, a její nahrazení novými, které umožní přechod na novou PHS větší výšky, tj. 4 metrů. Část nové PHS bude vedena také na mostě ev.č. D1–062 v km 59,632 – 59,660.“ Uvedl to Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

​ŘSD obnovilo stavební práce na obchvatu Havlíčkova Brodu hned po svátcích

14.1. – „Abychom maximálně využili příznivé klimatické podmínky na začátku ledna, byly práce na JV obchvatu Havlíčkova Brodu zahájeny hned 3. ledna proti původně plánovanému termínu 9. téhož měsíce. Aktuálně je dokončeno odtěžení skalního masivu u MÚK Skalka a došlo tak jejímu propojení s navazujícím mostem přes údolí říčky Šlapanka. Hned v prvním lednovém týdnu jsme dokončili betonáž předposledního pole tohoto mostu. Nyní čekáme na výsledky zkoušek betonu a pokud výsledky budou v normě, provedeme v příštím týdnu předpětí pole nosné konstrukce. Následně budeme odbedňovat a demontovat skruž po betonáži, abychom ji začali budovat v posledním poli mostu mezi pilířem a opěrou. Pracuje se i na dalších mostech,“ uvedl to Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

​Začíná modernizace trati na pražské letiště v úseku mezi stanicemi Bubny a Výstaviště

13.1. – Železnice v pražských Holešovicích zásadně změní svou podobu. Umožní to přestavba úseku ze stanice v Bubnech do nové zastávky Praha-Výstaviště, kterou včera slavnostně zahájila Správa železnic. Jedná se o další ze souboru staveb, jejichž výsledkem bude rychlé a ekologické železniční spojení z centra Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Hlavním cílem projektu je zásadní modernizace stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 kilometru, její elektrizace a vybudování nové zastávky Praha-Výstaviště. Začíná také výstavba podjezdu, který umožní přímý přestup mezi tramvajemi a vlaky. Díky vzájemné koordinaci s pražským magistrátem se nezbytné výluky využijí při obou stavbách.

​Z ŘSD se zřejmě stane státní podnik, změnu podpořila Sněmovna

12.1. – Z nynější příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se od příštího roku zřejmě stane státní podnik. Počítá s tím vládní novela zákona o pozemních komunikacích, kterou včera v úvodním kole podpořila Sněmovna. Název organizace se přitom nezmění. Cílem transformace je účinnější kontrola finančních toků i větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější odborníky, uvedl včera před poslanci ministr dopravy Martin Kupka. Poznamenal, že se zvažovaly i jiné možnosti, ale že třeba přeměna na akciovou společnost by trvala podle analýz i 20 let.

​Příprava oprav Barrandovského mostu začne ve druhém čtvrtletí, dopravu neomezí

11.1. – Přípravné práce letošních oprav pražského Barrandovského mostu začnou ve druhém čtvrtletí a dopravu neomezí. Práce, které vyžadují omezení dopravy, jsou plánované na květen a opravy skončí v srpnu. Řekl to dosluhující náměstek primátora Adam Scheinherr. Zahájení prací na mostu budou předcházet opravy některých dalších komunikací. Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

​ŘSD vybralo zhotovitele opravy mostu 075.1 na D1

10.1. – „Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939–1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před jeho dokončením z důvodu politického rozhodnutí. Most tedy prošel obdobným stavebním vývojem jako dosud funkční dálniční most přes údolí Šmejkalky nedaleko Senohrab, jehož oprava je rovněž v přípravě. Dokončen a předán do provozu tak byl až při stavbě horního dálničního mostu v letech 1975 až 1979 v rámci výstavby dálničního úseku D1. Dnes je využíván pro místní dopravu mezi obcemi Vojslavice a Hořice a je zařazen na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Projekt opravy tak zohledňuje i požadavky orgánů památkové péče,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

​Ministerstvo zahájilo stavební řízení na poslední část obchvatu Olomouce

9.1. – Ministerstvo dopravy zahájilo stavební řízení na dlouho plánovanou poslední část dálničního obchvatu Olomouce mezi Slavonínem a Křelovem. Ředitelství silnic a dálnic chce letos vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele této části dálnice D35 a nejpozději v roce 2024 dálniční stavbu zahájit.

​ŘSD loni opravovalo na Vysočině vozovky o celkové délce přes 30 kilometrů

7.1. – V uplynulém roce probíhaly větší opravy na 20 místech dálnice a silnic I. tříd v Kraji Vysočina. To například znamená, že se v různém rozsahu pracovalo na 8 mostech a opravovaly se vozovky v celkové délce přes 30 kilometrů. Mimo mostů a konstrukčních vrstev komunikací byla pozornost věnována také jejich funkčnímu odvodnění, protihlukovým opatřením nebo komplexní opravě tunelu Jihlava. Opravy rámci kterých proběhlo v roce 2022 uvedení stavby do provozu jako celku, vyšly na více než 300 milionů Kč bez DPH ve smluvních cenách.

spinner