Propojení In Karty ČD a moravskoslezské ODISky vstoupilo do další fáze

Propojení In Karty ČD a moravskoslezské ODISky vstoupilo do další fáze

22.6. - Spolupráce mezi Českými drahami a Koordinátorem ODIS, který spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, úspěšně pokračuje. Novinkou je nyní umístění aplikací a produktů Českých drah na dopravní čipovou kartu ODISka. Ta se tak stává plnohodnotnou alternativou k In Kartě Českých drah. První etapa společného projektu odstartovala už letos v lednu, od kdy je možné při nákupu elektronické jízdenky ČD využít ODISku jako nosič eTiketů.

Druhá etapa projektu kombinované karty ODISka NG (Nové Generace) propojení obou produktů posouvá ještě dál. V případě, že má cestující novou personifikovanou ODISku NG, která má na zadní straně logo „MAP ready“, může si v ní nyní registrovat In Kartu ČD a využívat jednu kartu jak v prostředí ODIS, tak v prostředí ČD. Na kartu tak lze nahrát tarifní produkty Českých drah, jako například aplikace IN 25, IN 50, IN 100, elektronické traťové jízdenky ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD (vždy zakoupené na e-shopu ČD nebo v mobilní aplikaci Můj Vlak) či elektronický studentský průkaz pro prokazování nároku na zlevněné jízdné.

Registraci In Karty ČD na ODISce NG je možné provést osobně u kterékoliv pokladní přepážky Českých drah na území Moravskoslezského kraje, další postup (jako např. vyplnění žádosti na přepážce) je identický jako u standardních In Karet ČD. Po úspěšné registraci In Karty ČD v ODISce již mohou cestující nakupovat a vázat produkty ČD k ODISce na e-shopu nebo na přepážkách národního dopravce.

V případě In Karty ČD na kartě ODISka NG pouze nelze využívat elektronickou peněženku ČD (ODISka již využívá elektronickou peněženku ODIS), digitalizovat si takovou In Kartu do mobilní aplikace Můj vlak nebo ji použít pro nákup mezinárodní jízdenky se slevou Rail plus.

(lan)

Foto: ODIS

spinner