Dopravní politika

​Středočeské hejtmanství přidá půl miliardy korun na hromadnou dopravu Premium

​Středočeské hejtmanství přidá půl miliardy korun na hromadnou dopravu

15.11. – Středočeské hejtmanství přidá příští rok půl miliardy korun na hromadnou dopravu, podpoří tak i dokončení sjednocení středočeského systému s pražskou veřejnou dopravou. Celkově tedy bude hejtmanství ročně přispívat na vlakové a autobusové spoje včetně jejich provozování a integraci přibližně dvě miliardy korun. Informovala o tom středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

​Balíček mobility je podle IRU nedodělkem Premium

​Balíček mobility je podle IRU nedodělkem

13.11. – Mezinárodní unie silniční dopravy IRU uvítala vydání druhé vlny návrhů tzv. „Balíčku mobility“, které zveřejnila Evropská komise. Zástupci silniční dopravy oceňují, že návrhy označují autobusovou dopravu za ekologický a efektivní druh dopravy. Přesto má chystaný nový koncept evropské mobility stále viditelné slabiny, na něž poukazuje nový poziční dokument IRU.

​Středočeská asociace dopravců slaví 25 let od svého založení

Letos je tomu 25 let od založení Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS), která začala sdružovat dopravní podniky zajišťující v regionu veřejnou autobusovou dopravu. Po roce 1989 se v Československu začíná zásadně měnit politická a hospodářská situace. Velké národní podniky ČSAD KNV se rozpadají na menší společnosti – státní podniky, které se následně privatizují.


Komentář: Co přineslo září 2017 v dopravě

Zamíříme na Německo, kde došlo v dopravě k řadě zajímavých věcí. Přesto jedna z těch mimo dopravních stojí za zmínku: dokonce Světové hospodářské fórum dalo publicitu úvahám německého obchodního tisku (Handelsblatt) na téma „Bude Německo vůdcem svobodného světa?“. Nabízí se prý k tomu celá řada důvodů a jedním z nich má být, že od zvolení Donalda Trumpa prezidentem se USA staly hrozbou globální stability. Politické krize mají být jedem pro německé hospodářství, které nemá obdobu v četnosti světových obchodních vztahů a kde skoro polovina „jobů“ závisí nepřímo na exportu.

​Čeští exportéři se znovu vracejí do Turecka, na Ukrajinu i do Afriky

3.11. – Českým strojírenským firmám rostou tržby z exportu a daří se jim expandovat do zahraničí. Právě při pronikání na nové trhy často využívají státní agenturu na podporu exportu CzechTrade. Spolupracují s ní především malé a střední firmy ze všech průmyslových oborů, takže samozřejmě i z oblasti strojírenství, a agentura jim pomáhá při výběru vhodných cílových zemí pro vývoz jejich výrobků a služeb. Ty zkušenější pak doprovází v jejich další expanzi na zahraničních trzích.


​Svazy: Hladký brexit je v zájmu všech Evropanů

31.10. – Jízdní řád brexitu musí být odsouhlasen co nejdříve, aby bylo možné zachovat konkurenceschopnost Evropské unie i Velké Británie. Je nezbytné udržet celní odbavení co nejhladší, stejně jako ostatní obchodní procedury. Přední evropské oborové svazy volají po uchování předností společného trhu a podniknutí takových kroků, které usnadní plánování obchodních vztahů v budoucnu, zejména po oficiálním odchodu Velké Británie z EU v březnu 2019.

​Společné výzkumné projekty pro železnici i letectví nesou ovoce

31.10. – Výzkumné iniciativy v rámci společných projektů Evropské unie, soukromého sektoru a členských států přinášejí podnětné poznatky, zlepšují život Evropanů a posilují mezinárodní konkurenceschopnost EU. Vyplývá to z aktuálního bilancování výsledků partnerství veřejného a soukromého, resp. veřejného a veřejného sektoru, která jsou podporována v rámci evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020 vybaveného rozpočtem ve výši 77 miliard €.

​Vláda se zavázala k další podpoře českého automobilového průmyslu

17.10. – Vláda chce dále posilovat konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu a zachovávat jeho výsadní postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky. Vyplývá to ze společného memoranda, které podepsali zástupci české vlády a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

​Jiří Povolný (ČESMAD Bohemia) pro DN: „Silniční doprava se nesmí stát obětí politického boje“

Sdružení ČESMAD Bohemia minulý týden vydalo stanovisko k iniciativě Evropské komise Evropa v pohybu, v kterém shrnuje své výhrady k návrhu budoucí evropské legislativy. Co na něm českým dopravcům vadí především a s čím se dnes ve svém podnikání vedle omezování dopravního trhu v některých zemích nejvíc střetávají, o tom jsme hovořili s viceprezidentem sdružení, předsedou jeho sekce nákladní dopravy a předsedou představenstva společnosti Mátra Transport, a. s., Jiřím Povolným.

​MD: Zaměstnavatelé ze starých členských zemí EU neplní povinnosti nové legislativy

10.10. – Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí iniciovalo mimořádnou preventivní akci zaměřenou na kontrolu vysílání pracovníků v silniční dopravě. Akce proběhla na konci září na hraničních přechodech Rozvadov a Hatě. Cílem bylo informovat zahraniční zaměstnavatele provozující mezinárodní nákladní dopravu o nové povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Z kontrol vyplynulo, že zaměstnavatelé z takzvaných starých členských států EU povinnosti nové legislativy plní hůře, než dopravci z nových členských zemí.

spinner