​ICOM transport: Spolupráce mezi dopravci a kraji je v současné době klíčová

​ICOM transport: Spolupráce mezi dopravci a kraji je v současné době klíčová

26.1. - Koncern ICOM transport stejně jako další dopravce v České republice trápí pandemie covid-19, kvůli níž nastaly problémy se zajištěním dopravní obslužnosti obcí a krajů. Východiskem celé situace může být prázdninový provoz. V důsledku epidemiologické situace, která je s námi už přes dva roky, dochází postupně v celé České republice k výpadkům zajištění dopravní obslužnosti. Všechny dopravce trápí stejná situace – nedostatek řidičů z důvodů pracovní neschopnosti nebo karantény způsobené Covid-19.

Podle predikcí odborníků z oblasti zdravotnictví se má situace zhoršovat z důvodu výskytu nové vysoce infekční mutace viru covid-19 zvané omikron. Odborníci se shodují, že tato mutace projde populací ve velké míře a zasažena bude většina obyvatel České republiky. Mnoho z nás se bude potýkat s nemocí či nastoupí do povinné karantény, a tak významná část spoluobčanů přestane využívat hromadnou dopravu.

Společnost ICOM transport často upozorňuje na fakt, že řidiči autobusu patří k nejohroženější skupině našich občanů, neboť jsou v každodenním kontaktu s velkým počtem lidí, pracují s penězi a většina z nich je také v důchodovém či předdůchodovém věku. Proto je větší šance, že se mohou nemocí covid-19 nakazit. V konečném důsledku není v silách žádného autodopravce zamezit onemocnění či karanténě, které mohou jednotlivé řidiče zastihnout. Sankce za neodjeté spoje, které jsou v současné době autodopravcům udíleny za nedodržování závazků, nemocné řidiče nevyléčí. Navíc je na pracovním trhu dlouhodobě nedostatek profesionálních řidičů a nemocné řidiče lze jen těžko nahradit.

Sankce mají řešit zanedbání dopravní obslužnosti v běžném období, kdy nejsou vyhlašované nouzové stavy. V této neobvyklé době tak apelujeme na otevřenou komunikaci mezi dopravci a objednavateli dopravní obslužnosti, aby byla všem cestujícím zajištěna dostatečná informovanost a počet spojů, díky kterým by se s co nejmenšími problémy dostali do práce, škol či k lékaři. „Jsme přesvědčeni, že řešením dané situace je například zavedení prázdninového režimu provozu autobusové dopravy, který by dopomohl zajistit dopravní obslužnost vytížených spojů, a tím by se předešlo nečekaným výpadkům,“ řekla předsedkyně představenstva paní Kateřina Kratochvílová.

(lan)

Foto: ICOM transport

spinner