DB Schenker osazuje střechu centra v Rudné u Prahy solárními panely

DB Schenker osazuje střechu centra v Rudné u Prahy solárními panely

14.8. - Přední poskytovatel logistických služeb DB Schenker postavil na střeše haly v Rudné u Prahy fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Disponuje instalovaným výkonem 849,2 kWp, což je množství, které je schopno pokrýt celkovou spotřebu logistického centra. Projekt byl vypracován ve spolupráci se společností Energon Energy Solutions. DB Schenker navazuje na své udržitelné závazky a posouvá se kupředu na cestě k energetické soběstačnosti.

„Udržitelnost a energetická soběstačnost je jednou z klíčových oblastí, ve které aktivně rosteme. Nebylo by to možné bez našich partnerů a zákazníků, kteří nás v tomto ohledu podporují a spolupracují s námi nejen na zelených inovacích. Myslím si, že je to dalším milníkem v cestě za udržitelnější budoucností,“ komentoval instalaci fotovoltaiky Tomáš Holomoucký, regionální ředitel DB Schenker pro Česko a Slovensko.

Na střeše logistického centra v Rudné u Prahy DB Schenker instaloval 1544 solárních panelů výrobce Canadian Solar panely. Výkon jednoho panelu je 550 Wp, celkový dosažitelný výkon elektrárny je 756,7 kWp a za rok je schopna vyrobit 798,54 MWh. Díky přísunu energie z fotovoltaické elektrárny logistický provider ročně ušetří 409,65 t emisí CO2.

Získanou energii DB Schenker zužitkuje pro napájení kompletního provozu terminálu, tedy administrativní budovy a skladu včetně nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilů. Případné přetoky budou dodávány na sítě.

DB Schenker vypracovala celý projekt fotovoltaické elektrárny společně s Energon Energy Solutions, pro níž byla spolupráce s přední globální logistickou společností cennou zkušeností a významným milníkem v její činnosti. „Z hlediska velikosti a významu se jedná o mimořádnou zakázku, díky níž jsme mohli posílit svou pozici spolehlivého dodavatele čisté a udržitelné energie na tuzemském trhu. Tento projekt rovněž patří mezi naše klíčové reference,“ řekl Luděk Purmenský ze společnosti Energon Energy Solutions.

Stále rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích energie, snižování nákladů na solární technologie, vládní pobídky a podpora organizací pro udržitelnou energetiku poskytuje firmám nové příležitosti k realizaci inovativních a udržitelných energetických projektů. „Jsme přesvědčeni, že fotovoltaika bude hrát klíčovou roli v budování zelené budoucnosti,“ řekl Luděk Purmenský a pro zajímavost dodává, že podstatnou roli v projektu hrála i kybernetická bezpečnost. „V rámci zachování záruk za jednotlivé komponenty díla je nutné mít k dispozici IP adresy na straně zákazníka, či provozovatele FVE. I tento bezpečnostně – technický úkol jsme se zákazníkem zvládli. Výsledkem je soulad řešení s celofiremní IT bezpečnostní politikou a vhodné vyřešení záležitostí v rámci servisu a aktualizací softwaru použité technologie,“ doplnil Luděk Purmenský.

(pav)

Foto: DB Schenker 

spinner