Barometr nákladní dopravy ČESMAD Bohemia za 2. čtvrtletí 2022

Barometr nákladní dopravy ČESMAD Bohemia za 2. čtvrtletí 2022

5.8. - Sdružení ČESMAD Bohemia publikuje na svých webových stránkách další vydání Barometru nákladní dopravy – hodnocení situace v oboru silniční nákladní dopravy samotnými dopravními firmami. Po absolutním šoku, který způsobila ruská invaze na Ukrajině a vyvolaný nárůst cen nafty se během druhého čtvrtletí situace aspoň zčásti zklidnila. Většině firem se podařilo přizpůsobit svá cenová ujednání novým podmínkám. Nebezpečím zůstává setrvalý růst cen energií, růst inflace a vysoké úrokové sazby. Tyto faktory se na ziskovosti dopravců projeví negativně zřejmě ještě v další části roku. Zatímco se hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím zlepšily, výhledy na zakázky do konce roku zůstaly stejné.

Součástí dotazování bylo i hodnocení podnikatelských rizik. Silniční dopravci aktuálně považují za největší riziko pro své podnikání nedostatek řidičů. To souvisí i s letní sezónou, kdy je tradičně nedostatek kapacit, způsobený především snížením počtu pracovníků, kteří jsou v době dovolených k dispozici. Druhým strašákem je stále další růst cen pohonných hmot.

Generální tajemník ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř k tomu připojil komentář: „Po velkém propadu v prvním čtvrtletí se ziskovost firem vrátila ve druhé čtvrtině roku na obvyklou úroveň. Není to na jásání, protože stále téměř 40% dopravců musí podporovat výsledky z vlastní dopravní činnosti jinými souvisejícími ekonomickými aktivitami. Je ale vidět, že trh většinově akceptoval vyšší ceny za dopravu. To se stalo všude v Evropě a bez toho by tu už spousta dopravců nebyla. Důležitá budou teď na podzim vyjednávání o podmínkách u kontraktů na příští rok nebo roky s významnými zákazníky. Někteří naši členové vyjadřují z příštího roku obavy. Je pro ně důležité, aby se dařilo jejich zákazníkům, přitom kondice ekonomiky je dost křehká a dodavatelské řetězce stále dobře nefungují.“

Barometr nákladní dopravy

Sdružení ČESMAD BOHEMIA monitoruje situaci v oblasti silniční nákladní dopravy, tzv. Barometrem nákladní dopravy, kdy každé čtvrtletí provádí dotazníkové šetření mezi svými členy, zvlášť pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu. Dopravci hodnotí uplynulé čtvrtletí, odhadují, jak dopadne to právě probíhající, a indikují, jaké vidí zakázky na půl roku dopředu. Výsledky jsou zveřejňovány vždy na konci měsíce po skončeném čtvrtletí.

Na obrázku jsou uvedeny výsledky za 2. čtvrtletí 2022, odhad na 3. čtvrtletí 2022 a výhled na zakázky do konce roku 2022:


Barometr nákladní dopravy za druhé čtvrtletí 2022

Sběr dat pro Barometr probíhal mezi silničními nákladními dopravci - členy Sdružení ČESMAD Bohemia v období od 1.8.2022 do 4.8.2022.

Celé druhé čtvrtletí bylo ve znamení jednání dopravců se zákazníky o cenách. Zvýšení cen nafty po napadení Ukrajiny, které postihlo polovinu prvního čtvrtletí, bylo realitou pro celý druhý kvartál. Částečně jej utlumilo snížení sazby spotřební daně od 1. června, které především podpořilo české dopravce v konkurenci s kolegy z jiných zemí. Zároveň ale rostla inflace a úrokové sazby. Výsledky se ve srovnání s prvními 3 měsíci roku přece jen zlepšily.

Dosáhli jste ve druhém čtvrtletí 2022 provozního zisku z dopravní činnosti?

62 % mezinárodních nákladních dopravců (MKD) hlásí zisk, to je o 13 procentních bodů více než v prvním kvartále. Ve vnitrostátní dopravě uspělo a na zisk dosáhlo 61 % dopravců. To je vylepšení dokonce o 26 procentních bodů. Ukazuje to, že se po šoku na konci února a v březnu přece jen dopravcům podařilo lepší ceny dojednat. Ale pozor, ne všem! Stále tu je necelých 40% firem, které ve 2. čtvrtletí neuspěly.

Očekáváte dobrý výsledek v tomto čtvrtletí?

48 % dopravců v MKD věří v pozitivní výsledek ve 3. čtvrtletí (o 5 procentních bodů více než při minulém zjišťování). Méně optimistů je mezi vnitrostátními dopravci, kde jen 47 % z nich očekává kladný výsledek ve 3. čtvrtletí roku 2022. Je to ovšem o 14 procentních bodů více než minule. Úspěšnost mezi vnitrostátními dopravci se zvýšila. Nižší očekávání pro aktuální čtvrtletí ve srovnání se skutečnostmi ve druhém čtvrtletí odrážejí fakt, že některé vlivy na vývoj nákladů, jako jsou ceny elektřiny a plynu, obecná inflace, úroky a mzdy řidičů, měly a mají stále rostoucí trajektorii.

Vidíte pozitivně objemy zakázek na příštích 6 měsíců?

O 1 procentní bod se v mezinárodní dopravě zvýšil optimismus při výhledu na zakázky do konce roku. Nyní je vidí pozitivně 60 % dopravců v MKD. Na vnitru se s optimismem na zakázky dívá jen 49 % respondentů, to je naopak o 1 procentní bod méně než před třemi měsíci. Nálada a výhled na budoucí zakázky tedy mezi dopravci zůstávají na stejné úrovni.

Jak hodnotíte rizika v současné době?

Tentokrát byla součástí dotazování otázka, jakým podnikatelským rizikům musí nyní dopravci čelit a budou se s nimi v příštích týdnech a měsících potýkat. Výsledky ukazuje tabulka:

 

Nákladní dopravci se aktuálně neobávají ve velké míře ztráty zakázek a zákazníků. Na to má vliv i letní sezóna, kdy bývá nedostatek dopravních kapacit. Riziko nedostatku zakázek hodnotí jako nulové nebo jen nízké 66 % respondentů, podobně je tomu i u obavy ze ztráty zákazníka, kde 70% dopravců toto za vážné riziko nepovažuje.

Poměrně příznivé hodnocení rizika má i druhotná platební neschopnost, kterou za vysoce nebo extrémně rizikovou považuje 57 % dopravců. 43% firem z dluhů velké obavy nemá. Vzhledem k tomu, že ne každá firma uvažuje o pořízení nového vozidla, je evidentně velkým rizikem pozdní dodávka objednané techniky. Bojí se toho 60 % dopravců a dlouhé dodací lhůty jsou realitou.

Největšími současnými riziky pro podnikání jsou obavy z dalšího růstu cen PHM a nedostatku řidičů. 80 % dopravců hodnotí riziko dalšího růstu cen PHM jako vysoké až extrémní. Ještě palčivější situace je v oblasti lidských zdrojů. Zde dokonce 28 % firem shledává nedostatek řidičů jako extrémní riziko pro další podnikání a jen 2 6% se jej neobává nebo jen málo.

(pav)

Logo, grafika a tabulka: ČESMAD Bohemia 

spinner