​Společnost ČD Cargo přepravuje obilí z Ukrajiny

​Společnost ČD Cargo přepravuje obilí z Ukrajiny

Ukrajina patří k hlavním dodavatelům obilovin a dalších zemědělských plodin na světový trh. Zemi se proto přezdívá obilnice Evropy. Z důvodu ruské blokády černomořských přístavů čelí Ukrajina velkým problémům při exportu zemědělských produktů. To představuje velký problém nejen pro Ukrajinu, které tak hrozí značná ztráta příjmů, ale i pro země, do nichž bylo obilí dodáváno.

Eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová říká, že z Ukrajiny je nezbytně nutné vyvézt 20 milionů tun obilí, aby se předešlo nedostatečnému zásobování severní Afriky a Asie. Je také nutné uvolnit kapacity pro blížící se sklizeň.

Určitou alternativu za námořní dopravu představují vlaky. Přeprava po železnici však naráží na řadu problémů, zejména kapacitních. Jeden z nejzávažnějších problémů představuje nedostatek vozů normálního rozchodu. Částečným řešením může být přeprava v převázaných vozech, ale ta je bohužel limitována řadou technických omezení, zejména průjezdným profilem. Také kapacita překládacích míst není neomezená a vždy je potřeba volit geograficky nejoptimálnější překladiště ve vztahu k cílové destinaci.

Podobným úzkým hrdlem jsou pak i vykládací terminály, zpravidla v námořních přístavech. Jejich kapacita je téměř vyčerpána pravidelnými obilnými přepravami. V této souvislosti by řešením mohly být přepravy v kontejnerech, například s využitím systému Innofreight, ale ani těch není v současné době dostatek, navíc by v přístavech musel být dislokován vysokozdvižný vozík na vykládku kontejnerů. Velkým problémem je i kapacita infrastruktury, zejména pohraničních přechodových stanic nebo hraničních tratí. Příkladem může být trať vedoucí z Děčína údolím Labe do Drážďan, kde je už nyní kapacita téměř vyčerpána pravidelnými vlaky.

Také největší český železniční nákladní dopravce ČD Cargo se zapojil do nového způsobu pomoci Ukrajině. Po dodávkách humanitární pomoci a vojenského materiálu na Ukrajinu jsme v první polovině května odvezli, ve spolupráci s dalšími partnery, první vlak z Ukrajiny až do německého přístavu Brake. Odtud zásilka pokračovala lodí do Egypta. „Vlak vezl cca 1 800 tun kukuřice, která byla do vozů normálního rozchodu řady Uagps naložena v překladišti TKD v Dobré při Čiernej nad Tisou,“ popisuje přepravu předseda představenstva ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth a doplňuje: „Další vlaky chceme směřovat na přístav Koper, který se pro sever Afriky z cenových a provozních důvodů jeví jako výhodnější. Výhodou ČD Cargo je, že má licenci pro provoz ve všech okolních zemích a má také zkušenosti i se zajištěním přeprav v kombinaci železnice – voda. Na projektu obilných přeprav se aktivně podílí i dceřiná společnost ČD Cargo Logistics.“

ČD Cargo je aktivním účastníkem společné iniciativy Evropské komise a ukrajinské vlády „EU – Ukraine Solidarity Lanes“, která si klade za cíl pomoci přepravě obilí a agrárních produktů obecně. Účastníme se také strategických jednání na Ministerstvu dopravy. Obchodní zástupci ČD Cargo intenzivně jednají s ukrajinskou stranou o různých přepravních alternativách. Řeší se trasy i technologie. V současné chvíli lze říci, že jsme schopni přepravit řádově desítky tisíc tun ukrajinského obilí. „Chceme naši pomoc Ukrajině co nejlépe zacílit a spolu s ukrajinskými partnery nalézt ta nejvhodnější řešení celého logistického toku s využitím přepravy po železnici nebo ve spolupráci s dalšími dopravními módy,“ uzavírá Tomáš Tóth.

Michal Roh

Foto: Libor Čížek

spinner