​SVOD Bohemia: Díky lepší koordinaci se vyšetřování nehod na železnici zkrátilo o více než 30 minut

​SVOD Bohemia: Díky lepší koordinaci se vyšetřování nehod na železnici zkrátilo o více než 30 minut

11.12. - V průměru o 30 minut kratší policejní vyšetřování přinesla lepší kooperace mezi složkami, které se podílejí na šetření a odstraňování následků vážných mimořádných událostí na železnici. K jednání o minimalizaci dopadů na zákazníky vyzvaly v únoru ministra dopravy SVOD Bohemia a ŽESNAD.CZ. „Výsledek se dostavil. Půl hodiny je pro cestující i pro dopravce významný posun. Oceňujeme aktivní přístup Ministerstva dopravy, Správy železnic, Policie ČR a složek IZS, kterým se podařilo upravit postupy s okamžitým pozitivním dopadem,“ řekl Petr Moravec, výkonný ředitel SVOD Bohemia.

 • V červnu byla celková průměrná doba spojená s vyšetřováním mimořádností 124 minut.
 • Po uplatnění změn došlo v červenci k jejímu snížení na 99 minut.
 • V srpnu se tato doba dál zkrátila na 95 minut.
 • V září se klesající trend potvrdil a došlo ke zkrácení na 93 minut.
 • Každoročně se na kolejích stane kolem tří stovek nehod se zraněním či úmrtím člověka. A zatímco v jiných případech je obnovení provozu otázkou maximálně desítek minut, kvůli těmto závažným mimořádnostem, jako jsou například srážky s člověkem v kolejišti, dosahovala celková doba zastavení provozu včetně vyšetřování a uvolňování místa nehody v průměru až tři hodiny.

  „Za tu dobu vzniknou na každý zastavený vlak osobním dopravcům náklady ve výši přibližně 28 tisíc korun. To zahrnuje kompenzace cestujícím, náklady na náhradní autobusy, na dodatečnou spotřebu paliva či energií, dodatečné mzdové náklady a podobně. Osobní dopravci například musejí už při zpoždění nad 1 hodinu vrátit cestujícím čtvrtinu jízdného a tyto peníze jim nikdo nekompenzuje,“ řekl Petr Moravec a dodal: „Vůbec nejhorší je pro nás ztráta důvěry zákazníků ve spolehlivost vlakové dopravy, která v drtivé většině případů ani není viníkem. Data z posledních měsíců ještě vyhodnocujeme. Věřím ale, že postupně dojde k dalšímu zkrácení času potřebného k obnovení provozu po závažných nehodách.“

  Příklady přijatých postupů vedoucích ke zkrácení doby omezení provozu:

 • Od poloviny září je operační středisko drážních hasičů v přímém datovém spojení se všemi krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR. To umožňuje rychlé předání informací do Národního informačního systému IZS ČR.
 • Na základě jednání Správy železnic s Policií ČR a analýzy postupu při jednotlivých mimořádných událostech připravila policie novou metodiku pro optimalizaci vyšetřování.
 • V rámci Středočeského kraje došlo k dohodě mezi koronery a zdravotnickou záchrannou službou, která bude nově provádět ohledání těla zemřelého. Tím dojde ke značnému zkrácení doby omezení provozu, protože nebude nutné čekat na příjezd koronera.
 • Zástupci SVOD Bohemia, MD a SŽ se s vedením Policie ČR dohodli na pravidelném společném hodnocení výsledků vyšetřování mimořádných událostí na železnici.
 • (lan)

  Ilustrační foto: Drážní inspekce

  spinner