Vydání 12/2019

Implementace Úmluvy CMR do české legislativy výrazně zjednodušuje provádění přeprav

Smyslem implementace Úmluvy CMR do české legislativy je sjednocení podmínek přepravních smluv v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní přepravě, vyjasnění vztahů mezi dopravci a odesílateli a zjednodušení smluvního procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou právní úpravu, uspořádala Česká společnost pro dopravní právo (ČSDP) v květnu na Právnické fakultě UK diskusní fórum, které umožnilo výměnu názorů na tuto novinku mezi širší odbornou veřejností.

Co přinesl květen 2019 v dopravě

V posledních dnech a týdnech zaznamenáváme množství kroků směrem k ochraně klimatu a snižování emisí – ať již se škodlivým chemickým obsahem či zvyšujících teplotu kolem zeměkoule, přičemž doprava a logistika zde hrají důležitou roli. Dnes se věnujeme krokům nejvyšších institucí Evropské unie, dále pak výzvám nejdůležitějších bank světa a také poslednímu návrhu z politické sféry Německa. Je zřejmé, že svět začíná brát situaci ohledně klimatu velmi vážně.

Úmluva CMR vyplňuje v ČR mezeru po zrušeném silničním přepravním řádu

V české vnitrostátní silniční nákladní přepravě dlouhodobě chyběl všeobecně platný Silniční přepravní řád a odborná veřejnost viděla vhodné řešení v implementaci Úmluvy CMR do české legislativy. Dlouho očekávaná změna začala platit od letošního 1. ledna. Na to, jak jsou spokojeni s novou právní úpravou, jsme se proto zeptali předních odborníků na dopravní právo a oblast silniční nákladní přepravy a položili jim následující dotaz: Jaký je podle vás hlavní přínos, respektive jaká jsou úskalí implementace Úmluvy CMR do české legislativy?

Ing. Michal Žižák: Nový lehký návěs Schmitz Cargobull je odpovědí na potřeby českých dopravců

Společnost EWT, importér přípojných vozidel Schmitz Cargobull, uspořádala na konci května ve Vysokém Mýtě představení novinek z produkce tohoto německého výrobce. O nových vozidlech, ale i o situaci na trhu s návěsy a v silniční nákladní dopravě v České republice obecně, jsme hovořili s jednatelem společnosti EWT Ing. Michalem Žižákem.

Návěs Cool Liner s novým chladicím agregátem Celsineo

Německý výrobce návěsů a výměnných nástaveb představil minulý týden v Mnichově na veletrhu transport logistic 2019 řadu osvědčených i zcela nových produktů a služeb: největší zájem byl o návěs Cool Liner vybavený novým chladicím systémem Celsineo, na jehož vývoji se podíleli společně partneři Krone a Liebherr.

​​​​​​Vlajkovou lodí expozice Mercedes-Benz na veletrhu GPTS byl model eCitaro

Na konci května se ve Stockholmu uskutečnil veletrh řešení pro veřejnou dopravu GPTS (Global Public Transport Summit), který pořádala Mezinárodní asociace veřejné dopravy UITP. Automobilka Mercedes-Benz zde představila plně elektrický nízkopodlažní městský autobus eCitaro a celý systém služeb pro městskou e-mobilitu včetně inovativních digitálních služeb.

RŽD Logistics a FESCO nabídnou zrychlenou přepravu z Japonska do Evropy

Logistická složka ruských státních drah RŽD Logistics ve spolupráci se spedičním koncernem FESCO v květnu testovala novou společnou službu zrychlené přepravy z Japonska do Evropy přes ruský Dálný východ po Transsibiřské magistrále. Odeslání prvního zkušebního kontejneru se uskutečnilo 23. května z japonského přístavu Jokohama za přítomnosti náměstka generálního ředitele RŽD Alexandra Mišarina.

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

Pneumatiky Goodyear KMAX GEN-2 a FUELMAX GEN2

Společnost Goodyear představila v květnu dvě stěžejní řady pneumatik pro stále rostoucí požadavky vozových parků silničních vozidel. Nové nákladní pneumatiky KMAX GEN-2 a FUELMAX GEN-2 jsou jejím zatím posledním příspěvkem k programu Goodyear Total Mobility, jež nabízí celoživotní služby pro vozové parky včetně unikátní řady inovativních výrobků a řešení na podporu profesionální servisní sítě.

spinner