​UIC představila svou deklaraci o klimatu

​UIC představila svou deklaraci o klimatu

Mezinárodní unie železnic UIC přišla nedávno se svou Deklarací o klimatu s cílem podnítit přední drážní organizace ve světě zabývat se intenzivně tímto významným tématem. Řada podniků k Deklaraci přistoupila a UIC se v poslední době zaměřila na představení pozitivních kroků, které v tomto směru již podnikla britská drážní společnosti Network Rail. A o tyto informace se v následujícím textu opíráme.

Britský provozovatel drážní infrastruktury je jedou ze společností, která připojila svůj podpis k deklaraci UIC, která se snaží sjednotit významné drážní podniky, aby důsledně kooperovali při snižování uhlíkových emisí a učinili provoz na železnici zelenějším.

Network Rail přichází se závazkem snížit spotřebu energie a emisí C02

Network Rail přichází se závazkem snížit spotřebu energie a emisí C02 tak, aby bylo dosaženo uhlíkové neutrality do roku 2050 a aby příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a k udržitelnému souboru 17 provázaných světových cílů vedl k „lepší a udržitelnější budoucností pro všechny“. Tento závazek, který je jasným signálem podniků se zelenými ambicemi, ukázal, že jde nyní o to, aby se první dráhy na světě zavázaly k dosažení vědecky podložených cílů vedoucích ke snižování emisí uhlíku.

Připomínáme, že Network Rail je organizace vlastněná britskou vládou, založenou před 18 roky a zaměstnávající přes 42 tisíc osob. Jejím následníkem se mají stát od roku 2023 „Great British Railways“.

Ředitel bezpečnosti, techniky a inženýrství u Network Rail Martin Frobisher k tomu řekl: „Jsme rádi, že jde s námi mnoho stejně uvažujících organizací z celého světa, pokud jde o plnění Klimatické deklarace UIC. Je to velká příležitost spolupracovat s mezinárodními partnery, sdílet nejlepší praktiky a společně pracovat na dosažení společného cíle – dekarbonizovace železnice. Děláme ohromný pokrok a dráhy mají značné renomé jakožto vůči snižování emisí přátelská forma hromadné dopravy, ale je tu stále mnoho práce pro příští generace a umožnění drahám hrát vedoucí roli v realizaci zeleného hospodářského růstu“.

Generální ředitel Mezinárodní unie železnic UIC François Davenne řekl: „S rokem 2021, značícím sto let UIC, jsou závazky našich členů k UIC významnější a strukturované. Network Rail je jednou z nejvíce inovovaných manažerských infrastruktur a podpoří tento proces svým plným odhodláním. Jsem rád, že mezi našimi členy je rostoucí smysl pro naléhavost. Jak víme, máme deset let k předvedení toho, že dráha je řešení pro realizaci modelu přechodu na nízkouhlíkový dopravní sektor“.

Státní tajemník pro dopravu Spojeného Království Christopher Heaton‑Harris uvedl následující: „Čistší, zelenější dráhy budou integrální součástí zásilek v dopravní síti kolem roku 2050. Jsme hrdí, že Network Rail pracuje mezinárodně při sdílení odbornosti a inovací a že zajišťuje, že Velká Británie pokračuje ve světovém vedení při snižování obsahu uhlíku.“

Udržitelná strategie stability v rámci ochrany životního prostředí

Poslední záměr sleduje ambiciózní strategii Network Rail pod názvem „Udržitelná strategie stability v rámci ochrany životního prostředí“, jež ukazuje jasnou cestu v politice uhlíku do roku 2050, která je v souladu s vládními cíli Velké Británie.

Tato strategie odráží hlavní podnikové priority: provozovat nízkoemisní železnici, poskytovat spolehlivou službu cestujícím, jež je odolná vůči změnám klimatu, zlepšit biodiverzitu na síti a zajistit užívání materiálů s minimálním odpadem. Souběžně s těmito závazky a strategiemi Network Rail uplatňuje celooborovou iniciativu, když formou spolupráce hodnotí příslušná hlavní témata a možnosti a doporučuje vládě Spojeného Království přijímat budoucí směry cestování po železnici. Zahrnuta jsou doporučení a plynulé přechody od zbývajících dieselových vlaků k elektrickým, bateriovým a vodíkovým palivovým buňkám v „Přechodné síťové strategii trakční dekarbonizace“ zveřejněné v loňském roce. Konečné podnikatelské pojetí má být zveřejněno v nadcházejících měsících.

Jiří Kladiva

Foto: Network Rail

spinner