Informatika

​První české Smart City funguje nově v tureckém Izmiru

23.10. – Sdružení českých společností pod vedením AŽD Praha dokončilo a předalo tureckému Izmiru rozsáhlý dopravní projekt v rámci Smart City. Jeho cílem bylo vyřešit inteligentními technologiemi především složitou dopravní situaci na rušných silnicích tohoto čtyřmilionového města. Součástí bylo také zpřístupnění dopravních informací obyvatelům města a vytvoření celistvého, provázaného a inteligentního systému fungování městské dopravy. Hodnota zakázky činila téměř 540 milionů korun.

​Evropský projekt C-ROADS Czech Republic položí základy pro autonomní vozidla a „chytré“ dálnice

12.10. – Do roku 2020 bude na světě podle odhadů až 10 milionů datově propojených a autonomních vozidel. Aby na to Česká republika byla připravena, rozjela evropský projekt C-ROADS. Ministerstvo dopravy a další partneři projektu podepsali společnou konsorciální smlouvu, čímž projekt C-ROADS oficiálně odstartoval.

​České firmy výrazně zaostávají ve využití alternativních pohonů. Jsou však na špici v telematice

6.10. – České firmy jsou již několik let na čele ve využití telematických systémů, které umožňují monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Ukazuje to aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými evropskými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval. Podle průzkumu však Česko zaostává ve využití alternativních pohonů, ovšem s výjimkou CNG, kde naopak vede. Zahraniční firmy pak mnohem více využívají operativní leasing.

​Ministerstvo dopravy prý rozdává citlivá data

Ministerstvo dopravy vydává uchazečům o tendr na správu mýtného systému citlivá data, která mohou být zneužita k hackerským útokům na platební infrastrukturu ČSOB. Banka proto zvažuje podání stížnosti Nejvyššímu bezpečnostnímu úřadu a Národnímu centru kybernetické bezpečnosti. Začátkem srpna to uvedla mluvčí společnosti Pavla Hávová. S kritikou postupu se firma připojila ke správci mýtného systému, společnosti Kapsch, která postup úřadu kritizovala už koncem minulého měsíce.

Kyberkriminalita ohrožuje světovou logistiku a dopravu

Od posledních velkých útoků s virem WannaCry neuplynuly ještě ani dva měsíce, a už dochází k další vlně ataků kyberútočníků na světové systémy IT. Tentokrát jsou oběťmi zejména velcí poskytovatelé logistických služeb jako Maersk Line, APM Terminals, Deutsche Post a TNT Express. Nejvíce byly zasaženy podniky a filiálky na Ukrajině. Kdo za útoky stojí, není dodnes ještě jasné.


​Byla založena platforma pro plně autonomní vozidla

První zasedání Platformy pro plně autonomní vozidla se uskutečnilo letos na jaře. Její vznik inicioval rezort dopravy s cílem využít a integrovat snahy různých subjektů a zájmových skupin v České republice týkající se rozvoje oblasti autonomního řízení.

​Podepsáno memorandum o porozumění o komunikaci vozidel

Koncem června se ve Štrasburku uskutečnil 12. evropský kongres ITS. Jedním z jeho výstupů bylo podepsání memoranda o porozumění mezi konsorciem Car 2 Car, které sdružuje automobilový a telematický průmysl, a Platformou C-Roads o přípravě ITS služeb napříč Evropou do roku 2019, které budou založeny na bezdrátové komunikaci vozidel navzájem a také mezi vozidly a infrastrukturou.

​Na již dokončené projekty bylo vynaloženo přes 2,5 miliardy Kč

Letos byla schválena aktualizace Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020. Z celkových osmdesáti projektů již bylo k dubnu letošního roku dokončeno osm a celkem na nich bylo proinvestováno 2,645 miliardy Kč bez DPH. Plánované náklady u nových projektů se odhadují na 2,675 miliardy Kč bez DPH s tím, že u jednoho projektu ještě nejsou stanoveny.

​Co přinesl květen 2017 v dopravě

Nejenže se digitalizace stále rozšiřuje, ale také se zvyšuje počet útoků na počítačové sítě. S osvětou všeho druhu týkající se digitalizace a automatizace v dopravě a logistice jako by se roztrhl pytel. Již méně je návodů, jak se chránit před novou kvalitou tzv. kyberútoků. Proto poučení třeba od sousedů nejsou na škodu. Podíváme se například na severoněmecké námořní přístavy, které pracují na svém ochranném systému. Brémský projekt PortSec je má v tom podpořit.

​Plán chytré dopravy počítá s online informacemi o kolonách

Ministerstvo dopravy minulý týden informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury. Plán chytré dopravy počítá s online informacemi o kolonách či detekcí závad na železnici. Investiční projekty se dají rozdělit do čtyř hlavních skupin: silniční doprava, železniční doprava, vnitrozemská vodní doprava a průřezové projekty, které jsou zaměřeny zejména na výměnu a poskytování dat a dopravních informací a na systémy řízení.


spinner