Návěs Cool Liner s novým chladicím agregátem Celsineo

Návěs Cool Liner s novým chladicím agregátem Celsineo

Německý výrobce návěsů a výměnných nástaveb představil minulý týden v Mnichově na veletrhu transport logistic 2019 řadu osvědčených i zcela nových produktů a služeb: největší zájem byl o návěs Cool Liner vybavený novým chladicím systémem Celsineo, na jehož vývoji se podíleli společně partneři Krone a Liebherr.

Na stánku výrobce se návštěvníci mohli seznámit také s návěsem Profi Liner s boční bezpečnostní plachtou zesílenou ocelovými pásy či s návěsem Mega Liner ve verzi Comfort, která umožňuje řidiči otevření inovativní boční plachty během pouhých 30 sekund, což výrazně zkracuje čas nakládky a vykládky.

Za pozornost stojí rovněž spolupráce Krone se start-upem Rytle v segmentu ekologické městské logistiky. Rytle provozuje nákladní elektrokola MovR pro dopravu balíkových zásilek na poslední míli; Krone je dodavatelem nástaveb pro mobilní základnu City Hub.

Krone má v portfoliu také řadu služeb pro silniční soupravy. Nabízí například financování nákupu návěsů, dodávky náhradních dílů či 24hodinový nonstop servis. Poprvé představil inspirativní platformu Denkfabrik (Myšlenková dílna) zaměřenou na nové projekty, jež přinesou reálnou přidanou hodnotu pro celý sektor.

V předvečer veletrhu také zástupci společnosti Krone převzali ocenění Green Truck Trailer Innovation Award za svou službu Smart Capacity Management. Odborná komise ocenila udržitelné zvyšování efektivnosti dopravy, ke kterému tato služba přispívá.

Krone Smart Capacity Management je plat-forma pro výměnu informací, která je propojená s burzou nákladů, kde jsou digitální data předávána mezi odesílateli, dopravci a příjemci zboží.

(red)

Foto: Krone

spinner