Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Čeští bezpečnostní poradci mají v Evropě velmi dobré jméno

Čeští bezpečnostní poradci mají v Evropě velmi dobré jméno

V únoru se do bývalého hlavního města Spolkové republiky Německo Bonnu sjeli zástupci asociací bezpečnostních poradců z několika evropských zemí, aby se zde navzájem seznámili nejen s postavením těchto poradců v jednotlivých zemích. Českou republiku zastupovali členové Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ). Jejího prezidenta Vladimíra Zeleného jsme se zeptali nejen na to, o čem se jednalo v Bonnu, ale zejména na novinky v oblasti dohledu na přepravu nebezpečného zboží.

„Asociace bezpečnostních poradců a znalců oslavila v loňském roce desáté výročí svého založení. Co připravujete na letošní rok?“

„Něco už máme za sebou, hned v lednu jsme uspořádali seminář na téma logistiky v železniční dopravě. Seminář zcela naplnil naše očekávání, pokud jde o jeho kvalitu. Na duben připravujeme valnou hromadu naší asociace, která se uskuteční ve Svratce na Sázavě, bude to volební valná hromada, zhodnotíme naši činnost za rok 2013, připravíme plán činnosti na letošní rok. Důležitou akcí začátku letošního roku bylo setkání zástupců evropských asociací bezpečnostních poradců, které se uskutečnilo v únoru v německém Bonnu. Účastnili se ho zástupci z Německa, Velké Británie, Polska, Nizozemska, Irska, Belgie, Lucemburska, Maďarska, Francie, Španělska, Dánska, Švýcarska a České republiky.“

„Co bylo hlavním smyslem tohoto setkání?“

„Především jsme se dohodli, že se Evropská asociace bezpečnostních poradců a znalců (EASA) bude ucházet o zastoupení na společném jednání ARD/RID, které se koná pod hlavičkou OSN. Budeme chtít prezentovat zejména část předpisů RID, která hovoří o práci bezpečnostního poradce. Jinak jsme se dozvěděli řadu zajímavých věcí od zástupců jednotlivých zemí, které mě zaujaly. Například v Polsku jsou poměrně přísné zkoušky bezpečnostních poradců, proto někteří uchazeči z Polska jezdí skládat zkoušky do jiných evropských zemí, kde nejsou podmínky tak přísné. V Nizozemsku zase existuje etický kodex bezpečnostního poradce. Rádi bychom podobný kodex měli jednou i u nás. Naše asociace se dočkala poděkování od stávajícího prezidenta EASA za práci, kterou provádíme na úseku bezpečnosti při manipulaci s nebezpečným zbožím. Dostali jsme za úkol, abychom kontaktovali některou asociaci, která pracuje na úseku automobilové dopravy, to znamená ADR, budeme se rovněž podílet na práci evropské skupiny pro vypracování vzoru výroční zprávy RID za Evropu. Chceme také kontaktovat naše slovenské kolegy a informovat je o možnosti být členem asociace EASA. Naše připomínky, které jsme měli k práci EASA, byly akceptovány, jednalo se především o doplnění programu EASA o informace týkající se zpřísnění opatření při manipulaci s nebezpečným zbožím.“

Dá se říci, jaké je postavení bezpečnostních poradců u nás ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, s jejichž zástupci jste měl možnost v Bonnu hovořit?“

„Mám dojem, že problémy bezpečnostních poradců v Evropě jsou všude stejné. Bezpečnostní poradce je v pozici, kdy má radit a pomáhat firmě a je vyloženě na dané firmě, zda akceptuje návrhy bezpečnostního poradce nebo nikoli. Všechna doporučení bezpečnostního poradce by se měla objevit ve výročních zprávách. Ty jsou jediným prostředkem, jehož prostřednictvím může bezpečnostní poradce dokázat, že vedení firmy informoval o nutnosti přijmout určitá bezpečnostní opatření.“

„Vy jste vždy hovořil o tom, že bezpečnostním poradcům poněkud svazuje ruce to, že se nejedná o nezávislé osoby, že to jsou buď přímo zaměstnanci dané firmy, nebo pro ni pracují na základě nějakého smluvního vztahu. Jak je to jinde v Evropě?“

„Je to prakticky všude stejné, měly by to být nezávislé respektované osoby, ale skutečnost je jiná. Bezpečnostním poradcem může být zaměstnanec společnosti, může to být někdo na smluvním vztahu, tady se nic nemění. V žádné evropské zemi není jasně deklarováno, že bezpečnostní poradce musí být nezávislá osoba.“

„Je nějaká naděje, že jednou budou bezpečnostní poradci nezávislé osoby?“

„Naděje tu je, to by ale muselo dojít ke změnám v předpisech RID, což pokládám za téměř nemožné.“

„Šetří podle vašich zkušeností firmy na bezpečnostních opatřeních, nebo plně respektují doporučení bezpečnostních poradců?“

„Šetří je špatné slovo, spíše bych to řekl tak, že v rámci omezených prostředků se většinou snaží udělat maximum možného. Pokud bezpečnostní poradce doporučí firmě taková opat-ření, na která nemá peníze, je to složité řešit. Musí se vždy hledat určité kompromisy. Kde jsou podle mého názoru značné rezervy, tak je to školení a zvyšování kvalifikace osob, které manipulují s nebezpečným zbožím. Tam opravdu není nějaké šetření na místě. Selhání lidského faktoru může mít dalekosáhlé důsledky.“

„Existuje nějaká kontrola, zda se firma řídí doporučeními bezpečnostních poradců či nikoli?“

„Ano, existuje, stát má právo kontrolovat namátkově organizace, které manipulují s nebezpečnými látkami. V našem případě to kontroluje ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Kontrolují se výroční zprávy, kontroluje se, jak se firma vyrovnala s případnými připomínkami. Myslím si, že by firmy mohly dělat více, zejména pokud jde o prevenci. Takto vynaložené finanční prostředky se mnohokrát vrátí.“

„Je stanovený minimální rozsah školení, jaké musí absolvovat osoby manipulující s nebezpečnými látkami?“

„Bezpečnostní poradce musí informovat pracovníky, kteří manipulují s nebezpečnými věcmi, o všech změnách v předpise RID. Každá firma si sama stanovuje rozsah a délku školení, záleží tedy na vedení těchto firem, jak se k tomu postaví.“

„Nedávno nastoupila nová vláda, co byste od ní jako bezpečnostní poradci potřebovali?“

„Myslím si, že legislativa jako taková je na patřičné úrovni, koneckonců řídíme se předpisem RID, což je mezinárodní předpis. Předpisy a nařízení vydávat umíme, co vázne, je kázeň a její dodržování. Nová vláda by tedy v této oblasti měla klást důraz na dodržování všech zákonů a norem všemi, kteří v této oblasti pracují. V některých zemích EU jsou vytvořeny daleko lepší podmínky, je větší počet kontrolních orgánů, tím je daná možnost kontroly většího procenta kontrolovaných subjektů ať již v silniční nebo železniční dopravě.“

„Co vás jako bezpečnostní poradce nejvíce trápí?“

„Nemůže nám ztěžovat práci nic, musíme ji dělat pořád stejně za všech podmínek. Jediné, co mi ztěžuje život, je sama pozice bezpečnost-ního poradce. Ten by měl být respektovanou osobou, mělo by ho především respektovat zejména vedení organizace, pro kterou pracuje. Na druhou stranu samotný bezpečnostní poradce by měl jednat věcně a doporučovat reálné věci.“

Tomáš Johánek

spinner