Luka Koper investuje do infrastruktury a vybavení do konce letošního roku 143 milionů eur

Luka Koper investuje do infrastruktury a vybavení do konce letošního roku 143 milionů eur

Společnost Luka Koper plc, provozovatel víceúčelového přístavu Koper, prochází navzdory složité situaci dvěma intenzivními investičními roky. V roce 2020 investovala Luka Koper do nové infrastruktury a vybavení téměř 68 milionů EUR, zatímco na rok 2021 je plánováno celkem 75 milionů. Velká část těchto investic je zaměřena na kontejnerový a automobilový segment.

V roce 2020 společnost dokončila dvě významné investice zaměřené na automobilový segment. Bylo otevřeno nové vyhrazené přístaviště Ro‑Ro a v severovýchodní části přístavu byl vybudován nový železniční přístup. V roce 2021 byly dokončeny další tři projekty. Byla otevřena nová, třetí brána pro nákladní automobily, dokončena nová garáž pro osobní automobily s kapacitou 6000 parkovacích míst a v červnu společnost slavnostně otevřela prodloužení nábřeží kontejnerového terminálu o 100 metrů. Práce však ještě nekončí, protože v roce 2022 bude pokračovat výstavba nových stohovacích ploch.

Nová železniční trať – nová kapitola v rozvoji přístavu

V květnu 2021 konečně začaly hlavní stavební práce na nové železniční trati mezi přístavem Koper a vnitrozemím. Podle harmonogramu projektu, který řídí slovinská státní společnost 2TDK, musí být práce na 27km dlouhém úseku dokončeny v roce 2025 a trať by měla být zprovozněna v roce 2026. Díky tomuto modernímu a spolehlivému železničnímu spojení se otevírá nová kapitola obchodních příležitostí a rozvoje pro slovinskou logistiku a země, které se ve svém dodavatelském řetězci spoléhají na přístav Koper.

(PR)

Foto: Luka Koper

spinner