Anketa dopravních novin: Zákazníci budou muset i počítat s delšími tranzitními časy

Anketa dopravních novin: Zákazníci budou muset i počítat s delšími tranzitními časy

Poté, co se zdálo, že je šance, že se obchodní výměna v celosvětovém měřítku začne vracet k normálu, havárie v Suezu a další vlna koronaviru na jihu Číny vyvolaly opět velké prodlevy v dodávkách zboží a ještě více se zvýšil již tak velký nedostatek kapacit. Jak tuto situaci vnímají zástupci firem působících v České republice, na to jsme se zeptali Pavla Bartoně, country managera pro ČR společnosti Hapag‑Lloyd, a Davida Knoblocha, prokuristy Geis CZ Air + Sea.

1. Po zablokovaném Suezu nyní námořní dopravu začínají ovlivňovat bezpečnostní opatření související s dalším šířením koronaviru v jihočínských přístavech a vznikající zpoždění. Jaký dopad to podle vás bude mít na námořní dopravu a vaše podnikání?

2. Jaký letos očekáváte vývoj z hlediska volných kapacit, dodacích lhůt i cen?

Pavel Bartoň, country manager pro ČR společnosti Hapag‑Lloyd

1. Bohužel pandemie koronaviru negativně ovlivňuje plynulost námořní dopravy již od minulého roku. Přístavy po celém světě nemohly naplno využít svou kapacitu, docházelo a dochází ke zpoždění jak odbavování lodí, tak kontejnerů pro následnou přepravu.

Když se v prvním kvartálu zdálo, že se situace alespoň částečně zlepší, přišlo zablokování Suezu.

A když důsledky zablokování Suezu pominuly, je zde radikální omezení provozu přístavu Yantian kvůli výskytu koronaviru. To následně ovlivnilo i okolní přístavy jako Shekou a Nansha, kudy se přesměrovaly přepravy loděné přes Yantian. I tyto přístavy jsou tedy přetížené a lodě se zde zpožďují.

Rejdaři a potažmo i zákazníci tedy musí počítat nadále s delšími tranzitními časy, než jsme byli v minulosti zvyklí. A to na námořním i vnitrozemském úseku přeprav.

Kontejnery jsou tak vázány přepravou delší dobu a to vede k jejich nedostatku. Hapag‑Lloyd proto již v dubnu tohoto roku objednal 150000 TEU nových kontejnerů. V květnu pak dalších 60000 TEU. I cena prázdných kontejnerů však kvůli zvýšené poptávce po nich stoupla, takže toto opatření obnáší i zvýšené investiční náklady.

V prosinci 2020 Hapag‑Lloyd také objednal šest nových lodí o kapacitě 23500 TEU, které splňují zároveň nejpřísnější limity CO2. Tyto budou dány do provozu v roce 2023.

Hapag‑Lloyd tedy investuje větší finanční prostředky jak do flotily lodí, tak kontejnerů k uspokojení současné vysoké poptávky po námořní přepravě.

2. Kapacita kontejnerové námořní přepravy je v této době zcela vytížena a volné kapacity nejsou. I trh charterových lodí je vyčerpán a navýšení přepravní kapacity prostřednictvím nových charterů není možné. Poptávka pak zůstává nadále vysoká v téměř všech relacích. Největší tlak je u importu z Dálného východu, kde je před námi navíc předzásobení pro vánoční trh jak v Evropě tak v Severní Americe.

Dodací lhůty budou záviset především na schopnosti přístavů včas odbavit lodě, tedy jak bude provoz přístavů ovlivněn koronavirem. Obávám se však, že i nadále musíme počítat se současnými tranzitními časy.

Ceny jsou vždy ovlivněny poptávkou v porovnání s dostupnou přepravní kapacitou. Vzhledem k současné přetrvávající vysoké poptávce na přepravy se letos zřejmě nedá očekávat nějaké znatelné snížení cen.

David Knobloch, prokurista Geis CZ Air + Sea

1. Potíže ve spolehlivosti námořní dopravy, která se už ted´ pohybuje kolem 40% kvality doručení, bude ještě více zhoršená, nedostatek kapacity spojený s chybějícími kontejnery ještě více umocní šroubování cen. Problém s omezením přístavní činností v Yantianu se přesouvá do blízkých alternativních přístavů jako je Nansha, Shekou, Chiwan v podobě silného ucpání přístavů a vznikajících front jak před přístavy na moři, tak na silnicích ve vnitrozemí. Někteří rejdaři na situaci reagují změnou trasy a vynecháním přístavů a varují před vznikajícím zpožděním. To s sebou přináší obrovský tlak na kolegy, kdy jsou neustále v kontaktu se zákazníky a upozorňují na vznikající problémy s dodávkami a konzultují alternativní možnosti.

2. Neočekáváme nějaké výrazné zlepšení v dohledné době díky nastávající vánoční sezóně, naopak se musíme připravit na přetrvávající potíže s kapacitami a prodlužování doby doručení zapříčiněné problémy v jihočínských přístavech, které se postupně přesunou i do okolních přístavů. Dá se předpokládat pokoření historických cenových rekordů, kdy se cena vyšplhá kolem 20000 USD za 40´ kontejner z Asie do Evropy. Obáváme se, že se tato situace nevyřeší do konce čínského nového roku.(lan)

Foto:SCA

spinner