​Alstom a Správa železnic podepsaly dohodu o úzké spolupráci při zavádění ETCS

​Alstom a Správa železnic podepsaly dohodu o úzké spolupráci při zavádění ETCS

4.3. - Společnosti Alstoma Správa železnic, vlastník a provozovatel železničních tratí v Česku, podepsaly v lednu letošního roku memorandum o spolupráci při zavádění jednotného řešení vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System). Obě strany se zavazují k úzké spolupráci za účelem bezproblémového zavedení systému tak, aby byla Správa železnic schopna zahájit od 1. ledna následujícího roku plnohodnotný provoz tohoto systému.

„Uzavření dohody o spolupráci je velmi významným krokem k plynulejšímu a hladšímu zavedení nových technologií na železnici, ze kterého budou těžit provozovatelé, dopravci a především cestující. Maximální míra koordinace dodavatelů statických i mobilních částí systému ETCS je v tento moment naprosto klíčová. Věříme, že ukážeme příklad efektivní spolupráce mezi soukromým a státním sektorem,“ řekl Dan Kurucz, generální ředitel společnosti Alstom v České republice a na Slovensku.

„Zavádění systému ETCS je cestou ke zvýšení bezpečnosti na české železnici. Pro jeho správné fungování je nutná spolupráce nejen s dopravci, ale také výrobci zařízení. To je důležité pro to, abychom na hlavních tratích mohli už na začátku příštího roku zahájit provoz vlaků pod výhradním dohledem ETCS,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Dohoda reaguje také na testování ETCS na trati Olomouc – Uničov. Ministr dopravy Martin Kupka svolal koordinační expertní skupinu složenou z dodavatelů systému i státních institucí. Ti se zavázali k úzké spolupráci a maximálně efektivní komunikaci tak, aby mohl být systém k 1.lednu 2025 zaváděn plošně. Cílem skupiny je snaha pružně a bezodkladně zajišťovat a vyhodnocovat data z přenosové sítě a daného vozidla. Právě spolupráce při předávání diagnostických dat je jedním z klíčových bodů memoranda.

V rámci spolupráce bude Alstom Správu železnic (SŽ) podporovat při vyhodnocování a interpretaci těchto dat. V případě, že bude potřeba, je Alstom připraven odborně vyškolit zaměstnance SŽ, aby datům rozuměli a dokázali s nimi rychle a správně pracovat. Alstom zároveň bude mít k dispozici vlastní technicky a znalostně vybavené odborníky, kteří budou připraveni spolupracovat při řešení incidentů souvisejících s vlaky vybavenými mobilními prvky ETCS.

ETCS je evropský vlakový zabezpečovací systém, který má za úkol zajistit vyšší bezpečnost provozu na kolejích a zároveň zjednodušit přejíždění vlaků mezi evropskými zeměmi. Od začátku roku 2025 bude ve výhradním provozu vyžadován na všech koridorových tratích v České republice.

(lan)

Ilustrační foto: SŽ

spinner