Vypořádání důsledků blokády Suezu bude náročný proces

Vypořádání důsledků blokády Suezu bude náročný proces

Svaz spedice a logistiky ČR z podstaty své existence žádné podnikatelské činnosti neprovádí, takže přímý dopad blokády Suezu na nás nelze stanovit. Jelikož jsme však byli mezi prvními, kdo o nehodě a následně i o vyhlášení Společné havárie informovali (naše členy), dostali jsme se do okruhu informačních zdrojů, které jsou více oslovovány a žádány o radu či postoj. To nás samozřejmě těší a budeme rádi, když budeme smět pomáhat méně zkušeným kolegům při jejím vypořádání (společné havárie jsou opravdu výjimečným počinem).

Co se týče plánů do nejbližší budoucnosti, vyzvali jsme naše členy k podávání jakýchkoliv dotazů v tomto směru a navázali jsme proto ještě užší kontakt se zástupci TT Club v Londýně, prostřednictvím Working Group Ocean FIATA, které jsme aktivními členy. Pokud poroste zájem o obecné poradenství, uspořádáme specializovaný webinář na téma Společné havárie a přizveme zástupce některé z českých pojišťoven, se kterými naši členové spolupracují. V tuto chvíli je o trvalých dopadech zablokování Suezského průplavu ještě těžké spekulovat. Vyšetřování přímých příčin nehody je v úplném počátku, ale kdyby například byla „na vině“ velikost lodi a obtížnost jejího ovládání v natolik úzkém místě, jakým ona část průplavu, kde k nehodě došlo, i změna předpisů pro stavbu lodí by byla proveditelná až za řadu let. Také lze jen těžko předpokládat, že by se výrazně měnil režim navigace v Suezu, protože na maximálním využití a poplatcích z něho plynoucích je silně závislá egyptská ekonomika. Samozřejmě, pokud by k nějakému omezení došlo, prodloužila a prodražila by se již trvale cesta z Asie do Evropy. Spíše je tedy nutno počítat s krátko- a střednědobými efekty, jakými jsou výpadky v rotacích lodí na linkách, nedostatky v kapacitě, opožděné příjezdy a odjezdy a v neposlední řadě raketově stoupající cena přepravy. Tyto efekty jsme zažívali v jisté míře již před nehodou, ale čekali jsme určité úlevy spolu s nastupující jarní sezónou; blokáda Suezu tyto naděje nejen smazala, ale vývoj otočila ještě k horšímu. Je tedy teoreticky možné, že pokud nedojde tato vlna ke svému konci před Vánoci 2021, může na trhu chybět celá řada druhů zboží, výroby se budou potýkat s výpadky dodávek jak na vstupu, tak i výstupu, a budou vykazovat nižší zisky. To může zapříčinit zvrat v zatím slibném vývoji oživení po loňském covidovém výpadku. Zkrátka, ukáže se naplno, jak složitým a provázaným komplexem je globální ekonomika a jak i nepatrný kamínek v soukolí může mít na celý stroj devastující účinek. Takže je i možné přehodnocení některých trendů v další globalizaci, ale to si musí jednotliví aktéři ještě dobře spočítat.

Co se týče spedičního cechu, čekáme s napětím, jak se se Společnou havárií budou umět vypořádat naši zasílatelé, jejichž služba byla kryta NVO/House Bill of Lading. Ti se totiž automaticky stanou přímými účastníky Společné havárie, a pokud včas a důsledně nepřenesou její dopady na skutečného vlastníka/příjemce zboží, tak v úplném rozsahu ponesou náklady na vypořádání z vlastní kapsy.Ing. Petr Rožek, Ph.D.

výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

Foto: SSL

spinner