Zeptali jsme se Radka Mátla, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic

Zeptali jsme se Radka Mátla, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic

ŘSD se letos změnilo z příspěvkové organizace na státní podnik. Jak se tato změna již projevila v řízení společnosti a v rámci jejích obchodních vztahů navenek?

Pro nás jde o velkou změnu zejména v oblasti údržby a samotného provozu podniku. Na základě tříleté smlouvy se SFDI máme předem jasně přidělenou výši finančních prostředků souhrnně na provozování celého podniku včetně rekonstrukcí, oprav a údržby. Řešíme, jak tyto finanční prostředky co nejefektivněji rozložit do jednotlivých oblastí. I z toho důvodu vzniklo nové oddělení kontrolingu, které má zajistit, abychom ve všech oblastech ještě lépe a efektivněji plánovali než dříve. Řešíme také řadu organizačních změn jako je odlišná platba DPH, protože v rámci údržby budeme její plátci. Díky změně na státní podnik můžeme daleko efektivněji plánovat a nakládat s finančními prostředky, zejména i mezi jednotlivými kraji a mezi silnicemi a dálnicemi uvnitř samotného ŘSD bez nutnosti změny schvalovat přes SFDI a výbor SFDI. Významně se tím zjednodušuje administrativa. Důležitá je i personální stránka. Zásadní je, abychom si klíčové odborníky, o které je na trhu obrovský zájem, dokázali udržet. Zároveň je třeba posílit tým zejména na manažerské úrovni, ale i na dalších pozicích, např. správců staveb. Velmi důležité je ohodnocovat zaměstnance výkonově, aby měli větší motivaci, protože to v principech mzdové politiky ve státní příspěvková organizace šlo zohlednit velmi obtížně.

Disponujete letos rekordním rozpočtem přes 79 miliard korun. Zároveň však došlo prudkému nárůstu prakticky všech vstupů. Budou vaše zdroje za této situace dostatečné pro stávající i připravované stavby?

Jedná se o rozpočet, který potřebujeme jako nezbytné minimum k tomu, abychom postavili to, co jsme slíbili a co od nás vláda a řidiči očekávají, a zároveň dokázali zlepšovat kvalitu stávající sítě. Ano, rok 2024 bude rekordní. V plánu ŘSD je zprovoznit 118 kilometrů nových dálničních úseků. Jedná se o míru otevírání, která je v České republice naprosto nevídaná. Je v tom započítaná i dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Ta se staví modelem PPP a ŘSD není investorem, nicméně pro realizaci dálnici připravilo kompletně ŘSD. Považujeme ji tak také za naši stavbu. V tuto chvíli máme rozestavěno bezmála 190 kilometrů nových dálničních úseků, další desítky kilometrů silnic I. třídy. Věřím, že přidělené finanční prostředky budou pro realizaci všech našich záměrů dostatečné.

Jaká je vaše zkušenost s financováním dálnice D4 formou PPP? Během dosavadní výstavby se ozývaly i hlasy, že nakonec to nemusí být pro stát až tak výhodné…

Pro dostavbu základní dálniční sítě v Česku je bezpochyby potřeba hledat alternativní zdroje financování. Z tohoto pohledu se PPP projekty mohou jevit jako správná cesta. Pro stát je tento způsob výhodný zejména s ohledem na potřebu rychlé dostavby základní dálniční sítě. Ale možností je více a vše záleží na ekonomické síle státu. Projekty PPP mají smysl zejména na delších ucelených dálničních úsecích. Do budoucna se tak jako možný PPP projekt kromě vládou schváleného PPP projektu na D35 nabízí mimo jiné středočeská část dálnice D3 či severní část SOKP.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner