Transport a Logistika / MSV

Dopravní a logistické firmy se představily v Brně

Dopravní a logistické firmy se představily v Brně

Na počátku října přivítalo brněnské výstaviště 6. ročník bienálního mezinárodního veletrhu Transport a Logistika. I letos se specializovaná přehlídka uskutečnila souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Většina jejích expozic byla soustředěna do pavilonu A; nechyběly ani Dopravní noviny, které na veletrhu oslavily dvacáté výročí.

Oba veletrhy podle pořadatelské společnosti Veletrhy Brno potvrdily pozitivnější situaci v hospodářství a optimističtější očekávání průmyslových podniků. Transport a Logistika i Mezinárodní strojírenský veletrh díky tomu zaznamenaly zvýšený zájem vystavovatelů – do Brna letos přijelo přes 1600 vystavujících firem – i odborné veřejnosti. Podle předběžné zprávy pořadatele oba veletrhy zhlédlo zhruba 79 tisíc návštěvníků.

Veletrh také navštívila řada významných hostů v čele s prezidentem a premiérem České republiky. Zahraniční delegace přicestovaly například z Ruska, Běloruska, Polska, Francie, Slovenska a regionů Ruské federace. Mezinárodní rozměr veletrhu kromě toho potvrdilo i šestnáct oficiálních expozic zahraničních zemí.

Mimořádně obsáhlý byl letos doprovodný program obou veletrhů. Během pěti dnů se v jeho rámci uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. Ke klíčovým tématům patřily možnosti energetických úspor, budoucnost jaderné energetiky, problematika odborného školství a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Partnerskou zemí MSV 2011 bylo Polsko a u příležitosti polského předsednictví v Evropské radě na veletrhu proběhlo II. česko-polské hospodářské fórum.

Mezi řadou doprovodných programů veletrhu Transport a Logistika vynikl například Námořní den, který uspořádala pří-stavní společnost Hafen Hamburg Marketing e. V. ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR a Českou logistickou asociací. Zástupci hamburských přístavních firem, přístavů Lübeck a Cuxport, Česko-saských přístavů a přístavu Drážďany české zájemce seznámili s tím, co jim mohou nabídnout. Námořním programem účastníky provedl vedoucí reprezentace Hafen Hamburg Marketing v Praze Ing. Bohumil Průša.

Česká logistická asociace ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR na veletrhu uspořádala setkání členů a přátel dopravy a logistiky pod názvem Galerie české logistiky. Jeho účast-níky pozdravili předseda ČLA Ing. František Kyncl a předseda SSL ČR Ing. Martin Drábek. Prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky Ing. František Komora pak přiblížil aktuální úkoly, které stojí před oborem logistiky na Slovensku. Poslance parlamentu ČR a profesora Dopravní fakulty Univerzity Pardubice Ing. Václava Cempírka, který se pro zaneprázdnění nemohl akce zúčastnit osobně, s příspěvkem Globální výzvy a logistika zastoupil jeho univerzitní kolega doc. Ivo Drahotský.

Závěr Galerie české logistiky patřil absolventům certifikačního řízení logistických profesionálů, kteří při této příležitosti převzali certifikáty Evropské logistické asociace (ELA). Projekt, který v České republice organizuje Česká logistická asociace a Národní certifikační rada (NCR), představil viceprezident ČLA a předseda NCR Ing. Karel Slavík.

Po skončení oficiálního programu Galerie české logistiky se její účastníci sešli na stánku ČLA a SSL. Společenskou část setkání zahájil přípitek na zdraví české dopravy a logistiky a Dopravních novin, které na veletrhu Trans-port a Logistika oslavily dvacet let své existence.

(pat)

Čísla z předběžné statistiky

  • Na pokladnách se zaregistrovalo více než 4500 zahraničních návštěvníků ze 47 zemí, nejvíce jich přijelo ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Maďarska a Itálie.
  • Z průzkumu vyplynulo, že 85 procent návštěvníků bylo spokojeno s celkovou úrovní veletrhu a 80 procent plánuje návštěvu MSV i v příštím roce.
  • Ve veletržním tiskovém středisku se během prvních čtyř dnů akreditovalo 422 zástupců médií z osmi zemí. Zahraničních novinářů přijelo 68, a to z Itálie, Japonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.

Zdroj: BVV

spinner