DN č. 13 - Silniční nákladní doprava, Autobusová doprava, vychází 21.6., uzávěrka již 31.5.! 

Informatika

ČD-Telematika

Už více než 1360 železničních vozidel disponuje radiostanicemi GSM-R

PRAHA (3.11.) – Společnost ČD – Telematika úspěšně dokončila projekt Vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s., a ČD Cargo, a.s., vozidlovými radiostanicemi GSM-R. Ty slouží pro komunikaci strojvedoucího s výpravčím, dispečerem, jiným hnacím vozidlem, případně k další služební komunikaci do jakékoliv jiné telefonní či mobilní sítě a výrazně zvyšují bezpečnost v železniční dopravě.

Nová služba ČD

ČD spouštějí oficiální mobilní aplikaci „Můj vlak“

PRAHA (1.11.) – České dráhy připravily speciální aplikaci „Můj vlak“ pro chytré mobilní telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS, která umožní komplexní odbavení cestujících využívajících vlaky ČD. Kromě běžných funkcí jako je hledání spojení nebo nákup jízdenek v ní najdou palubní portál s průběžnými informacemi o jízdě vlaku, přestupech ve stanicích nebo o výlukách a mimořádnostech na tratích. Výhodou aplikace je také možnost hledání jízdních řádů off-line, a to včetně spojení do zahraničí.

Wifi na nádražích ČD

Na vybraných nádražích bude zkušebně k dispozici Wifi Free

PRAHA (13.10.) – Společnost ČD – Telematika spustila na hlavním vlakovém nádraží v Praze a na vlakovém nádraží v Pardubicích pilotní provoz WiFi Free. Bezplatný přístup k internetu všem návštěvníkům nádraží byl zahájen právě v pondělí 13. října. Na pražském hlavním nádraží je služba dostupná v prostorách ČD Centra. V Pardubicích je bezplatnou WiFi Free pokryta odbavovací hala i všechna nástupiště. Na Masarykově nádraží v Praze bude bezplatný přístup k internetu spuštěn v průběhu října 2014.

ČD-Telematika

ČD-Telematika dodá nový informační systém na brněnské nádraží

PRAHA (30.9.) – Společnost ČD – Telematika nahradí zastaralý mechanický informační systém pro cestující v železniční stanici Brno hlavní nádraží. Realizace nového informačního systému ve výpravní budově včetně LCD monitorů, informačních tabulí, automatického rozhlasu a audio systému pro nevidomé bude dokončena v květnu příštího roku. Mimo stávající místa budou cestující informováni o příjezdech a odjezdech vlaků, o výlukách a dalších mimořádných událostech v železniční dopravě také prostřednictvím většího počtu nástupištních a podchodových tabulí.

Elektronické odbavování cestujících

Díky zahraničním zkušenostem se lze vyhnout mnoha potížím

Otázka interoperability systémů elektronického odbavování cestujících (EOC) v evropském měřítku je stále aktuálnější. Zatímco v oblasti vyhledávání dopravních spojení je česká veřejná doprava nejlépe organizovaná v celé Evropě (viz DN 30–31/14), co se týče propojení odbavovacích systémů, může se naopak inspirovat některými zahraničními řešeními.

Pracovní skupina SDT

Regulace dopravy mýtným skrývá mnohá úskalí

Pracovní skupina Sdružení pro dopravní telematiku Elektronické mýtné se přiklání k preferenci systému elektronického mýtného v České republice jako nástroje pro finanční výnos. Realizaci regulačních politik prostřednictvím mýtného považuje v českých podmínkách za neefektivní. Vyplývá to informací, které formou otázek a odpovědí uveřejňuje na svých internetových stránkách.

Ministerstvo dopravy

Koncepce ITS na léta 2014 až 2020 má být předložena vládě do konce letošního roku

Do konce roku má být vládě před-ložena koncepce ITS na roky 2014 až 2020 v podobě Akčního plánu rozvoje ITS. Přípravu této koncepce zaštiťuje Koordinační rada ministra dopravy pro ITS. Tuto radu zřídil již před několika roky tehdejší ministr Pavel Dobeš, stávající ministr Antonín Prachař její činnost zintenzivnil. Vládě má být tento materiál předložen do konce letošního roku.

Novela zákona č. 13/1997 Sb.

Je třeba zajistit spolehlivost prioritních aplikací ITS na celém území EU

S novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byla do českého právního řádu zapracována i směrnice EU č. 2010/40/EU, o inteligentních dopravních systémech (ITS). V souladu s ní musí každý členský stát vytvořit rámcové podmínky, aby koncovým uživatelům byly ve všech členských státech EU dostupné prioritní služby ITS ve stanovené kvalitě takovým způsobem, aby se na ně mohli spolehnout. Minulý týden na to upozornil zástupce ředitele odboru kosmických aktivit a ITS Ing. Martin Pichl, Ph.D.

Ing. Roman Srp (SDT) pro DN

„S centrálním jízdním řádem můžeme být Evropě vzorem“

Tzv. door-to-door mobilita, kterou začal výrazně podporovat viceprezident Evropské komise Siim Kallas, je v současné stále spíše vizí než realitou. Jaká je situace v České republice i dalších zemích a jaké jsou možnosti pro dosažení ideálního stavu, o tom jsme hovořili s viceprezidentem Sdružení pro dopravní telematiku Ing. Romanem Srpem.

GTS Czech

Síťový design a bezpečnost nelze podceňovat

Podniky působící v odvětví dopravy využívají aplikace a IT/telco infrastrukturu pro interní komunikaci, ale stále více on-line služeb poskytují přímo zákazníkům nebo své systémy propojují se systémy dodavatelů. Například průběžné výsledky optimalizace tras při rozvozu balíků se načítají do navigace řidičům partnerských společností, zákazník sleduje trasu svého balíku a řídí si termín jeho doručení. Díky takovým řešením je podnik efektivnější a komfort zákazníka se stává konkurenční výhodou.

spinner