Infrastruktura

Inženýrskogeologický průzkum pro Berounský tunel

28.1. - Správa železnic pokračuje v přípravě novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun. Pro získání potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí v místech budoucího Berounského tunelu vyhlásila výběrové řízení na zhotovení inženýrskogeo­logického průzkumu. Tento krok přispěje ke snížení geotechnických rizik při samotné výstavbě tunelu.

Cestující už mohou využívat všechna nástupiště ve stanici Praha-Radotín

27.1. - Postup rekonstrukčních prací ve stanici Praha-Radotín umožnil Správě železnic otevřít pro cestující její další část. Ode dneška mohou využívat dvě nová nástupiště, stavbařům na nich zbývá dokončit podhledy na zastřešení a nainstalovat elektronické informační tabule. Do poloviny února bude v Radotíně probíhat aktivace staničního zabezpečovacího zařízení, která si vyžaduje částečná omezení provozu.

SŽ vybrala projektanta přestavby úseku z Litoměřic do Ústí nad Labem-Střekova

26.1. - Už za dva roky by měla začít přestavba významné nákladní tepny vedoucí po pravém břehu řeky Labe. Důležitým krokem k zahájení samotné realizace prací v úseku mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem bude zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, Správa železnic (SŽ) nyní vybrala jejího zhotovitele. Stala se jím firma SUDOP Praha se společníkem STRABAG Rail. Přestavbou projde úsek o délce přibližně 25 km, přínosem pro cestující bude výstavba nových nástupišť a bezbariérových přístupů ve všech stanicích a zastávkách. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 7,6 miliardy korun, realizace prací by měla proběhnout v letech 2025 až 2028.

Varianta rychlodráhy severně od Roudnice podle projektantů nejméně ovlivní okolí

25.1. - Ze tří navržených variant vedení rychlodráhy přes Ústecký kraj má podle projektantů nejmenší vliv na okolí trasa od Roudnice nad Labem severním směrem. Výsledky posouzení tras navržených Správou železnic (SŽ) představili dnes při veřejném projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V zaplněném sálu krajského úřadu na projednání přišli i zástupci obcí, které mají výhrady k vedení trati. Konečnou variantu budou schvalovat zastupitelé Ústeckého kraje.

​Rekordní rozpočet umožní vroce 2023 start zásadních staveb

Polovina roku 2023 přinese zásadní úlevu pro cestující na prvním koridoru, kam se vrátí dálkové vlaky. Financování staveb by se mělo opírat o rekordní rozpočet v historii Správy železnic v předpokládané výši 61,9 miliardy Kč, s možností navýšení až na 70,4 miliardy Kč díky předpokládanému úvěru EIB.

Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

23.1. - Správa železnic hledá možnosti, jak snižovat hluk v okolí železničních tratí. Proto se aktivně zapojila do realizace projektu s názvem Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků.

Koncem roku chce ŘSD uvést do provozu přeložku silnice I/36 Časy - Holice

23.1. - Koncem roku chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvést do provozu přeložku silnice I/36 Časy – Holice. Nový úsek má zajistit rychlé a bezpečné propojení Pardubic a Holic a návaznost na současnou silnici I/35 směrem na Brno a Olomouc a s dálnicí D35. V současnosti stavbaři budují jeden z mostů na trase přes spojnici Horních Ředic a Komárova. Jeho založení je jedna z technologií, kterou je možné dělat i v zimě, řekl dnes novinářům mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Firma M-Silnice zvýšila v roce 2021 zisk po zdanění na 183 milionů korun

22.1. - Stavební společnost M-Silnice se sídlem v Pardubicích vytvořila v roce 2021 zisk po zdanění 183 milionů korun. Je to asi o dva miliony korun více než v roce 2020. Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně zvýšily z 3,567 miliardy na 4,379 miliardy korun. Na výsledcích se podepsala pandemie onemocnění covid-19, uvedla firma ve výroční zprávě ve Sbírce listin. Loňské výsledky zatím nezveřejnila.

Správa železnic vyhlásila tendr na Branický most

21.1. - V průběhu letošního roku by měly začít práce na zdvoukolejnění Branického mostu, který se nachází mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Krč. Aktuálně proto Správa železnic vyhlásila tendr na zhotovitele stavby, předpokládané celkové náklady dosahují 2,25 miliardy korun. Realizace projektu umožní odklon vlaků během plánované rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem.

Ministr Kupka jednal se zástupci obcí o stavu přípravy středočeské D3

20.1. - S více než 40 zástupci středočeských měst a obcí se setkal ministr dopravy Martin Kupka na pracovním jednání o přípravě výstavby středočeské části dálnice D3, které se uskutečnilo v Jílovém u Prahy. Spolu se zástupci Středočeského kraje a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představil aktuální stav, další kroky přípravného řízení a diskutoval se zástupci obcí jejich připomínky k plánované trase a možná kompenzační opatření související s výstavbou dálnice.

spinner