Skupina DACHSER uzavřela rok 2020 s pozitivními výsledky

Skupina DACHSER uzavřela rok 2020 s pozitivními výsledky

Obrat skupiny se v koronavirovém roce 2020 téměř nezměnil; silná druhá polovina roku vyvážila dopad evropských uzávěr v dubnu a květnu; na logistické kapacity, technické vybavení a digitální systémy vyčlenila společnost investice  ve výši 190 milionů euro.

DACHSER rekapituluje úspěšný rok 2020, který se vyznačoval loajalitou a atmosférou vzájemné důvěry mezi tímto mezinárodním poskytovatelem logistických služeb, jeho zákazníky a přepravními partnery. Konsolidovaný čistý obrat skupiny DACHSER činil 5,61 miliard EUR, což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 0,9 procenta.

„Dostáli jsme našemu slibu, že v koronavirové krizi budeme stabilním opěrným bodem a spolehlivým partnerem,” řekl CEO skupiny DACHSER Burkhard Eling. „Obrovské povzbuzení od našich zákazníků a partnerů pro nás bylo velkým zdrojem motivace. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům a všem, kteří se starají o distribuci jménem společnosti DACHSER, protože jsou to právě oni, kdo se v minulém roce o tento úspěch zasloužili. Navzdory mimořádné zátěži spojené s nákazou covid-19 byl jejich výkon pozoruhodný a vždy důsledně dostáli odpovědnosti, kterou na nás klade role systémově důležitého poskytovatele,“ dodal.

Společnost DACHSER udržovala nepřetržitý chod globálních dodavatelských řetězců svých zákazníků a přicházela s flexibilními řešeními pro slabá místa v oblasti kapacit zejména mezikontinentálních přepravních služeb. Poskytovala také ochranu zdraví svých zaměstnanců a podporovala své servisní partnery v Evropě.

Na rozdíl od poklesu o 2,2 procenta v obchodní oblasti Road Logistics, obchodní oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5,2 procenta. Tato oblast těžila z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2,5 procenta na 78,6 milionu, tonáž se snížila o 2,9 procenta na 39,8 milionu tun. „Po solidním prvním čtvrtletí znamenaly uzávěry v mnoha evropských zemích někdy drastické snížení počtu zásilek v pozemních přepravách,“ řekl Burkhard Eling. „Od června došlo k jasnému zlepšení, kdy objemy zůstaly víceméně trvale nad úrovní roku 2019. Jsem rád, že náš obchodní model dokázal, že je schopný zvládat krize a zároveň se může pochlubit silným růstovým potenciálem a adaptabilitou,” oznamil Burkhard Eling.

DACHSER v České republice

Své postavení upevnila společnost i v České republice. DACHSER Czech Republic dosáhla v roce 2020 obratu ve výši 3,28 miliard Kč, což je téměř o 6 procent více než v roce 2019. Společnost v současné době zaměstnává 564 lidí, kteří se starají o vysokou kvalitu logistických služeb ve skladech, logistických centrech a administrativních pozicích na osmi pobočkách a dvou provozovnách po celé republice. Společně v loňském roce realizovali přes 1,1 milionu zásilek o celkové tonáži 643 tisíc tun.

(lan)

Foto: DACHSER

Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER

spinner