Vydání 13/2021

Minglee Hoe ((IMO): Cílem projektu GreenVoyage2050je snižování emisí skleníkových plynů

Projekt GreenVoyage2050, do něhož se zatím zapojilo jedenáct partnerských zemí, zahájila Mezinárodní námořní organizace (IMO) společně s norskou vládou v květnu 2019. O ambicích transformovat námořní dopravu pro budoucnost s nízkými emisemi uhlíku jsme hovořili s technickou analytičkou tohoto projektu Minglee Hoe.

AutoSAP: Automobilový průmysl táhne ekonomiku i v covidové době

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla tvrdě i automobilový průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před čtyřmi lety. Vzhledem k původním predikcím a celkovému poklesu trhu ale nakonec jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěl především rychlý restart výroby ve druhé polovině minulého roku. Minulý týden na tiskové konferenci v Praze to uvedli zástupci Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSAP).

IMO přijala opatření na hodnocení lodí podle emisí

Mezinárodní námořní organizace (IMO) přijala nová povinná opatření ke snížení uhlíkové náročnosti mezinárodní námořní dopravy, která nasměřovala námořní dopravu na cestu ke splnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů stanovených v původní strategii IMO pro snižování emisí skleníkových plynů z lodí z roku 2018.

Ing. Petr Rožek, Ph.D. (SSL): Rejdaři mohou díky EK bez postihu bezesmluvně a neočekávaně ovlivňovat trh

Námořní doprava prochází od minulého roku turbulentním vývojem, který má dopad na všechny subjekty, které mají s tímto odvětvím co do činění. Podrobnější rozbor situace nám poskytl Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

Luka Koper investuje do infrastruktury a vybavení do konce letošního roku 143 milionů eur

Společnost Luka Koper plc, provozovatel víceúčelového přístavu Koper, prochází navzdory složité situaci dvěma intenzivními investičními roky. V roce 2020 investovala Luka Koper do nové infrastruktury a vybavení téměř 68 milionů EUR, zatímco na rok 2021 je plánováno celkem 75 milionů. Velká část těchto investic je zaměřena na kontejnerový a automobilový segment.

Anketa dopravních novin: Zákazníci budou muset i počítat s delšími tranzitními časy

Poté, co se zdálo, že je šance, že se obchodní výměna v celosvětovém měřítku začne vracet k normálu, havárie v Suezu a další vlna koronaviru na jihu Číny vyvolaly opět velké prodlevy v dodávkách zboží a ještě více se zvýšil již tak velký nedostatek kapacit. Jak tuto situaci vnímají zástupci firem působících v České republice, na to jsme se zeptali Pavla Bartoně, country managera pro ČR společnosti Hapag‑Lloyd, a Davida Knoblocha, prokuristy Geis CZ Air + Sea.

DB urychlí přechod ke klimatické neutralitě

Německý koncern Deutsche Bahn je připraven dosáhnout klimatické neutrality dříve, než původně plánoval. Předseda představenstva DB Richard Lutz informoval dozorčí radu na pravidelném setkání o nových ekologických cílech společnosti: Deutsche Bahn posune svůj původní cíl – tedy rok 2050 – o deset let dopředu. V roce 2040 by tak měly dosáhnout klimatické neutrality všechny složky koncernu v Německu včetně dceřiné společnosti pro globální logistiku DB Schenker. Spolková vláda počítá s tím, že klimatické neutrality bude možné v Německu dosáhnout nejdříve po roce 2045.

Nový model eActros přijíždí ve světové premiéře

Mercedes‑Benz Trucks oslavil 30. června 2021 světovou premiéru elektricky poháněného a akumulátory napájeného modelu eActros určeného pro těžkou rozvážkovou dopravu. Mercedes‑Benz Trucks tak zahajuje novou éru prvním sériově vyráběným nákladním vozidlem s třícípou hvězdou, které disponuje elektrickým pohonem, a jasně tím dává najevo své zaměření na nákladní silniční dopravu s nulovými lokálními emisemi a neutrální bilancí emisí CO2.

spinner