Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – prosinec 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – prosinec 2018

SPEDICE

Světová asociace spedičních svazů – FIATA

VÝHLED 2019 PRO MEZINÁRODNÍ SPEDICI A LOGISTIKU

Pohledem na příští rok se zabýval v minulých dnech prezident FIATA Babar Badat. Již rok 2018 přinesl řadu změn, jež budou bezpochyby pokračovat. Obchodní válka mezi dvěma největšími ekonomikami světa se stává realitou a jejich vzájemný obchod se dostane pod nové celní tarify hodnocené miliardami dolarů. Transpacifické dodavatelské řetězce a obchodní trasy budou čelit velkým výzvám a budou mít dopad na tento sektor.

Půjde též o další kroky do digitální éry. Naplňují se nové koncepce jako umělá inteligence, samořiditelná vozidla, internet věcí, blockchain či big data, jež přinášejí pohled na život v budoucnosti. Úkolem FIATA bude informovat členy o technickém vývoji v průmyslu a připravovat je na změny. FIATA bude digitalizovat své školicí kurzy; jedním bude Zavádění globálního logistického managementu.

FIATA bude pokračovat ve spolupráci s OSN a se Světovou obchodní organizací WTO. Závažnost bude mít realizace 17 Udržitelných rozvojových cílů OSN (SDG), pod něž bude spadat i udržitelná doprava a logistika. Mezinárodní námořní organizace dosáhla letos dohody ohledně emisí uhlíku, jež míní snížit do roku 2050 na polovinu. FIATA bude plně podporovat tuto iniciativu.

V novém roce bude mnoho dalších faktorů ovlivňovat spedici a logistiku. Nedávno plánované velké investice do dopravní infrastruktury propojující svět budou mít bezpochyby účinek na logistiku zítřka. Stále větší kontejnerové lodě (19 000 TEU a více) a formování námořních aliancí ovlivní celkový námořní zbožový trh spolu s revizemi obchodních smluv, a dokonce obchodních válek. Elektronický obchod bude pokračovat v zavádění nových prvků do tradičních postupů v exportu a importu, jakož i do celního dohledu.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

ÚSPĚŠNÁ PRVNÍ JÍZDA KAMIONU Z ČÍNY DO EVROPY V SYSTÉMU TIR

První přeprava TIR z Číny do Evropy startovala svou 7000km dlouhou cestu na přechodu Khorgos, vstoupila do Kazachstánu, projížděla Ruskem a Běloruskem do Polska a prokázala, že její dodací doba z domu do domu je konkurenční. Tato iniciativa je společným úsilím IRU a vedoucích světových logistických podniků včetně CEVA Logistics, Shanghai Jet-rail International Transportation a Alblas International Logistics. Kamion opustil Čínu 13. listopadu 2018 a dorazil bezpečně na místo určení v Polsku bez zdržení nebo celních problémů 26. listopadu.

Generální tajemník IRU Umbertto de Pretto řekl, že tento milník změní hru Číny v přeshraniční dopravě. „První jízda TIR je vítězným modelem win-win-win pro dopravu, obchod a vlády. Ukazuje, že systém je bezpečný a také vysoce konkurenční, pokud jde o náklady a doby vůči jiným druhům dopravy šetřící až 50% nákladů ve srovnání s letadlem a alespoň deset dní dodací doby v porovnání s dráhou. Trh je nedočkavý na nový produkt, je mnoho zákazníků čekajících na start pravidelné služby. Během nadcházejících týdnů dojde k přípravě startu pravidelného provozu co možno nejdříve v roce 2019,“ uvedl Umbertto de Pretto.

„Máme radost z výsledku testu a vidíme prostor pro další optimalizaci relace Čína – Evropa k dosažení ideální dopravní doby 10 dní,“ řekl ředitel nizozemského podniku Jan Alblas. Letos v září Kazachstán a Čína otevřely nový hraniční přechod v Khorgosu na podporu dopravy a obchodu mezi západní Čínou a západní Evropou jako součásti čínského projektu Belt and Road.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

COLPOFER – SPECIÁLNÍ SKUPINA UIC

Společným úkolem drážních podniků a drážní policie je chránit lidi a majetky před kriminálními zásahy a zajišťovat pořádek na drážních zařízeních. Již v roce 1980 se evropské drážní podniky a složky drážní policie rozhodly spojit své síly a ustavily evropskou asociaci s názvem COLPOFER. S rostoucím projednáváním bezpečnostních témat v rámci UIC se organizace se následně stala Speciální skupinou UIC. Od jejího ustavení do COLPOFER vstupovaly další drážní podniky v Evropě a další složky drážní policie.

69. valné shromáždění COLPOFER 22. a 23. listopadu v Ermontu (Francie)

Konference byla zaměřena na téma Oslovení hrozeb: trénink speciálních bezpečnostních agentů. Zástupci bezpečnosti SNCF a francouzských úřadů představili současné činnosti kolem bezpečnosti ve Francii. Živě byla předvedena některá cvičení zajišťovaná bezpečnostní akademií, aplikace bezpečnostních simulátorů či odhalování výbušnin za pomoci psů v omezeném prostředí. Dále se jednalo o: krizovém managementu a doporučeních pro rok 2019; sítích rychlých responderů; Centru drážní bezpečnosti s online přístupem v roce 2019; dvouletém projektu EU SHERPA (sdílený a komplexní přístup v evropské drážní ochraně). V příštím roce proběhne valné shromáždění COLPOFER 13. a 14. června ve Stockholmu.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

IATA NALÉHAVĚ ŽÁDÁ AKCE S OHLEDEM NA NEJISTÝ BREXIT

IATA požaduje nutné akce od Spojeného království a od Evropské unie směrem k plánování kontingentů pro zajištění leteckých služeb pro případ, že se nedohodne brexit (No-deal Brexit), a zajištění jistoty ve třech kritických tématech letecké dopravy:

  • -nepřerušené pokračování v leteckém propojení;
  • -rámec pro řízení bezpečnosti;
  • -politiky a procesy potřebné pro efektivní pohraniční management.

„Toto jsou nejkritičtější oblasti, protože tu nejsou k dispozici ujednání jako v rámci Mezinárodní obchodní organizace pro případ nedohodnutého scénáře brexitu. Bez jakéhokoliv naplánování kontingentů průhledného pro letecký sektor je zde nebezpečí, že bude docházet k chaosu pro cestující a k přerušování dodavatelských řetězců. S méně než šesti měsíci před sebou máme jen o trochu více jistoty, než jsme měli v červnu 2016,“ řekl Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA.

Pokud jde o leteckou propojenost a uspořádání kontingentů dokonce i ve scénáři nejlepších případů, kdy bude dohodnuta přechodová fáze brexitu pro období po březnu 2019, zůstává pro letecké služby vysoký stupeň nejistoty a rizik. Tzv. no-deal neboli tvrdý závěr brexitu bez dohody pro přechodové období může vést ke značnému narušení služeb. Navíc nedostatek průhlednosti týkající se jakéhokoliv plánování kontingentů pro tento scénář ponechá aerolinky zcela ve tmě, pokud jde o potřebná opatření. „Evropská unie a Spojené království mají odpovědnost vůči milionům svých občanů, kteří závisí na spolehlivé letecké dopravě. Cílem by měla být komplexní dohoda o leteckých službách, která neustupuje od propojitelnosti dodnes existující. „Musí být zveřejněn kontingentní plán pro lety po březnu, a to rychle,“ řekl Alexandre de Juniac. Neméně závažná je problematika letecké bezpečnosti a efektivního managementu pohybu přes hranice.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

SNAHA ZVEŘEJNIT NA JAŘE DOLOŽKU O KYBERBEZPEČNOSTI

BIMCO vyvíjí doložku pojednávající o rizicích a narušeních kyberbezpečnosti, jež mohou ovlivnit schopnost jedné ze smluvních stran plnit své smluvní povinnosti. Doložku navrhuje malý tým pod vedením Ingy Froysa z Klaveness, Oslo, a projekt má být dokončen v květnu 2019.

Plánování a ochrana jsou klíčové

Doložka vyžaduje, aby strany měly plány a postupy na ochranu počítačového systému a údajů a aby byly schopny rychle a efektivně reagovat na narušení kyberbezpečnosti. Zmírnění účinku kyberbezpečnosti má zásadní důležitost a doložka vyžaduje, aby dotčená strana rychle informovala druhou stranu, aby mohla přijmout nezbytná protiopatření. Doložka je rovněž určena k užití v širokém spektru smluv. Takto může doložka pokrývat uspořádání s poskytovateli služeb třetích stran, jako jsou brokeři a agenti. Vzájemná odpovědnost stran za škody je omezena částkou dohodnutou během jednání. Pokud nebude jiná částka uvedena, bude aplikována částka 100 000 USD.

Dvě významné funkce

První je zvýšit povědomost o kyberrizicích mezi majiteli lodí, pronajímateli a speditéry. Druhou je poskytnutí mechanismu pro zajištění, že smluvní strany disponují postupy a systémy, aby pomohly na prvním místě minimalizovat rizika narušování, a pokud se tak stane, zmírnit účinek takových narušení. V prvních etapách vývoje tým navrhovatelů diskutoval, zda se má doložka rovněž týkat plateb za podvody. Bylo dohodnuto, že riziko narůstajících podvodů bude nejlepší řešit na procedurální úrovni podniků zpřísněním jejich interních platebních postupů vyžadujících ověřování změn v platebních detailech.

Jiří Kladiva

Foto: LAN a Heathrow Airport

spinner