Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – srpen 2019

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – srpen 2019

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

PŘIPRAVENOST FIATA NA NADCHÁZEJÍCÍ ZMĚNY

FIATA si hodlá osvojit „nový světový řád“ a hodnotí svou žádoucí vůdčí pozici při sjednocování roztříštěného spedičního oboru proti konkurenčním hrozbám.

V minulých dnech nedávný šéf koncernu DSV Steve Walker požadoval od spedičního svazu „aby se stal bezpečným nebem pro speditéry v diskusích o nové širší oborové strategii“, v konfrontaci například s vertikální konsolidací námořních linek a pokusech kontrolovat data přes platformy, jako je TradeLens. Položil ale otázku, zda je FIATA „pro tento účel fit“. Výkonný ředitel FIATA Steve Morris sdělil bulletinu Loadstar, že se Stevem Walkerem souhlasí.

„FIATA je fit pro naznačené úkoly pro své členy. Ale zde jasně přichází nový řád světa – revoluce IT. Na mnoha místech podniky jako Uber takřka vymycují střední článek, kterým je v dodavatelských řetězcích speditér. Ale speditéři jsou součástí tohoto procesu po velmi dlouhou dobu. Mají to speditéři považovat za výzvu? Ano. Je si toho FIATA vědoma? Ano, je. Když kontrolujete data, kontrolujete svůj osud. Dáváte-li pryč data, dáváte pryč osud.

Aby dokázal, že FIATA je ve hře, připomněl vystoupení z roku 2017, kdy předseda pracovní skupiny námořní dopravy Jens Roamer uváděl, že speditéři by měli lépe využívat data z dodavatelských řetězců nebo budou riskovat ztráty námořních linek a nových start-upů směrovaných na IT. Steve Morris dodal, že stopa, ve které se FIATA pohybuje, „je pomalejší než business“ – „mezinárodní instituce se často hýbou pomalu, zatímco subjekty businessu využívají okamžiky – je to velice rozdílný myšlenkový proces“.

„Národní svazy diktují, a přitom všechny mají různé zájmy. Všechno trvá dlouhou dobu a čas se stává nepřítelem. Ale můžeme říkat členům, že tu je téma, do kterého bychom měli investovat, a stát se lídry raději než být v pasivitě,“ dodal.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

LOGISTICKÉ A INOVAČNÍ FÓRUM IRU 21. ÚNORA 2020 V LONDÝNĚ

Uskuteční se na londýnském letišti Heathrow v zařízení Sofitel u Terminálu 5. Originální název zní IRU Logistics and Innovation Forum a jde o nové síťové centrum pro inovativní řešení v silniční dopravě. Dopravní operátoři, poskytovatelé služeb a národní dopravní svazy budou mít unikátní příležitost sdílet znalosti, vzájemně se spojovat, jakož i dovídat se o nových řešeních směrujících sektor kupředu. Fórum nabídne vedoucím podnikům na trhu přímý přístup k perspektivním transportům a logistickým operátorům stejně jako členským svazům, které nyní zastupují přes 560 000 autodopravců.

Fórum dá dohromady sektor silniční dopravy při zaměření na inovativní bezpečnostní řešení. Účastníci budou moci zachytit obchodní potenciál nabízený novou technologií.

Sdílení: Poskytovatelé služeb představí svá poslední řešení a sdělí dynamickým způsobem zkušenosti ze získávání zpětných vazeb od potenciálních zákazníků a z příjmu nových inovativních služeb napomáhajících transformovat sektor. Dopravci a svazy se budou moci poučit o nejnovějších inovativních řešeních v silniční a provozní bezpečnosti.

Vztahy: Poskytovatelé služeb budou moci přímo hovořit s klíčovými dopravci a národními svazy, jež zastupují přes půl milionu podniků. Dopravci se setkají se svými protějšky z různých zemí, poučí se navzájem a nastolí osobní vztahy.

Poučení: Poskytovatelé služeb budou moci lépe porozumět posledním trendům ve vývoji na trhu a v potřebách dopravců, kteří jsou srdcem sektoru.

Podrobnější informace budou k dispozici zanedlouho, též přes www.iru.org.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

TŘETÍ SÉRIE DIGITÁLNÍCH DNŮ UIC 3.–4. ŘÍJNA V PAŘÍŽI

Potřetí UIC organizuje přes svou digitální platformu Digitální dny UIC. Tato významná digitální událost se uskuteční ve dnech 3.– 4. října 2019 v pařížském ústředí organizace. Poskytne příležitost seznámit se s posledními trendy, které již ovlivňují budoucnost železnice a musí být považovány za činitele pro dosažení digitální transformace. Jde o zásadní témata jako big data, digitální modelování, digitální dvojčata, telecomy atd., jejichž dopady budou citelné v celém drážním sektoru. Na předávání informací se budou podílet významní aktéři a rozhodující osobnosti.

Tato významná událost je organizována s MERMEC jakožto platinovým sponzorem, který ji pojímá těmito slovy: Digitální zkušenosti – Analýzy – Kyberbezpečnost – Umělá inteligence. Tyto mocné složky prokazují, že jsou mnohem více než trendem přinášejícím slibné inovace a nové přístupy v řešení drážního provozu, údržby a obnovy, osobní a nákladní službě.

Pro bližší informace lze kontaktovat Francise Bédela, šéfa digitalizace UIC na bedel@uic.org.

ZDĚNÉ OBLOUKOVÉ MOSTY – TŘETÍ WORKSHOP V ŘÍJNU V MAĎARSKU

Po dvou úspěšných workshopech na toto téma v roce 2018 v Madridu a v Bristolu organizuje UIC ve spolupráci se skupinou PoSE již třetí akci ve dnech 17. a 18. října na univerzitě v maďarském městě Pécs, která je spoluorganizátorem. Pro účast na workshopu, jež je zdarma, je povinná registrace na https://events.uic.org/workshop-on-masonry-arch-bridges-248. V evropské drážní síti se nachází přes 200 000 zděných obloukových mostů (anglicky Masonry Arch Bridges), které představují téměř 50 % všech mostů v Evropě s nevyčíslitelnou hodnotou. Mnoho těchto mostů je starých přes sto let a ve srovnání se současnými designovými zásadami by měly být na konci svých teoretických servisních životů. Avšak zděné obloukové mosty ustály testy času a prokázaly vysoce udržitelné dlouhodobé struktury nejen s vysokou estetickou hodnotou, ale se značnou odolností a kapacitní rezervou. Vhodný management kolem zděných mostů je zásadní pro jejich udržování v bezpečných a použitelných podmínkách. UIC přišla s projektem Zděné obloukové mosty a vydala pod znakem 70778-3 Doporučení pro inspekce, posuzování a údržbu zděných obloukových mostů.

Pro další informace lze kontaktovat Christine Hassoun: hassoun@uic.org.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

ROK 2018 PODLE SVĚTOVÉ LETECKÉ STATISTIKY IATA

IATA zveřejnila čísla o leteckém roce 2018, která ukazují, že dále pokročila globální letecká propojenost a zvýšila se efektivnost. Statistika uvádí, že v daném roce letělo letadly 4,4 miliardy cestujících. l Rekordní efektivnosti bylo dosaženo obsazením 81,9 % disponibilních sedadel.

l Palivová efektivnost se zlepšila o více než 12 % ve srovnání s rokem 2010. l Přímými lety je nyní spojeno 22 000 párů měst – o 1300 více než v roce 2017. l Skutečné náklady letecké dopravy se za posledních 20 let více než zdvojnásobily.

Osobní doprava

Celkem 4,4 miliardy cestujících v pravidelné dopravě znamenají zvýšení o 6,9 % proti 2017 a dalších 284 milionů cest letadly. l Kapacita nízkonákladových dopravců se zvýšila o 13,4 %, což je dvojnásobek růstu celého oboru. l Padesát dva z celkových 290 členských aerolinek IATA se považuje za nízkonákladové. l Nejvíce cestujících přepravily aerolinky regionu Asie – Pacifik (37 %).

Pětice top aerolinek podle dosažených osobokilometrů:

American Airlines (330,6 miliardy)

Delta Air Lines (330,0 miliardy)

United Airlines (329,6 miliardy)

Emirates (302,0 miliardy)

Southwest Airlines (201,4 miliardy).

Pětice top párů mezinárodních letišť (opět v rámci regionu Asie – Pacifik):

Hongkong – Tchaj-pej (5,4 milionu)

Bangkok – Hongkong (3,4 milionu)

Jakarta – Singapur (3,2 milionu)

Soul – Ósaka (2,9 milionu)

Kuala Lumpur – Singapur

(2,8 milionu)

Letecké cargo

Po velmi silném roce 2017 rostly objemy leteckého zboží v roce 2018 skromněji, a to v souladu s objemy světového obchodu. Světově zbožové a poštovní tunokilometry znamenaly nárůst 3,4 % ve srovnání s 9,7 % v roce 2017. Kapacita se v roce 2018 navýšila o 5,2 % a ložný faktor šel dolů o 0,8 procenta na 49,3 %.

Pětice top aerolinek podle dosažených tunokilometrů:

Federal Express (17,5 miliardy)

Emirates (12,7 miliardy)

Qatar Airways (12,7 miliardy)

United Parcel Services

(12,5 miliardy)

Cathay Pacific Airways

(11,3 miliardy).

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

PIRÁTSTVÍ V GUINEJSKÉM ZÁLIVU STÁLE OHROŽUJE NÁMOŘNÍKY

Členové námořní komunity, vlajkové státy a agentury z „Gulf of Guinea“ se sešli v minulých dnech v Londýně v sídle Mezinárodní námořní organizace (IMO) na sympoziu o námořní bezpečnosti v uvedené oblasti. Na akci, kterou sponzorovaly BIMCO, IMCA, ICS, ITF a OCIMF, vystoupili spíkři z regionálních námořních agentur, jakož i námořní představitelé, akademici a armádní zástupci. Obavy námořního sektoru podpořila čísla Mezinárodní námořní kanceláře IMB ukazující, že počet útoků v regionu Guinejského zálivu se za rok 2018 zdvojnásobil. Zvýšily se rovněž únosy kvůli výkupnému a ozbrojené loupežné incidenty. Expert na pirátství profesor Bertand Monnet, který vedl rozhovory s pirátskými gangy v deltě Nigeru, odhadl, že existuje přibližně 10 skupin pirátů odpovědných za útoky v oblasti, které jsou dobře organizované a motivované. Dakuku Peterside, generální ředitel Nigerijského námořního úřadu, ve svém vystoupení uznal rizika námořní bezpečnosti v zálivu. Informoval ale, že nové iniciativy by měly učinit unášení námořníků „historií“ v řádu měsíců.

Jiří Kladiva

Foto: Lufthansa Cargo

spinner