RŽD Logistics a FESCO nabídnou zrychlenou přepravu z Japonska do Evropy

RŽD Logistics a FESCO nabídnou zrychlenou přepravu z Japonska do Evropy

Logistická složka ruských státních drah RŽD Logistics ve spolupráci se spedičním koncernem FESCO v květnu testovala novou společnou službu zrychlené přepravy z Japonska do Evropy přes ruský Dálný východ po Transsibiřské magistrále. Odeslání prvního zkušebního kontejneru se uskutečnilo 23. května z japonského přístavu Jokohama za přítomnosti náměstka generálního ředitele RŽD Alexandra Mišarina.

Intermodální přeprava je realizována po trase Japonsko (námořní přístav Jokohama) – Ruská federace (námořní přístav Vladivostok) – Transsibiřská železniční magistrála – Evropa (hraniční uzel Brest jako východisko pro další distribuci). Celková doba přepravy činí pouhých 19 dnů, zatímco námořní trasa využívající Suezský průplav potřebuje více než dvojnásobek – 45 dnů. Zkušební kontejner obsahoval chemické produkty (nešlo o kategorii nebezpečné zboží) určené pro polskou Vratislav, přičemž finální dodání je očekáváno v polovině června.

FESCO zajišťuje odbavení v přístavech, námořní přepravu a kontejnery, ruský partner RŽD odpovídá za železniční přepravu do Evropy. Po vyhodnocení testu by měla být pravidelná služba nabídnuta zákazníkům ještě během letošního června společně s organizací přeprav v opačném směru. Do Evropy by měly směřovat produkty, jako jsou díly pro automobilový průmysl nebo spotřební zboží.

„Tento projekt si klade za cíl ukázat náš kooperační potenciál pro japonský obchod. Moderní konkurenceschopný multimodální dopravní produkt byl vyvinut ve spolupráci s japonským ministerstvem dopravy. V uplynulých pěti letech ruské dráhy RŽD investovaly víc než pět miliard USD (přes 300 miliard RUB) do rozvoje železničního spojení ve východní části Ruské federace. Během tohoto období vzrostl objem železničních přeprav o více než třetinu. Spolupráce s japonskými kolegy v sobě skrývá obrovský potenciál, takže chceme vybudovanou infrastrukturu využít také pro přepravu zboží z Japonska,“ řekl Alexander Mišarin.

„Jako společnost odpovědná v RŽD za mezinárodní tranzit disponujeme unikátním rozsahem kompetencí, které jsme schopni nabídnout japonským partnerům poptávajícím kvalitní přepravu zboží do Evropy. Naše zkušenosti ze spolupráce na mezinárodních dopravních koridorech s Indií, Čínou, Vietnamem a Koreou ukazují, že stále rychlejší přeprava a organizované multimodální řetězce jsou přesně to, co moderní zasilatelé potřebují. Synergie požadavků japonské i evropské strany se spojenými silami našich tří společností vedla k vytvoření transsibiřského pozemního spojení asijského a evropského kontinentu a je klíčem k úspěšnému rozvoji tohoto produktu,“ dodal generální ředitel RŽD Logistics Vjačeslav Valentik.

„Veškerá nákladní přeprava mezi Japonskem a Evropou v objemu tří milionů TEU ročně je dnes realizována námořní cestou přes Suezský průplav, přitom s našimi ruskými partnery z RŽD máme možnost nabídnout zákazníkům mnohem rychlejší a efektivnější řešení díky Transsibiřské magistrále. Získání tranzitní přepravy pro ruskou infrastrukturu odpovídá národním strategickým cílům i ekonomickým zájmům jednotlivých účastníků. Jsem přesvědčen, že pozemní transsibiřské spojení bude pro japonské partnery atraktivní a posílí naši vzájemnou obchodní spolupráci s nimi,“ řekl prezident FESCO Alexander Isurin.

(red)

Foto: RŽD Logistics

spinner