DB urychlí přechod ke klimatické neutralitě

DB urychlí přechod ke klimatické neutralitě

Německý koncern Deutsche Bahn je připraven dosáhnout klimatické neutrality dříve, než původně plánoval. Předseda představenstva DB Richard Lutz informoval dozorčí radu na pravidelném setkání o nových ekologických cílech společnosti: Deutsche Bahn posune svůj původní cíl – tedy rok 2050 – o deset let dopředu. V roce 2040 by tak měly dosáhnout klimatické neutrality všechny složky koncernu v Německu včetně dceřiné společnosti pro globální logistiku DB Schenker. Spolková vláda počítá s tím, že klimatické neutrality bude možné v Německu dosáhnout nejdříve po roce 2045.

Předseda představenstva Deutsche Bahn Richard Lutz uvedl: V uplynulých 30 letech dokázala železnice snížit emise CO2 o 70 procent. Sázka na železnici představuje aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Investiční a modernizační ofenzíva zapadají do naší strategie posilování role železnice v systému mobility a zvyšování důrazu na ochranu klimatu.“

Dosažení klimatické neutrality již v roce 2040 mimo jiné znamená, že Deutsche Bahn ve všech svých dílnách, provozech, administrativních budovách a nádražích v Německu začne od roku 2025 plně využívat elektrickou energii z ekologických zdrojů. Postupně začne podnik odbourávat využívání fosilních paliv jako jsou topný olej nebo zemní plyn. Důraz bude položen i na celkové snížení spotřeby energií. Nižších emisí CO2 hodlá Deutsche Bahn dosahovat rovněž výraznou generační obměnou parku kolejových vozidel. Do dálkového, regionálního i nákladního provozu bude nasazovat stále mladší soupravy a lokomotivy. Sázet bude na využití alternativních pohonů a paliv. Technologicky progresivní pilotní projekty za účasti řady partnerů z průmyslu a výzkumu se zaměřují na „zelenější“ příměstskou dopravu, a to jak železniční, tak i silniční. Autobusový park DB Regio má přejít na klimaticky šetrnější paliva, počítá se výstavbou dobíjecí infrastruktury pro akumulátorové vlaky, zásobováním vlaků s palivovými články vodíkem a nasazením syntetických paliv na silnici i železnici. Pozitivní efekt přinese digitalizace a další technická vylepšení.

(red)

Foto: DB

spinner