​Vyšla kniha Správa dopravní infrastruktury v souvislostech

​Vyšla kniha Správa dopravní infrastruktury v souvislostech

17.3. - Vysoká škola logistiky v Přerově vydal knihu Správa dopravní infrastruktury v souvislostech autorů Ing. Jana Tichého, Ph.D., a doc. Ing. Aleny Tiché, Ph.D. Nová publikace je věnovaná dopravní infrastruktuře a dopravě v České republice. Zabývá se problematikou stavebnictví v dopravním sektoru a těsně související problematiky dopravy se zaměřením na ekonomiku a management v této oblasti.

V první části je pojednána problematiky správy majetku, a to jako součást facility managementu podniku provozujícího dopravní infastrukturu. Uvedeny jsou tři vzájemně propojené oblasti, a to zaprvé dopravní infrastruktura v České republice, dále problematika správy dopravní infrastruktury v rámci facility managementu a zatřetí je uvedena případová studie zaměřená na vybudování vnitropodnikového informačního systém pro řízení správy a provozu dopravního areálu.

Druhá část publikace je zaměřena na problematiku dopravního systému sátu. Je věnována novému přístupu k řízení vazeb mezi jednotlivými entitami, které v souhrnu představují dopravní systém státu. Jedná se tři vzájemně propojené oblasti, kterými jsou zaprvé dopravní prostředky, zadruhé provoz dopravních prostředků a zatřetí dopravní infrastruktura tyto tři segmenty spolu s jednotným kalkulačním vzorcem a komplexní maticí financování vytvářejí novo metodu hodnocení vývoje dopravního systému, tzv. index zdraví sektoru dopravy.

Kniha je ke stažení zde: https://vslg.cz/aktuality/vysoka-skola-logistiky-vydala-knihu-sprava-dopravni-infrastruktury-v-souvislostech/.

(lan)

Foto: VSLG

spinner