Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - květen 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - květen 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PUBLIKACE „ŘÍZENÍ UDRŽITELNÝCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ“

ELA upozorňuje na publikaci vydanou pod její patronací s původním názvem Sustainable Supply Chain Management. Kniha zdůrazňuje potřebu rozvoje udržitelných dodavatelských řetězců – hospodářského, ekologického a sociálního. Nejedná se o zbožná přání nepraktických voleb, ale o realitu rozhodování všech, kteří jsou dnes zapojení v managementu dodavatelských řetězců. Uvedená definice udržitelných řetězců není omezena na tak zvané zelené řetězce, ale uznává, že aby byly skutečně udržitelné, musejí probíhat v rámci reálných finančních struktur, jakož i přispívat hodnotám naší společnosti. Řetězce nejsou udržitelné, pokud nejsou reálně financovány a hodnoceny. Proto reálná definice managementu dodavatelského řetězce musí brát v úvahu všechny příslušné hospodářské, sociální a ekologické aspekty. Kniha obsahuje množství příkladů z širokého okruhu případových studií ze skutečného života a shrnuje poučení z mnoha různých situací směřujících k úspěšnému řízení. Vydavatelem knihy je Intech Open s hlavním sídlem v Londýně – tel. +44 (0) 20 3457 0462, e-mail: Info@intechopen.com. Cena publikace je 49 € plus DPH a poštovné.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

PODPORA FIATA CELOAFRICKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODĚ

Po osmi kolech jednání započatých v roce 2015 podepsalo 21. března 44 afrických hlav států a vládních představitelů v Kigali ve Rwandě rámec pro vytvoření Dohody o oblasti volného obchodu na africkém kontinentě (AfCFTA – Africal Continental Free Trade Area). Jde o významný milník plně podpořený FIATA a její regionální složkou pro Afriku a Střední východ RAME. „Je to velký krok vpřed pro africký kontinent, který vytvoří společný kontinentální trh pro zboží a služby, jakož i celní unii. Naši členové jsou připraveni přispět do dialogu s místními státy během procesu ratifikace a realizace,“ uvedl prezidenta FIATA Babar Badat.

AfCFTA nabude účinnosti 30 dní po ratifikaci alespoň 22 parlamenty. Půjde o jednu z největších zón volného obchodu co do počtu zemí majících za sebou 1,2 miliardy obyvatel a přes čtyři triliony USD spotřebitelských a obchodních výdajů.

Spediční RAME zastupuje africkou síť 20 národních spedičních svazů reprezentujících zájmy přes 1200 firemních členů.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

IRU POMÁHÁ SEKTORU V PŘÍPRAVĚ NA TECHNICKOU PŘEMĚNU

IRU uvádí, že většina autodopravců v Evropě (65%) plánuje investovat v nadcházejících měsících do digitálních řešení; dokládá to její průzkum v tomto směru. Nový dotazníkový průzkum ukazuje, že zatímco tradiční témata jako cena paliva (50%) a ekologická a regulační omezení (60%) jsou nadále v popředí zájmu, dopravci si stále více uvědomují nárůst nových vstupů na trh a dopady automatizace. Dva z pěti respondentů (40%) citují autonomní vozidla a jeden ze čtyř (26%) platformu digitálních služeb a nové poskytovatele dopravy jako nejdůležitější změny, jež se dotknou jejich činnosti v příštích pěti až deseti letech. Jen 20% vidí v dodávkách drony významný efekt. Podle závěrů IRU většina dotazovaných operátorů (65%) chystá investice do technologie během příštích šesti měsíců, aby optimalizovali své každodenní operace. Více než jedna třetina (38%) plánuje investovat do nových řešení managementu vozového parku a 25% do elektronické nebo digitální dokumentace (e-CMR). Více než čtvrtina respondentů spatřuje v digitalizaci řešení pro překonání nedostatku řidičů v oboru, 26% operátorů věří, že autonomní vozidla budou hrát roli v řešení tohoto nedostatku.

Logistická řešení a inovace na pořadu jednání IRU v Amsterodamu

Z vystoupení generálního tajemníka IRU Umberta de Pretta uvádíme: „IRU pomáhá oboru využívat příležitosti, které nabízejí nová technika a inovace, a to napojováním velkých a malých dopravců na poskytovatele digitálních služeb a výrobce. Naše úloha podporovat silniční dopravu nebyla snad nikdy významnější a aktivně pracujeme s našimi členy a partnery, abychom zmapovali digitální budoucnost oboru. Dnešní událost dává dohromady některé z vedoucích inovátorů v silniční dopravě, včetně organizací Daimler, DKV Euro Service, TomTom a Wtransnet, aby si vyměnili názory na koncepce a zkušenosti z inovací služeb v silniční dopravě.“

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Společenstvo evropských železnic – CER

CER K NOVELE SMĚRNICE EU O KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ

CER předložilo EU v této záležitosti rozsáhlé stanovisko a zde následuje jeho sumář: kombinovaná doprava železnice – silnice hraje významnou úlohu v drážních nákladních činnostech a v širším drážním nákladním sektoru. Intermodální drážní cargo je narůstající segment a patří mu více než 20 procent celkového nákladního obratu. Za období 2005 až 2015 vzrostlo o 43 procent. Směrnice EU o kombinované dopravě 92/106/EEC poskytuje na úrovni Evropské unie právní rámec pro tyto služby, bere v úvahu její specifika a umožňuje uplatnění výhod regulace a podnětů. V tomto kontextu CER podporuje cíle návrhu novely v COM/2017/648, jenž představuje „další zvýšení konkurenční schopnosti kombinované dopravy ve srovnání se silniční dopravou na dlouhé vzdálenosti, a proto posiluje přechod od silniční nákladní dopravy k jiným dopravním oborům“. Tato iniciativa je o to významnější v roce, který Evropská komise zasvětila multimodální dopravě, neboť poskytuje příležitost pro rozhodování o podpoře narůstajících multimodálních řešení s dráhou jako páteří pro nákladní služby na dlouhé vzdálenosti a dostává přitom EU blíže k jejímu cíli převést do roku 2030 celkem 30 procent silničního carga na železnici a vodní cesty. Navržená revize zahrnuje řadu pozitivních aspektů a nachází širokou podporu u členů CER. Současně některé navržené změny vyžadují další projednávání, aby bylo možno vyhnout se nezáměrným důsledkům, jež by spíše brzdily, než iniciovaly převod přepravní práce ze silnice na železnici. Dále členové CER věří, že tato revize poskytne příležitost k urychlení a zjednodušení procedur státní podpory směrované na operace v kombinované dopravě.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

VAROVÁNÍ PŘED ZPOMALENÍM RŮSTU NÁKLADNÍHO TRHU

IATA varuje, že tento trh může zpomalit svůj růst, a uvádí přitom Index manažerů nákupu PMI, jenž oslabil „v řadě klíčových exportních zemí včetně Německa, Číny a USA“, jakož i tendenci Trumpovy administrativy v USA odstartovat obchodní válku s Čínou. Dodává, že sezonní poptávka po leteckém zboží je nyní o tři procenta nižší než před loňským úspěšným rokem. „Pozitivní výhled na zbytek roku 2018 je konfrontován se silným protivětrem, včetně eskalace ochranářských opatření s charakterem obchodní války,“ řekl Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA. „Prosperita roste, když jsou hranice otevřené pro lidi a pro obchod, a tlačí nás zpátky, pokud tomu tak není.“

IATA PLNĚ PODPORUJE NOVÉ LETIŠTĚ PRO MEXICO CITY

Vyjadřuje silnou podporu výstavbě nového mezinárodního letiště oznámené již v roce 2014, jež by nahradila Benito Juarez International Airport. IATA ve své studii uvádí náklady ztracených příležitostí, pokud rozvoj infrastruktury neudrží krok s poptávkou po leteckém propojení. Pokud se nové letiště nepostaví, může to znamenat v roce 2035 o 20 milionů méně cestujících. Tím jde i o nižší přispění v případě HDP a méně pracovních míst díky letectví. „Současné letiště praská ve švech. Odbavuje 47 milionů cestujících, téměř 50 procent nad jeho navrženou kapacitou 32 milionů. Nové letiště je potřebné, aby umožnilo Mexico City lépe využít jeho ideální polohu, spojující Severní Ameriku a Latinskou Ameriku,“ řekl Peter Cerda, regionální viceprezident IATA pro Ameriku.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Mezinárodní námořní organizace – IMO

NORSKO TLAČÍ IMO NA SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 DO ROKU 2050 NA POLOVINU

Světová námořní doprava by si měla stanovit tento uvedený cíl; norská vláda a asociace rejdařů to sdělily v Londýně před jednáním IMO v Londýně. Norská flotila má mít hodnotu kolem 45 miliard USD – je pátá nejcennější na světě za Japonskem, Řeckem, Čínou a USA. Norský námořní sektor zahrnuje přepravu chemie, plynu, vozidel, surovin a kontejnerů. Podle IMO mezinárodní námořní doprava představuje kolem 2,2 procenta světové emise oxidu uhličitého a v dubnu by se mělo rozhodnout o strategii boje se změnami klimatu. Námořní doprava nebyla zahrnuta do Pařížské dohody o klimatu v roce 2015. Předseda norské asociace majitelů lodí Harald Solberg na společné tiskové konferenci s ministrem obchodu Torbjrnem Reem Isaksaenem řekl: „Emise by se měly snížit k roku 2050 na polovinu ve srovnání s rokem 2008. Doufáme, že IMO bude souhlasit s těmito ambiciózními emisními cíli. To je jediné řešení, nemáme-li jít na řešení regionální, která nebudou fungovat.“ Podle jeho asociace by měla být námořní doprava bez emisí v roce 2100. IMO očekává, že její Výbor na ochranu námořního prostředí přijme základní strategii ke snížení emisí skleníkových plynů z lodí na svém londýnském zasedání.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská unie vnitrozemské plavby – EBU

EBU S NOVÝM PREZIDENTEM PAULEM GORISEM

Novým prezidentem unie EBU se stal Nizozemec Paul Goris. Žije na hranici s Belgií a vede vlastní poradenskou firmu pro logistické podniky. Po celý pracovní život je činný v logistickém sektoru – kromě jiného také u DB Schenker. Je ženatý a otec čtyř dětí.

Plavba bez velké naděje na dotaci EU pro „zelené“ motory

Na výročním zasedání plavební unie EBU to potvrdil zástupce EU Hughes von Honacker. Nelze si dělat naděje, že Evropská unie by jmenovitě podporovala přestavbu lodí na pohony přátelské životnímu prostředí. Nejde také o iluze, že by Brusel změkčil již přijatá pravidla pro „zelené“ motory. „Vycházíme z inovace lodní flotily a je třeba, abychom se vyhnuli debatám o zákazech jízd na vodních cestách, jak probíhaly v silniční dopravě. Nebudeme ale vydávat peníze, abychom vyměňovali dieselové turbíny za jiné dieselové turbíny. Náhrada dieselového pohonu je pro sektor rozhodující. A ten musí dělat více pro omezování škodlivých emisí, protože ty zůstávají problémem.“

Jiří Kladiva

Foto: KRONE

spinner