Společnost C.S.CARGO sází v logistice na robotizaci

Společnost C.S.CARGO sází v logistice na robotizaci

7.10. - Rychlejší a efektivnější zpracování dat je jednou z priorit společnosti C.S.CARGO. Budoucnost logistiky vidí firma v digitalizaci a automatizaci každodenních procesů a proto se spojila se společností HandyBot a propojila své stávající systémy s doporučenými robotickými nástroji.

Ke svým zákazníkům přistupuje společnost C.S.CARGO s individuální péčí. Ta vyžaduje velmi specifické požadavky, a jelikož ročně obslouží téměř 2500 zákazníků, jsou tak nároky na zaměstnance opravdu vysoké. Obzvlášť pak v rutinních agendách, jako je přepisování dat z vlastních systémů do systémů zákazníků, vystavování dokladů nebo v reportingu. Tyto běžné procesy zabírají pracovníkům poměrnou část pracovní doby, a proto se společnost rozhodla tyto úkony zautomatizovat. „Přesun rutinních činností na automatizovanou platformu výrazně zrychlilo naše služby a ušetřilo čas našich zaměstnanců, kteří se mohou věnovat více našim zákazníkům a činnostem s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl generální ředitel C.S.CARGO, a. s., Petr Volák.

Inovativní řešení s českým partnerem

Robotická automatizace procesů (RPA) je IT obor specializující se na automatizaci pravidelně se opakujících činností, vykonávaných pomocí výpočetní techniky. V současné době je na trhu několik platforem a firem, které se RPA zabývají. Pro firmu HandyBot, s. r. o., se C.S.CARGO rozhodlo z několika důvodů. „Jako česká firma reaguje konkrétně na potřeby a specifika českého trhu a legislativy. Zajištuje velmi kvalitní a rychlou zákaznickou podporu, flexibilně reaguje na naše požadavky a na základě svých zkušeností jsou schopni připravit řešení na míru našim potřebám,“ řekl o propojení s HandyBotem finanční ředitel C.S.CARGO Bohumil Novotný. „Robotizace se i z důvodu aktuální světové situace stává naprostou nezbytností v efektivním vedení firem. Ti, kteří si to uvědomí mezi prvními, budou mít na trhu velký náskok,“ řekl Michal Kříž spolumajitel a CTO HandyBot.

Věříme v budoucnost

Smyslem robotizace v oblasti IT je rozhodně usnadnění všech procesů zaměstnancům i klientům. Lidská pracovní síla však zůstává na prvním místě. Robotizace firmám umožňuje využít kreativity a zkušeností vlastních zaměstnanců na plno. Společnost pečlivě sleduje vývoj v oblasti digitálních technologií a současná novinka není rozhodně jejich poslední, kterou v aktuální době chystá. „Pokud chceme být dlouhodobě spolehlivými partnery v oblasti logistiky, musíme být schopni reagovat na rychlost a vývoj v ostatních oblastech, a to především v IT. Integrování podobných systémů je pro nás klíčové a jsem rád, že právě naše firma na tyto inovace klade takový důraz,“ dodal generální ředitel C.S.CARGO Petr Volák.

(lan)

Foto: HandyBot

spinner