IMO přijala opatření na hodnocení lodí podle emisí

IMO přijala opatření na hodnocení lodí podle emisí

Mezinárodní námořní organizace (IMO) přijala nová povinná opatření ke snížení uhlíkové náročnosti mezinárodní námořní dopravy, která nasměřovala námořní dopravu na cestu ke splnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů stanovených v původní strategii IMO pro snižování emisí skleníkových plynů z lodí z roku 2018.

Výbor IMO pro ochranu mořského prostředí (MEPC 76), který zasedal na dálku od 10. do 17. června, přijal změny přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), které budou vyžadovat, aby lodě snižovaly své emise skleníkových plynů. Tyto změny kombinují technické a provozní přístupy ke zlepšení energetické účinnosti lodí a poskytují důležité stavební kameny pro opatření ke snižování emisí skleníkových plynů.

Nová opatření budou vyžadovat, aby všechny lodě vypočítaly svůj index energetické účinnosti stávajících lodí (EEXI) v návaznosti na technické prostředky ke zlepšení své energetické účinnosti a aby stanovily svůj roční provozní ukazatel uhlíkové náročnosti (CII) a hodnocení CII.

Lodě získají hodnocení své energetické účinnosti (A, B, C, D, E – kde A je nejlepší). Správní orgány, přístavní úřady a případně další zúčastněné strany se vyzývají, aby poskytovaly pobídky lodím s hodnocením A nebo B, čímž zároveň vyšlou silný signál trhu a finančnímu sektoru. Loď, která bude tři roky po sobě hodnocena stupněm D nebo E, musí předložit plán nápravných opatření, který ukáže, jakým způsobem bude dosaženo požadovaného indexu (C nebo vyššího).

Generální tajemník IMO Kitack Lim uvedl, že přijetí nových opatření naváže na již dříve přijatá povinná opatření IMO v oblasti energetické účinnosti, aby se lodní doprava vydala správnou cestou k dekarbonizaci.

„Cesta k dekarbonizaci je dlouhá, ale je to také společná cesta, na které musíme brát v úvahu a respektovat názory ostatních. Od začátku naší cesty jsme dosáhli značného pokroku,“ uvedl Kitack Lim a dodal: „… váš pokrok umožní benefitovat ze zkušeností, abychom mohli přijímat ambiciózní a na důkazech založená rozhodnutí pro třetí fázi provádění provozního opatření, které bude dále posíleno a rozvinuto s ohledem na přezkum krátkodobého opatření a nejnovější vědecké poznatky o klimatu.“

(lan)

Foto: IMO

spinner