Informatika

ITS World Congress 2015

Česká telematika se úspěšně představila na kongresu v Bordeaux

V říjnu ve francouzském Bordeaux proběhl již 22. světový kongres ITS. Jeho motto znělo Na cestě k inteligentní mobilitě – lepší využití prostoru. V rámci konceptu National Session – Corners se zde představila i česká telematika, a to na příkladu nejlepších zkušeností a úspěšných projektů. Program devadesátiminutové odborné sekce připravila kancelář SDT ve spolupráci s VIP členy sdružení, univerzitami a ministerstvem dopravy. „Uspořádáním národní sekce jsme potvrdili, že česká telematika patří mezi evropskou špičku – národní sekce uspořádaly na kongresu také ITS Netherland, ITS Sweden + Finland, ITS Austria, ITS Denmark, ITS Russia a ITS France,“ uvedl po jednání viceprezident SDT a předseda ITS Nationals Ing. Roman Srp.

Daniel Priban (TimoCom) pro DN

„Bez ověření všech uživatelů bezpečně komunikovat nelze“

Společnost TimoCom minulý týden představila nový komunikační nástroj pro obor dopravy, TimoCom Messenger. O této novince, ale i o bezpečnosti v souvislosti s provozem burz vozidel a nákladů jsme hovořili s ředitelem české pobočky společnosti TimoCom Danielem Pribanem.

Poziční dokument SDT

SDT navrhuje spojit tři dosud oddělené světy na železnici

Další z pozičních dokumentů Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) se tentokrát zaměřil na železnici. Cílem dokumentu je spojení tří na železnici dosud samostatně oddělených světů – světa zabezpečení pohybu vozidel, světa dopravně-logistických procesů a prostředí, které cestujícím zatraktivňuje pobyt v železničním vozidle. Vše je motivováno zejména myšlenkou zkvalitnění služeb zákazníkům prostřednictvím inteligentního vozidla, které se pohybuje na inteligentní infrastruktuře.

Brněnská aglomerace

Inteligentní dopravní systémy mohou napomoci lépe využít kapacitu D1

Společnost Brněnské komunikace (BKOM), a. s., a Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) uspořádaly v září v Brně pod záštitou primátora města Brna kulatý stůl na téma Inteligentní dopravní systémy pro brněnskou aglomeraci. Důležitým tématem tohoto jednání byla nedostatečná kapacita dálnice D1 v okolí Brna, která představuje úzké hrdlo na této důležité národní i mezinárodní komunikaci.

Elektronické odbavovací systémy

Možnosti využití různých odbavovacích systémů v ČR

Informační a komunikační technologie mají široké uplatnění ve veřejné dopravě jako tzv. odbavovací a informační systémy (OIS). Pod OIS spadají i elektronické odbavovací systémy (EOC). Jejich hlavní funkcí je zajistit, aby cestující během své cesty měl k dispozici jízdní doklad (jízdenku), kterým prokáže svůj nárok na přepravu, například při nástupu do dopravního prostředku nebo během přepravní kontroly. Systémy EOC ukládají jízdní doklad na médium, nosič dat. Nosičem jízdního dokladu může být papírový kupón, mobilní telefon nebo často používaná bezkontaktní čipová karta vydávaná zpravidla dopravcem.

Logistické centrum Galileo

Ministři Ťok a Brabec vyjednali finanční podporu logistickému centruGalileo

PRAHA (15.9.) – Ministerstvo dopravy zaslalo Evropské komisi informaci, že pokračuje v kandidatuře na umístění podpůrného logistického centra evropského družicového navigačního systému Galileo v Ústeckém kraji. Ministrům dopravy a životního prostředí Danu Ťokovi a Richradu Brabcovi se totiž podařilo dohodnout do rozpočtu krytí ročního nájemného, jak požadovala Evropská komise.

Bezkontaktní platby v dopravě

MHD postupně dohání skluz v možnosti platit jízdné bezkontaktními kartami

PRAHA (30.8.) – Přestože v běžných obchodech jsou platby bezkontaktními bankovními kartami již samozřejmostí, do vozidel MHD proniká nová technologie překvapivě pomalu. Přitom může být pro veřejnou dopravu doslova požehnáním. V žádné jiné oblasti nepřináší bezkontaktní platby tolik výhod, jako v městské hromadné dopravě. Zavedení těchto plateb ve vozidlech navíc nebrání žádné překážky a lze je zpřístupnit překvapivě snadno.

Bezkontaktní platby v dopravě

Možnost platit za jízdné kartou se postupně rozšiřuje

Stejně, jako je běžné platit bezkontaktní platební kartou v obchodech, na čerpacích stanicích i jinde, začíná být, byť zatím pouze v některých městech, běžné platit tímto způsobem i za jízdné v prostředcích městské hromadné dopravy. Nejdále jsou zatím v Plzni a v Liberci, přidávají se ale i další města včetně Prahy. V Praze se chystá pilotní projekt instalace terminálů do autobusu 119 spojujícího stanici metra Veleslavín a Letiště Václava Havla.

Platba kartou v Plzni

Spuštění systému předcházela náročná příprava

Mezi průkopníky plateb za jízdné s využitím bezkontaktní karty patří Plzeň, kde je tato možnost ve všech prostředcích městské hromadné dopravy od poloviny června. Na to, jak přesně systém funguje a co všechno předcházelo jeho spouštění, jsme se zeptali vedoucí oddělení marketingu Plzeňských městských dopravních podniků Kateřiny Fránové.

Dopravní podnik města Brna

Platba za jízdné kartou má určitě budoucnost

Také Brno patří mezi průkopníky možnosti platit v hromadných dopravních prostředcích jízdné bezkontaktní kartou. I když zatím pouze v několika autobusech jezdících na tuřanské letiště. O dalších plánech na rozvoj těchto systémů hovoří vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna Vít Prýgl.

spinner