CTA Hamburk - jediný klimaticky neutrální kontejnerový terminál na světě

CTA Hamburk - jediný klimaticky neutrální kontejnerový terminál na světě

Přístav Hamburk je specifický tím, že se nachází ve středu městské zástavby. Dává tím tak zde hospodařícím firmám zvláštní odpovědnost v oblasti ochrany a udržování čistoty životního prostředí. Mnoho společností zabývajících se manipulací se zbožím, provozovatelů terminálů a průmyslových společností se sídlem v přístavu realizuje množství projektů na další zlepšení kvality ovzduší v přístavu, vývoj ekologicky účinných pohonných jednotek nebo posílení role elektromobility v přístavu.

Město Hamburk si stanovilo ambiciózní cíle v oblasti klimatu a učinilo z ochrany životního prostředí jednu ze svých hlavních priorit. Svou roli tu tak hraje také přístavní průmysl poskytováním ekologicky udržitelných přístavních operací. Doposud přijímaná opatření jsou účinná, a tak je každý rok vypuštěno o 76000 tun CO2 méně do ovzduší a ušetřeno 60 milionů kilowatthodin energie. Změny a inovace rovněž získávají na síle na mezinárodní úrovni. Nové mezinárodní předpisy vedou ke snižování emisí CO2 a obsahu síry ve výfukových plynech a podporují rychlý rozvoj alternativních paliv i v lodní dopravě.

Preference železnice

Dalším důležitým krokem ve směru klimatické neutrality je přesměrování nákladu ze silnice na železnici. Jako největší evropský železniční přístav zvyšuje Hamburk díky ideální poloze a vynikající infrastruktuře v posledních letech nepřetržitě podíl železniční dopravy.

Realizace myšlenky „green port“ tak ukazuje v Hamburku životnost myšlenky harmonizovat kombinaci ekonomického růstu a udržitelnosti. Přístav Hamburk začal již před několika lety vyvíjet ekologické technologie, jejichž cílem bylo sladit ekonomické cíle a ekologické zájmy. Mnoha způsoby tak demonstruje, že přístav, který se pustí do ochrany zdrojů, neztratí svoji konkurenční výhodu, naopak se může stát dokonce ještě atraktivnějším.

Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny aktivity a technické inovace jdoucí touto cestou. Poukázal bych tak mezi mnoha příklady na jeden, který podle mě jasně dokumentuje komplexní řešení k „zelenému“ přístavu. Tímto je kontejnerový terminál Altenwerder – CTA (Container Terminal Altenwerder), který dnes slouží jako vzorový model pro přístavní činnosti na cestě ke stanovenému cíli, kterým je klimatická neutralita do roku 2040.

Společnost TÜV Nord v roce 2019 poprvé certifikovala nejmodernější systém překladu kontejnerů na CTA jako klimaticky neutrální. Toto hodnocení bylo opět potvrzeno i v roce 2020. CTA je tak díky technickým inovacím, elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci, jež umožňují klimaticky neutrální manipulaci s kontejnery, prozatím jediným takovým certifikovaným klimaticky neutrálním kontejnerovým terminálem na světě. 14 elektrických kontejnerových jeřábů pro překládku z „vody“ na 1400m dlouhém nábřeží, 52 plně elektrifikovaných portálových jeřábů pro manipulaci a skladování kontejnerů v 26 blocích či čtyři železniční portálové jeřáby na největší přístavní koncové železniční stanici v Evropě
– toto vše je provozováno na 100 procent zelenou elektřinou. Současně dvě třetiny vozového parku (Automated Guided Vehicles / AGV) – z celkového množství přibližně 100 kusů přepravujících kontejnery po ploše terminálu jsou již dnes poháněny lithium‑iontovými bateriemi. Do roku 2022 by již měly být převedeny na technologii rychlonabíjecích baterií všechny tyto AGV. Současně s tímto vývojem se rozšiřuje i počet dobíjecích stanic, samozřejmě dodávacích elektrickou energii šetrnou ke klimatu z obnovitelných zdrojů. Dokonce i kontrolní vozy, které zaměstnanci používají k pohybu po terminálu, jsou klimaticky neutrální E‑automobily.

Vladimír Doboš

Foto: HHLA

spinner