Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe

Výstava v Jindřišské věži představuje projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Výstava v Jindřišské věži představuje projekt vodního koridoru
Dunaj-Odra-Labe

PRAHA (24.5.) – Putovní výstava, která se momentálně prezentuje v pražské Jindřišské věži, soustřeďuje hlavní údaje o aktuálním tématu propojení tří moří v České republice vodním koridorem Dunaj-Odra-Labe. Ten má být klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů energie a k revitalizaci krajiny.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zahájil výstavu optimisticky: „Praha, Čechy i Morava mají z hlediska vodohospodářského strategickou polohu, kterou dle mého názoru zatím dostatečně nevyužívají. Výhod propojení Dunaje, Odry a Labe je celá řada: rozvoj turistického ruchu, využití ekologičtější vodní dopravy a strukturálně postižená území by dostala určitě nový impuls.“

Podle ředitele Ředitelství vodních cest Jana Skalického se nyní nacházíme v době, která je projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe nakloněna. „Vodní koridor D-O-L je projekt, který když sečtete všechny jeho výhody jako dopravní, vodohospodářská, protipovodňová ochrana, energetický, regionální rozvoj apod., a uvědomíte si, jaké škody způsobují povodně především na Moravě právě v oblastech, kudy by měl být vodní koridor D-O-L veden, vychází ekonomicky velmi dobře,“ upozornil Jan Skalický.

Výstava si klade za cíl informovat občany ČR na trase vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe o realitě vodních cest a vnitrozemské plavby a uvádět řadu domněnek a mylných informací na pravou míru. Návštěvníci mohou na výstavě kromě informací o projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe shlédnout i modely lodí a vodních děl, filmy o vodních cestách a vnitrozemské plavba a především se mohou projít po největší mapě vodních cest v Čechách.

Výstavu vytvořila společnost Plavba a vodní cesty o.p.s ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest CR, Státní plavební správou, Seskupením firem Podzimek, Jindřišskou věží, s.r.o., Národním technickým muzeem, Oblastním muzeem v Děčíně, Nova České loděnice a.s. a Střední průmyslovou školou stavební Praha 1. Potrvá do 25. srpna 2013 a je otevřena každý den od 10:00 do 19:00 hod.

spinner